instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

Een fanbase met informatie is de sleutel

Geschatte leestijd – 18 minuten

De term Business Intelligence werd voor het eerst in 1958 beschreven door Hans Peter Luhn in een IBM-artikel. In deze uitgave is een business ‘een verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd voor een doel in brede zin’. De businessonderdelen die zich bezighouden met communicatie beschouwt Luhn als een intelligence system.

Luhn beschrijft intelligence als de kunde om de relatie tussen gepresenteerde feiten zo te interpreteren dat ze leiden tot acties naar een gewenst waarneembaar en meetbaar eindresultaat met één of meer doelstellingen die moeten worden bereikt binnen een min of meer vaste termijn. In 1989 stelde Howard Dresner, informatie specialist (die later analist werd bij de Gartner Group), voor om het begrip Business Intelligence te gebruiken als een overkoepelende term voor concepten en methoden die de zakelijke besluitvorming helpen verbeteren door het gebruik van op feiten gebaseerde systemen.

Met Business Intelligence (regelmatig afgekort tot BI) bedoelt men vaak het verzamelen, structureren en analyseren van gegevens om deze vervolgens overzichtelijk weer te geven als informatie. Dit moet leiden tot kennis en zonodig tot vervolgstappen; beslissingen of koerswijzigingen. De toepassing van BI is het beter leren begrijpen van de organisatie en daarmee de resultaten van campagnes en processen. BI heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te laten werken. Daarnaast voegt BI financiële waarde toe aan een onderneming.

“Je hebt kennis van zaken als je het juiste antwoord weet. Je bent intelligent als je de juiste vraag stelt.”

Anno 2015 moet je data gaan gebruiken om de ervaring van fans en klanten verder te verbeteren. Communiceren vanuit context wordt cruciaal. Hoe beter je hen individueel begrijpt, des te relevanter en efficiënter de interactie kan zijn en hoe meer waarde de onderneming heeft.

Dat het halen van informatie uit een fanbase voor velen wellicht niet het meest sexy onderdeel is binnen de EDM-wereld om bij stil te staan, staat vast. Op het eerste gezicht is dit hoofdstuk daarom misschien wel het minst aantrekkelijk om te lezen. Het is echter wel een van de belangrijkste hoofdstukken. Hoe richt je als dj of organisator een platform – een fanbase – in zodat de data die je opslaat heldere bruikbare inzichten verschaft?

Drie redenen om data te willen hebben

Persoonlijk contact met fans en luisteren naar wat zij willen, dat is waar het tegenwoordig in de entertainmentindustrie om gaat. Gelukkig is dit niet moeilijk te realiseren. Gegevens hoeven tegenwoordig niet alleen meer gekocht te worden bij databrokers, bedrijven die tegen betaling data verzamelen. Je kunt gemakkelijk zelf aan de slag met ‘sociale opt-in’; het via mails of sms’jes op grote schaal opvragen en vastleggen van gegevens. De (financiële) waarde hiervan is enorm. Drie redenen waarom je deze data moet willen hebben:

1. De manier van marketing en communicatie bedrijven veranderd.

Alleen een bericht versturen via enkele kanalen als print, RTV of zelfs internetreclame heeft zijn langste tijd gehad. Tegenwoordig vindt vooral multichannel en omnichannel marketing of multichannel communication plaats. Meerdere kanalen worden ingezet om een boodschap over te brengen, door in een Facebook-bericht te verwijzen naar een YouTube-filmpje of door op de website te verwijzen naar de Facebook-pagina.

2. Het analyseren van gegevens wordt voor iedereen toegankelijk

Nieuwe technologie maakt het mogelijk zelf te bepalen waar, hoe vaak en wanneer je fan- en klantgegevens opvraagt. Een sociale opt-in is hier geschikt voor. Je kunt zo bijvoorbeeld het (koop)gedrag van jouw doelgroep in kaart brengen. Met nieuwe technologie is het mogelijk vergelijkend onderzoek te doen en de transacties die worden gevoerd via de pc, laptop of tablet te analyseren. Daarnaast kan inzicht verkregen worden door naar zoekacties en naar reviews te kijken op social media. Door middel van exact en doelgericht promoten door gebruik te maken van bekende interesses of de locatie van de fan, maak je de kans van slagen van een actie vele malen groter. De term hiervoor is ‘precisiemarketing’.

