instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

12 antwoorden die de dance-industrie vooruit helpen

Geschatte leestijd – 14 minuten

Transformatie gaat over verandering, of het nu gaat om een nieuwe manier van bedienen, een nieuwe manier van werken of het van de grond krijgen van je digitale missie. Processen veranderen en mensen staan centraal in processen. De transformatie naar een digitaal volwassen onderneming valt of staat bij het kunnen managen van de verandering en het besef dat hierin de grootste uitdaging ligt. Onthoudt: verandering is niet iets wat met open armen wordt ontvangen, tenzij de voordelen duidelijk zijn. Verandering roept vele vragen op. Welke prangende vragen spelen in de dance-industrie? Onderstaand 12 antwoorden die de dance-industrie vooruit helpen.

1.) Waarom is het digitale ecosysteem een business ecosysteem?

In de meest brede zin wordt een internetecosysteem veelal omschreven als het totale systeem van interactie tussen industrie, merken, mensen en producten. Het omvat alle belanghebbenden. De technische infrastructuur en de functies die het netwerk vervult, maken deel uit van het internetecosysteem. Door het systeem als een business ecosysteem te zien, zie je nieuwe waardemodellen in de relaties van alle belanghebbenden binnen het internetecosysteem ontstaan.

Tot nu toe was de grootste waarde die je als dj en organisator in huis hebt waarschijnlijk je merk. Je merk staat vaak (nog) niet op jouw balans, maar vertegenwoordigt wel een verborgen waarde, vaak goodwill genoemd. Goodwill betekent letterlijk ‘welwillendheid’ en wordt in de financiële wereld gebruikt om dat gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. Het is een niet erg vastomlijnd financieel gegeven dat in de meeste gevallen slechts bij een overname wordt gebruikt om de meerwaarde van een onderneming boven het netto vermogen weer te geven.

In deze zienswijze vertegenwoordigt goodwill toekomstige inkomsten van organisaties die nog niet gewaardeerd zijn op de balans, maar die al wel bestaan in de vorm van kennis, klanten, merken, personeel en dergelijke. Deze toekomstige inkomsten vind je nu in contextuele data die ontstaat binnen het internetecosysteem. Het eigen ecosysteem, jouw website, app, webshop, social media of andere dienst waar je gebruik van maakt.

Het sturen van jouw digitale business ecosysteem aan de hand van vooraf bepaalde doelen biedt uitkomst. Welke doelen dienen de digitale strategie jouw nieuwe businessmodel? En waar zet je die nieuwe laag over de data nu voor in? Welke doelstellingen gelden nu voor de organisatie? Hoe ver ben je met de vijf onderstaande doelen? Deze doelen worden meetbaar door de verschillende metrics uit de verschillende systemen met elkaar te combineren. Dit leidt tot het Waarde Vermeerdering Raamwerk (Business Acceleration Framework).

 • Brand Equity (merkwaarde) – Dit is de financiële waarde die in het merk opgeslagen zit. Doorgaans wordt aangenomen dat de merkwaarde overeenkomt met de contant gemaakte toekomstige kasstromen die aan het merk toe te wijzen zijn;
 • Brand Reputation Performance (merkreputatie) – Het tastbare resultaat van de aanpak is een handzaam grafisch overzicht op één A4. Het toont de aanpak van het project en de belangrijkste mijlpalen. Uit de roadmap blijkt het ritme rondom de communicatie die rond release van producten en de verhaallijn ontstaat. Dit ritme is de digitale hartslag van de organisatie. Zonder hartslag zit er geen leven in de digitale kanalen. De roadmap en het ritme hebben direct invloed op de brand equity;
 • Marketing Efficiency (efficientie marketing) – Doorgaans brengt het onderhouden van een merk veel marketingkosten met zich mee. Vandaag de dag wordt nog veel van het marketingbudget traditioneel ingezet terwijl de doelgroep nu digitaal is. Door context in data aan te brengen kunnen marketing-euro’s efficiënter worden besteed;
 • Business Acceleratie (versnellen bestaande verdienmodellen) – Voor een organisatie zit de quick win vooral in het versnellen van bestaande verdienmodellen door internettechnologie. Daarvoor moet zij drie dingen aanpakken: centralisatie van data, teams versterken met kennis en de technologische infrastructuur optimaliseren;
 • Business Activatie (activeren nieuwe verdienmodellen) – Nieuwe verdienmodellen vinden. Introductie van bijvoorbeeld volwassen eCommerce, digitale exploitatie van content via videodiensten en meer.

—–

—–

2.) Welke 4 uitdagingen en aspecten komen terug in de waardepropositie?

Er gelden vier uitdagingen bij het formuleren van een aantrekkelijke propositie, die daadwerkelijk waarde heeft voor hun klanten.

 • Bedrijven onvoldoende begrijpen wat een waardepropositie is. Laat staan een goede waardepropositie.
 • Bedrijven onvoldoende begrijpen wat voor een klant waarde heeft en wat zijn behoeften zijn.
 • Bedrijven zich nog baseren op een succesvolle propositie uit het verleden, die nu niet meer werkt.
 • Bedrijven hebben helemaal geen aandacht voor een overkoepelende en eenduidige waardepropositie.

In de huidige digitale wereld moet de waardepropositie van jou als dj, evenement of festival de totale ervaring van de fan of klant omvatten en vormgeven. Dat betekent dat een waardepropositie nooit alleen beperkt moet blijven tot marketing of verkoop, maar gedragen moet worden door de hele organisatie, zowel commercieel als operationeel en zowel door het management als door de werkvloer. Een goede propositie is gebaseerd op gedegen kennis van de fan of klant. Niet alleen zakelijke en rationele kennis, maar juist persoonlijke en emotionele kennis. Wie zijn de beslissers en beïnvloeders en waar zijn ze in geïnteresseerd? Wat prikkelt ze en wat enthousiasmeert ze?

Een waardepropositie wordt vaak verward met een unique selling point, een mission and vision statement, een elevator pitch, een marketingboodschap of gewoon een ander woord voor product of dienst. Maar een waardepropositie is veel meer dan één van deze onderwerpen. De definitie van een waardepropositie bestaat uit de volgende aspecten:

 • Waarom? – Waar geloof ik in en waar maak ik het verschil?
 • Hoe? – Ervaringen en belevingen die geleverd worden aan fans en klanten
 • Wat? – Het totale content-, product- en/of dienstenaanbod
 • Wanneer? – De manier en het tijdstip waarop je als organisatie interacties aangaat met jouw fans en klanten

3.) Wat is het verschil tussen het verdienmodel en het businessmodel?

Het verdienmodel is onderdeel van het businessmodel. Een leverancier van software kan per geleverd pakket afrekenen, afrekenen per gebruiksduur of juist het pakket gratis weggeven en de verdiensten zoeken in advies of reclame. Met een product dat identiek is aan die van concurrenten, moet je de vele mogelijkheden tot verdiensten bekijken waar je het verschil gaat maken. Het verdienmodel is niets meer en niets minder dan hoe de binnenkomende geldstromen zijn geregeld.

Het meest simpele voorbeeld van een verdienmodel is die van goederenverkoop. Wanneer je de plaatselijke supermarkt binnenloopt, producten in je winkelwagentje stopt en ze vervolgens afrekent, is dat een voorbeeld van goederenverkoop. Jij betaalt geld en krijgt direct goederen terug.

Een ander voorbeeld. Vaak is het mogelijk voor geïnteresseerden om, in plaats van dagelijks een bedrag te betalen voor de aankoop van een product, een korting te krijgen wanneer men een abonnement aanschaft voor een langere periode. Wanneer een klant een jaarabonnement neemt op een tijdschrift, betekent dit voor de verkoper een gestage stroom aan inkomsten. Voor de koper biedt het vaak korting, garantie op een tijdige levering en gemak.

Nog een voorbeeld van een verdienmodel, het verbruiksmodel. Bij het verbruiksmodel betaalt de klant meer naarmate hij meer van het product of de service gebruik maakt. Vaak gaat het om een basisprijs die lager kan komen te liggen bij meer gebruik, dit om het gebruik te stimuleren. Voorbeelden zijn water, gas en elektriciteit in je huis en het bellen vanuit een telefooncel.