3. Het werkt om in te spelen op wat de fan wil, in plaats van een boodschap massaal te zenden

Fans zijn niet meer gevoelig voor puur en alleen gezonden reclameboodschappen. Ze willen de dialoog aangaan. Het analyseren van conversaties en interacties via de sociale kanalen geven goed inzicht in de wensen van de klant of fan.

Niet achterop raken

De technologische ontwikkelingen eisen van dj’s, evenementen en festivals om met hun tijd mee te gaan. Continu verschijnen nieuwe manieren om tot de doelgroep door te dringen. Om niet achterop te raken bij concurrenten moeten hierin meegegaan worden. Zij zullen zelf moeten signaleren wanneer bepaalde content niet scoort en met een goed alternatief moeten komen dat wel werkt. Dit werd nog eens duidelijk tijdens een paneldiscussie op Eurosonic Noorderslag 2015. Studenten in de zaal geven daar hun mening over het omgaan met nieuwe manieren van consumeren van muziek, over het vrijgeven van data aan het wereldwijde web en over de welwillendheid om (meer) te betalen voor muziek. Die studenten blijken nieuwe technologie goed te waarderen, zelfs als het gaat om het vrijgeven van data. Eén ‘maar’: het moet niet irritant worden of onnodig lijken.

BI en het aanzetten tot marketing-, communicatie- en verkoopactiviteiten moet een grotere rol krijgen in de organisatie. Om de digitale strategie te bepalen of te toetsen is het van belang om harde en meetbare informatie aan elkaar te koppelen en zo tot de juiste context te komen. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare data en de ambities moet per maand of per jaar de fanbase worden geanalyseerd. Data wordt zo de leidraad voor de marketing-, communicatie- en verkoopactiviteiten van de dj en organisator, of in ieder geval aanzet geven tot het stellen van de juiste prioriteiten ten opzichte van het budget.

Voor een dj en zijn management moet een uitgebreide analyse van de aanwezige informatie nu prioriteit krijgen. Data-analyse is de enige logische volgende stap voor verkoop- en marketingactiviteiten, voor boekingsagenten, verkopers van merchandise en sponsorwervers. Want alleen scoren in zoekmachines, adverteren en zichtbaar zijn voor de doelgroep volstaan niet meer. Het uitspitten van gegevens, verbanden leggen tussen de resultaten en dit omzetten in een digitale strategie die aansluit op de marketingstrategie, is de nieuwe koers die je als dj met zijn organisatie moet varen. Dit vereist uiteraard wel een andere denkwijze van de organisatie. Wat voor dj’s geldt, geldt natuurlijk eveneens voor organisatoren.

Toegang is data

Muziekmaatschappijen, muziekuitgeverijen en dj’s zijn en blijven afhankelijk van doelgroepen. In de digitale wereld zijn deze doelgroepen kleiner en specifieker. Versnippering van het aanbod en convergentie zijn enerzijds een bedreiging, maar leveren anderzijds nieuwe mogelijkheden op om de eigen doelgroep te bereiken en binden. Contenteigenaren, als de muziekindustrie, bieden hun content aan over alle beschikbare platforms: RTV en internet. Het verdienmodel dat hierbij hoort laat een versnippering zien naar meerdere inkomstenbronnen. De rol van data wordt steeds duidelijker. Data zijn voor de muziekindustrie eigenlijk de nieuwe bron van inkomsten en daarmee verandert het businessmodel.

Het staat al geruime tijd vast dat toegang tot content een sleutelrol heeft. Kijkend naar eind jaren 90 naar diensten als Kazaa, LimeWire en Napster, dan kun je niet anders dan concluderen dat deze diensten je toegang geven tot een grote database van bestanden. De diensten geven allen het gevoel dat alle muziek, films, foto’s en software daar te vinden is. Feitelijk verschaffen alle voornoemde diensten ons daar slechts toegang toe.