Het aanbieden van ruimte waar bedrijven reclame kunnen maken is een voorbeeld van het reclamemodel. Dit wordt veelal toegepast in dagbladen, tijdschriften en via reclameborden langs de sportvelden. Het reclamemodel wordt veelvuldig gebruikt in de mediabranche.

4.) Wat is het ‘content = relatie = informatie’ principe?

Het ‘content = relatie = informatie’-principe is de basis van de waardepropositie van het businessmodel van de muziek- en entertainmentindustrie. De partijen (oftewel dj’s of organisatoren) die zorgen voor een optimale 24/7/365 beleving en erin slagen de data uit te lezen en te verbinden zullen daar uiteindelijk van profiteren.

Content is het bindmiddel voor de relaties die je kunt aangaan en dat zorgt voor informatie die je enerzijds kan inzetten om strategisch te sturen en anderzijds bij het ten gelde maken van verschillende verdienmodellen. Het businessmodel van de muziek- en entertainmentindustrie: ‘content = relatie = informatie’ met de bijbehorende verdienmodellen heeft hierdoor gestalte gekregen en is het vertrekpunt.

5.) Wat zijn de kern-functies van een stuurgroep?

De netwerkorganisatie met de stuurgroep is geen afdeling. Internet raakt alle facetten van jouw organisatie. Het raakt de vier kernfuncties, die ieder op een specifieke manier bijdragen aan de relatie tussen jou als dj of organisator en de fan of klant:

 • Merk: het inzetten van verhalen, beelden en middelen voor het uitstralen en overbrengen van de merkwaarden met als doel het verbeteren van onder andere naamsbekendheid, identiteit, reputatie en merkbeleving.
 • Product (of dienst): het ontwerpen van het totale product- en dienstenaanbod voor de kerndoelgroep met als doel zorgen voor (door)ontwikkeling van het aanbod en aansluiting vinden bij behoeften van fans of klanten.
 • Verkoop: het verkopen van diensten en producten aan nieuwe en bestaande klanten met retentie het vergroten van onder andere omzet, marktaandeel als doel.
 • Service: het inzetten van middelen en mensen om te helpen met allerlei vraagstukken met retentie (tevredenheid, loyaliteit), merkbeleving en verkopen (cross– en upsell) als doel.

Internet gebruiken als enkel ondersteuning van de organisatie kan gerealiseerd worden door één persoon, maar is dan vaak reactief, kost relatief weinig moeite en is te omschrijven als business as usual en een onvolwaardige manier van gebruik. Zet je internet in als volwaardig onderdeel van de kernfuncties, dan vereist het een nauwere samenwerking tussen meerdere betrokkenen en is er sprake van een grotere impact op de organisatiestructuur. Het eist meer middelen en nieuwe werkwijzen. De unieke kenmerken van internet maken het mogelijk om de invulling van de kernfuncties te innoveren door een ‘vloeibare afdeling’ oftewel stuurgroep in te voeren. De netwerkorganisatie is een organisatie die als het ware bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende interne en externe betrokkenen, die in de vier kernfuncties voorzien.

6.) Aan welke voorwaarden moet een netwerkorganisatie voldoen?

Een netwerkorganisatie lijkt vrijblijvend georganiseerd, maar werkt dwingend door het ‘halen en brengen’-principe, wederzijdse afhankelijkheden en door onderlinge afspraken. De organisatie bestaat uit niet-hiërarchische onderdelen. Teams die een eigen relatie hebben met de omgeving en snel inspelen op veranderingen in die omgeving of op vragen van de gemeenschap. De onderdelen werken autonoom. Ze worden eerder gefaciliteerd dan aangestuurd.

Aan welke voorwaarden moeten verder worden voldaan?

 • De spelregels van de nieuwe organisatie moeten glashelder zijn (uitstekende interne en externe communicatie):
 • Een overtuigende inhoudelijke toekomstvisie over het nieuwe businessmodel moet aanwezig zijn, waardoor iedereen naar hetzelfde doel werkt;
 • De prestaties van elk lid van de netwerkorganisatie moeten scherp beoordeeld worden;
 • De leden van de netwerkorganisatie moeten, indien nodig intensief, gecoacht worden op (professionele) competenties.

Netwerkorganisaties maken een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven. Zonder dat we het beseffen, zijn we onderdeel van verschillende netwerken met verschillende mensen en doelen waarmee we interacteren om meer uit ons leven te halen. In de toekomst gaan deze organisatievormen alleen maar meer invloed uitoefenen op de maatschappij. Door de komst van het internet is de potentie van informatievoorziening oneindig. Initiatieven ontstaan die totaal verschillen met de hiërarchische structuren die we nu kennen. Het aanpassen en het organiseren van jouw organisatie rondom jou als dj of organisator van evenementen en festivals is noodzakelijk.

7.) Welke 5 stappen moet je doorlopen om een strategie succesvol te implementeren?

Het gehele proces om een strategie succesvol te kunnen implementeren zijn volgens Robert Kaplan & David Norton in het artikel ‘Mastering the Management System’ vijf stappen nodig:

 • Ontwikkel – De strategie moet een uitvloeisel zijn van de visie, de missie en de kernwaarden van een bedrijf. Alleen wanneer deze helder zijn geformuleerd kan de strategie worden bepaald.
 • Vertaal – De strategie moet worden vertaald naar meetbare doelen.
 • Plan – Planningen moeten gemaakt worden om de strategische doelen te realiseren. Financiële- en capaciteitsbegrotingen moeten worden gemaakt.
 • Analyseer – Als de strategie eenmaal geïmplementeerd is, moeten de prestaties worden gerapporteerd. Leer van de analyses.
 • Test – Om competitief te blijven, moet de strategie van tijd tot tijd geëvalueerd worden en zo nodig aangepast. Indien noodzakelijk moet een nieuwe strategie worden bepaald of de huidige moet worden aangepast.

8.) Waar moet je op letten bij de implementatie van een datastrategie?

Bij het opstellen van een datastrategie gaat het om het selecteren van inspanningen die:

 • Het beste aansluiten bij de bestaande doelstellingen;
 • Het effectiefst kunnen worden geïmplementeerd in de bestaande organisatiestructuur met de bestaande informatievoorzieningen;
 • De beste resultaten opleveren.

Bij het opzetten van een gedegen datastrategie staat het vinden van de juiste balans tussen de reeds aanwezige bronnen van informatie en de bepaalde doelstellingen aan de hand van het intelligence maturity model centraal. Data driven businesswordt daarmee gerichter geïmplementeerd. De voortgang wordt eenduidig inzichtelijk gemaakt. Het beheersbaar maken van het business intelligence-traject is het devies.

Door focus aan te brengen, een gedegen datastrategie op te stellen en de discussie hieromtrent los te koppelen van automatiseringsvraagstukken, is de data veel makkelijker te overzien en verder te vertalen naar efficiëntie, visie en resultaten. Hierdoor kom je zowel in control als in business met de aanwezige en nog te genereren data.

Een aantal handvatten waardoor een datastrategie succesvol te implementeren is:

 • Techniek is niet het vertrekpunt voor het gebruik van data. Dat zijn de mensen die gebruik maken van de techniek en de vertaling van de doelstellingen die gesteld zijn.
 • Benut aanwezig potentieel. Concentreer je op de van nature enthousiaste medewerkers en de enthousiaste externen met extensieve know how van bovenstaande materie. Zij maken de weg vrij voor succes van de medewerkers die met data gaan werken. Laat mensen doen waar ze goed in zijn.
 • Door kennis te delen, maak je kennis. Letterlijk en figuurlijk. Intern én extern! Een combinatie van datasets en input van meerdere breinen brengen gave dingen teweeg.

9.) Waarom zou je data moeten willen hebben als dance-bedrijf?

Persoonlijk contact met fans en luisteren naar wat zij willen, dat is waar het tegenwoordig in de entertainmentindustrie om gaat. Gelukkig is dit niet moeilijk te realiseren. Gegevens hoeven tegenwoordig niet alleen meer gekocht te worden bij databrokers, bedrijven die tegen betaling data verzamelen. Je kunt gemakkelijk zelf aan de slag met ‘sociale opt-in’; het via mails of sms’jes op grote schaal opvragen en vastleggen van gegevens. De (financiële) waarde hiervan is enorm. Drie redenen waarom je deze data moet willen hebben:

 1. De manier van marketing en communicatie bedrijven veranderd.

Alleen een bericht versturen via enkele kanalen als print, RTV of zelfs internetreclame heeft zijn langste tijd gehad. Tegenwoordig vindt vooral multichannel en omnichannel marketing of multichannel communication plaats. Meerdere kanalen worden ingezet om een boodschap over te brengen, door in een Facebook-bericht te verwijzen naar een YouTube-filmpje of door op de website te verwijzen naar de Facebook-pagina.