Toegang tot digitale content en dienstverlening op internet vormen de hoeksteen van toekomstige verdienmodellen voor iedereen die zich met de exploitatie van muziek, boeken, kranten of tijdschriften en vele andere sectoren en branches bezighoudt. De verkoop van fysieke producten aan fans, klanten of liefhebbers zal drastisch afnemen. De moderne, digitale fans hoeven niet zo nodig muziek te bezitten. Dit was wel het geval in het tijdperk van fysieke mediadragers. Kijkende naar portals als 22tracks, Apple Music, Spotify valt iets op: bezit maakt plaats voor beschikbaarheid, belevenis, gemak en service. Bezit maakt plaats voor toegang tot data en deze toegang levert gegevens van de gebruikers op. Data is cruciaal voor het businessmodel binnen EDM.

Bedrijfswaarde

Tot interessante bronnen die data opleveren behoren onder andere sociale netwerken, zakelijke transacties, logboeken, onderzoeken, gegevens uit monitoring en analyses. Aan de slag gaan met data stelt tal van uitdagingen voor het vastleggen, beheren, opslaan, overdragen, verwerken en beveiligen van data. Nieuwe mogelijkheden ontstaan en met data kom je tot baanbrekende nieuwe inzichten en genereer je toegevoegde bedrijfswaarde uit alle informatie.

Goodwill wordt in de financiële wereld gebruikt om dat gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. In de meeste gevallen ontstaat goodwill slechts bij een overname. Binnen de financiële wereld wordt het beschouwd als de meerwaarde van een onderneming boven het netto vermogen. In deze zienswijze vertegenwoordigt goodwill waarde die al wel bestaat in de vorm van kennis, klanten, merken, personeel en dergelijke.

Een goed voorbeeld is ID&T, waarbij data in de transactie met SFX een prijs lijkt te hebben gekregen. Als je kijkt naar het aspect ‘kennis’ en ‘klanten’ binnen het begrip goodwill, dan ontwikkelt zich een nieuwe aanvullende waarde op basis van data. Met de komst van social media, waarbij ID&T alle data die door fans en volgers wordt gegenereerd in online gesprekken en conversaties opslaat, wordt het overduidelijk dat de visie op bedrijfswaardering en het aspect goodwill aan het veranderen is. In de waardering van ID&T door SFX Entertainment zijn op basis van toekomstige ontwikkelingen hele scherpe aanduidingen te vinden dat de data van fans en volgers van evenementen en festivals van ID&T waarde gaan toevoegen aan de organisatie, wereldwijd.

Je kunt je afvragen hoe druk je je moet maken om het verlies van een beetje data. Niet zo erg toch? En wie komt erachter? De gevolgen kunnen desastreus zijn. Denk maar eens aan de berichten die je de afgelopen jaren hebt kunnen lezen over Sony Playstation en het verliezen van data. Dit heeft hen klanten gekost. Hun klanten zijn zich namelijk toch zorgen gaan maken en dat is niet het enige. Klanten die ontevreden zijn gaan dit doorvertellen aan vrienden, familie en kennissen. En waarschijnlijk doen ze dit via social media. Zo zie je dat het verlies van data tot imagoschade kan leiden en uiteindelijk voor financiële schade voor het bedrijf kan leiden. Het intellectueel eigendom van bedrijven zit immers in data. Als informatie verloren gaat of uitlekt, heeft dit forse gevolgen.

Business first

Als we één ding mogen noemen wat voor organisaties het afgelopen jaar duidelijk is geworden, dan is het wel het besef dat ze ‘iets’ moeten met alle data die beschikbaar is. Data binnen de eigen organisatie, maar vooral data van daarbuiten. Je kunt met externe gegevens het profiel van fans en klanten de markt verrijken.

Zo langzamerhand wordt steeds vaker geïnvesteerd in de implementatie van platformen die context aan de beschikbare data uit de diverse bronnen geven. De vragen die zo’n platform moet oplossen zijn daarbij afhankelijk van het door het bedrijf gehanteerde businessmodel met zijn doelen en doelstellingen. Niet data-gedreven systemen, maar business-gedreven systemen zijn de toekomst. Bij het opzetten van een platform oftewel fanbase geldt: business first.

Het hebben van gegevens is de sleutel, maar naast het hebben van inzicht in de huidige situatie, is het misschien nog wel belangrijker om een beeld te hebben van de toekomst en de impact van wijzigingen op de strategie en het beleid van de organisatie. Data die écht waarde toevoegt aan het businessmodel begint niet met het verzamelen en analyseren van data, maar met het formuleren van het uiteindelijke doel en de strategie om deze doelen te behalen. Hoe willen we hierop sturen? Wat willen we dan graag weten? Welke data hebben we hiervoor nodig en hoe gaan we deze analyseren?