 1. Het analyseren van gegevens wordt voor iedereen toegankelijk

Nieuwe technologie maakt het mogelijk zelf te bepalen waar, hoe vaak en wanneer je fan- en klantgegevens opvraagt. Een sociale opt-in is hier geschikt voor. Je kunt zo bijvoorbeeld het (koop)gedrag van jouw doelgroep in kaart brengen. Met nieuwe technologie is het mogelijk vergelijkend onderzoek te doen en de transacties die worden gevoerd via de pc, laptop of tablet te analyseren. Daarnaast kan inzicht verkregen worden door naar zoekacties en naar reviews te kijken op social media. Door middel van exact en doelgericht promoten door gebruik te maken van bekende interesses of de locatie van de fan, maak je de kans van slagen van een actie vele malen groter. De term hiervoor is ‘precisiemarketing’.

 1. Het werkt om in te spelen op wat de fan wil, in plaats van een boodschap massaal te zenden

Fans zijn niet meer gevoelig voor puur en alleen gezonden reclameboodschappen. Ze willen de dialoog aangaan. Het analyseren van conversaties en interacties via de sociale kanalen geven goed inzicht in de wensen van de klant of fan.

10.) Welke 4 stappen moet je nemen voor het vergaren van data?

Data-vergaring bestaat uit vier stappen:

1.) Verzamelen

De eerste stap behelst het verzamelen van gegevens uit verschillende systemen, de zogenaamde data-integratie of dataconnectie. Hierbij kan gedacht worden aan het integreren van data uit systemen, als ERP en CRM. Dit omvat vooral het connecteren met externe bestanden van merchandise- en ticketverkopers, muziek- en videodiensten, nieuwsbriefbestanden en social media. De gegevens uit al deze systemen worden vervolgens in een data warehouse geplaatst.

2.) Omvormen

Een data warehouse (letterlijk de opslagplek van data) bevat gegevens die voor analyse of rapportage apart zijn gezet. Deze gegevens kunnen van een of meerdere bronnen komen komen. De gegevens zijn verzameld in een data warehouse om verschillende redenen: een snellere beschikbaarheid en een betere toegankelijkheid van de gegevens en uniformiteit van gegevens.

De bronnen kunnen intern en extern zijn. Interne bronnen zijn alle gegevensbronnen die in de organisatie aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een order-, financieel of CRM-systeem. Externe bronnen vormen de gegevens die door de organisatie worden gehaald uit social media, ticketverkopers etcetera.

De interne en externe bronnen worden geïntegreerd tot uniforme gegevens in het data warehouse. Om de gegevens uit de verschillende systemen te vergelijken moeten deze uniform zijn. Het omvormen van de gegevens naar één formaat is de tweede stap in het proces.

3.) Analyseren

Data mining is een geavanceerde manier van analyseren van gegevens. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaar aanvullende statistische methoden en kunstmatige intelligentie. Vele toepassingen zijn denkbaar: van forecasting tot risico analyse. Het is belangrijk dat de gegevens goed worden voorbereid. Omdat de gegevens nu in één formaat beschikbaar zijn kunnen analyses op de gegevens gemaakt worden. Afhankelijk van de informatiebehoefte, moeten deze analyses leiden tot bruikbare informatie.

4.) Presenteren

De laatste stap is het presenteren van de bruikbare informatie. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunnen standaard rapportages opgemaakt worden die op gezette tijden verstuurd worden. Een andere optie om informatie te presenteren is via dashboards (afhankelijk van het type, kun je deze zelf samenstellen). Tot slot heb je de mogelijkheid om ad hoc informatie te verzamelen via verschillende rapportage-omgevingen.

11.) Waarom is fysiek kapitaal niet leidend om dance-bedrijf te laten groeien?