—– Bekijk ook —–

—– Alle delen van de masterclass vind je hier —–

Hoe gaat vergaring van data in zijn werk?

Data is niks zonder context. Als context wordt toegevoegd, dan wordt data ineens bruikbare informatie en kun je actie ondernemen. Dan kun je marketingcampagnes bedenken en inrichten, die al dan niet automatisch of handmatig geactiveerd kunnen worden. Zoek uit welke data aanwezig is, creëer de juiste context zodat het bruikbare informatie wordt en onderneem actie.

Een volwassen rapportage-, analyse- en dashboardomgeving is de volgende stap. Het is mogelijk om complexere analyses uit te voeren, nieuwe databronnen aan te boren en dwarsverbanden te leggen die eerst niet bekend waren. Eigen inzichten worden uitgediept en zullen met iedere verdieping meer waarde opleveren voor de organisatie. Maar hoe werkt dit proces? Om de gegevens daadwerkelijk te gebruiken als informatie en beslissingen mee te nemen, is het van belang dat een aantal bewerkingen op de gegevens plaatsvinden. De eerste stap in dit proces is het samenvoegen en integreren van de verschillende gegevens. Nadat de gegevens zijn samengevoegd, wordt gekeken wat de kwaliteit van gegevens is en of inderdaad conclusies verbonden kunnen worden aan deze data.

Nadat de kwaliteit van de gegevens goed is bevonden, wordt het tijd om verbanden te leggen en bruikbare informatie uit de data te halen. Termen en namen worden gestandaardiseerd, zodat gegevens uit verschillende databronnen met elkaar te vergelijken zijn. Daarnaast wordt de informatie in een model beschikbaar gesteld dat, in tegenstelling tot het model in de verschillende bronapplicaties, beter geschikt is voor rapportage en analyse doeleinden, omdat betere context uit de data ontstaat.

Het proces om data beter te benutten bestaat uit vier stappen:

1.) Verzamelen

De eerste stap behelst het verzamelen van gegevens uit verschillende systemen, de zogenaamde data-integratie of dataconnectie. Hierbij kan gedacht worden aan het integreren van data uit systemen, als ERP en CRM. Dit omvat vooral het connecteren met externe bestanden van merchandise- en ticketverkopers, muziek- en videodiensten, nieuwsbriefbestanden en social media. De gegevens uit al deze systemen worden vervolgens in een data warehouse geplaatst.

2.) Omvormen

Een data warehouse (letterlijk de opslagplek van data) bevat gegevens die voor analyse of rapportage apart zijn gezet. Deze gegevens kunnen van een of meerdere bronnen komen komen. De gegevens zijn verzameld in een data warehouse om verschillende redenen: een snellere beschikbaarheid en een betere toegankelijkheid van de gegevens en uniformiteit van gegevens.

De bronnen kunnen intern en extern zijn. Interne bronnen zijn alle gegevensbronnen die in de organisatie aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een order-, financieel of CRM-systeem. Externe bronnen vormen de gegevens die door de organisatie worden gehaald uit social media, ticketverkopers etcetera.

De interne en externe bronnen worden geïntegreerd tot uniforme gegevens in het data warehouse. Om de gegevens uit de verschillende systemen te vergelijken moeten deze uniform zijn. Het omvormen van de gegevens naar één formaat is de tweede stap in het proces.

3.) Analyseren

Data mining is een geavanceerde manier van analyseren van gegevens. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaar aanvullende statistische methoden en kunstmatige intelligentie. Vele toepassingen zijn denkbaar: van forecasting tot risico analyse. Het is belangrijk dat de gegevens goed worden voorbereid. Omdat de gegevens nu in één formaat beschikbaar zijn kunnen analyses op de gegevens gemaakt worden. Afhankelijk van de informatiebehoefte, moeten deze analyses leiden tot bruikbare informatie.

4.) Presenteren

De laatste stap is het presenteren van de bruikbare informatie. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunnen standaard rapportages opgemaakt worden die op gezette tijden verstuurd worden. Een andere optie om informatie te presenteren is via dashboards (afhankelijk van het type, kun je deze zelf samenstellen). Tot slot heb je de mogelijkheid om ad hoc informatie te verzamelen via verschillende rapportage-omgevingen.