Door te groeien naar een digitaal volwassen bedrijf versterk je jouw concurrentievermogen omdat:

 • Inkomsten toenemen door hogere en betere conversies
 • Totale kosten door efficiëntie afnemen, waardoor de winst toeneemt
 • Risico’s afnemen, door betere relatie (=controle) over fans en klanten
 • Een nieuwe realiteit wordt gecreëerd

Voornoemde aspecten zijn volgens professor Dave Chaffey en door professor Don Marchand, schrijver van ‘Making the Invisible Visible – How Companies Win with the Right Information’, pijlers in de creatie van bedrijfswaarde.

Het besef dat niet fysiek kapitaal, maar kennis, inzichten en ideeën in toenemende mate de werkelijke waarde van een onderneming bepalen, begint steeds meer door te dringen. Toch is het blijkbaar niet zo vanzelfsprekend voor dj’s of organisatoren om de relatie via diverse contacten, databronnen, interacties, allerhande scores op een geïntegreerde manier centraal te stellen in het koppelen van bedrijfswaarde. Toch is het de enige manier om bovengemiddeld in waarde en niet alleen in omzet te groeien. Het telkens weer vinden van nieuwe unieke manieren om fan- of klantbehoeften te identificeren en te vervullen is het nieuwe businessmodel.

Kennis is het fundament van de huidige bedrijfsvoering. Werd de waarde van een onderneming vroeger vooral bepaald door fysiek kapitaal, denk aan machines, apparatuur en transportmiddelen, is de kennis en content die uit data komt nu voor veel organisaties de belangrijkste asset aan het worden.

Data die niet opgeslagen zit in een eigen fanbase, maar opgeslagen zit in de netwerken en diensten van derden, is cruciaal voor veel organisaties, maar helaas niet eenvoudig naar je toe te halen. Dat betekent dat wanneer een netwerk verloren gaat, neem het voorbeeld van Hyves, de data eveneens verdwijnen. Het gevolg hiervan is dat jouw onderneming een deel van zijn waarde verliest, omdat een netwerk wordt onttrokken aan het ecosysteem. Dat is zonde en kan voorkomen worden door te investeren in het verkrijgen, behouden en benutten van data.

12.) Welke 5 fasen moeten doorlopen worden om digitaal volwassen te worden?

Het hoofddoel bij een digitale transformatie is het digitaal volwassen worden. Een uitgewerkte digitale strategie helpt hierbij. Het gaat om het herontwerpen en verbeteren van processen en het krijgen van mensen op de juiste plek. Wanneer het besluit is genomen om een extra kanaal in te zetten voor de verkoop van een product of dienst, wil dat niet zeggen dat het proces aansluit op de achterkant, de fanbase of het platform dat alle data vergaart. Of andere processen voor de bediening van de achterban. Digitaal volwassen worden gaat in fasen en is niet van de een op de andere dag gerealiseerd. DDMCA beschrijft in haar Digital Business Maturity Model (zie afbeelding) vijf fasen die leiden naar een digitale strategie en het worden van digitaal volwassen.

 • Ad Hoc – Dit is de fase dat een organisatie maar wat doet. Er is geen speciaal budget voor online activiteiten, mensen zijn ongetraind en sturing ontbreekt. Wel is bekend dat er iets met internet en social media gedaan moet worden.
 • Engaged – In deze fase worden de eerste digitale stappen gemaakt binnen een organisatie. Social media, apps en een website worden regelmatig ingezet. Wel ontbreekt in deze fase nog overzicht en structuur en is wederom geen budget beschikbaar voor digitale activiteiten.
 • Structured – Een organisatie die orde en overzicht aanbrengt in haar digitale ecosysteem bevindt zich in deze fase. Een beetje budget is beschikbaar en een aantal acties zijn al in gang gezet.
 • Managed – Dit is de fase waarin een organisatie serieus en consistent de vooraf opgestelde digitale strategie toepast. Rollen, processen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedefinieerd in deze fase en een budget is toebedeeld.
 • Optimized – Optimalisatie vindt plaats in de hoogst haalbare fase. Doelen en doelstellingen worden naar een hoger niveau getild en het budget, de roadmap en de structuur worden herijkt.

ebook download edm en de digitale wereld.001