Gereedschap

Waar vroeger nog een rapport door middel van een export uit een applicatie rolde, hebben we nu te maken met een complexere wereld: front-, mid-, en backoffices. Meerdere applicaties en koppelingen spelen mee, maar ook partners in de keten, social media, samenwerkingsverbanden met ticketproviders, e-commerce partijen en shared service centra. Het realiseren van de juiste context speelt hierbij de belangrijkste rol. Daarnaast leven we in een maatschappij die snel verandert en is het belangrijk om betrouwbare informatie snel beschikbaar te hebben om snel sturing te kunnen geven en aanpassingen te doen waar nodig.

De mogelijkheden van data lijken onbegrensd. Het bereik en de omvang van data, aangeboden via een centraal platform, ligt steeds meer binnen handbereik. De technologieën en de software ter ondersteuning van de analyse van data worden geavanceerder en gebruiksvriendelijker zodat verzamelen en bewerken van data minder tijdrovend is en meer tijd kan worden besteed aan analyse van de customer journey.

Een customer journey is de reis die fans of klanten afleggen op weg naar een bepaalde actie of content op jouw site. Het maakt helder hoe ze zich oriënteren, waar ze informatie vandaan halen, welke bronnen ze hiervoor gebruiken en waarop ze uiteindelijk hun keuze baseren. Als je weet hoe jouw fan of klant reist, weet je hoe je hem kunt bedienen.

Om goed in te kunnen spelen op het gedrag en de behoeften is het belangrijk om data vanuit verschillende bronnen aan elkaar te koppelen. Dit kan data zijn uit de klantendatabase, social media of webanalytics. Om dit goed te kunnen doen moeten afdelingen en leveranciers binnen een organisatie verder kijken dan de digitale producten waar ze zelf direct verantwoordelijk voor zijn. De customer journey is immers geen rechte lijn van A naar B. Klanten gebruiken apps, websites, sociale kanalen en switchen tussen off- en online. Alleen wanneer je de verschillende digitale middelen goed op elkaar afstemt kun je de customer journey geslaagd in kaart brengen.

Is in het huidige digitale tijdperk nog plek voor traditionele analytics-tools? Het antwoord is nee. Voor degene die data hoog op de prioriteitenlijst hebben staan is het vasthouden aan traditionele silo’s met data geen optie meer. Een infrastructuur waarbij eenduidige definities worden gehanteerd en waarin de complete customer journey zichtbaar is, begint voor steeds meer bedrijven de standaard te worden. Tegenwoordig moet je vanuit alle kanalen data bij elkaar brengen en op een uniforme manier met deze data omgaan. Daarbij hanteer je eenduidige definities voor een contactmoment. Binnen één centraal dashboard kijk je naar de complete customer journey, die via meerdere kanalen en contactmomenten verloopt.

Traditionele systemen voor webanalytics, als Google Analytics, zijn niet gemaakt om ruwe data als eindproduct te hebben en in een nieuwe vorm met context door te sturen. Omdat ze een op zichzelf staande dienst zijn, met visualisatie als laatste component, wordt de data al verwerkt en geoptimaliseerd. Hiermee wordt de visualisatie sneller, maar een gedeelte van de informatie gaat verloren en heb je minder hoogstaande data om te sturen naar je platform dat de context aanbrengt. Traditionele systemen zijn niet gemaakt om snel data aan te leveren. Dat maakt deze systemen niet geschikt om binnen jouw platform te functioneren.

Inrichting en beheer

Bij de inrichting en het beheer van jouw informatieplatform dien je het volgende in ogenschouw te nemen:

 • Prestatie
 • Beheersbaarheid
 • Schaalbaarheid

Bij het prestatie-aspect wordt vooral gekeken hoe eenvoudig en snel de informatie voor handen is. Bij beheersbaarheid wordt gekeken hoe eenvoudig nieuwe bronnen toe te voegen zijn zonder daar al te veel kosten voor te moeten maken. Bij schaalbaarheid wordt tot slot vooral gekeken naar de hoeveelheid data die toegevoegd kan worden zonder dat de kosten uit de hand lopen.

Het opzetten van een eigen informatieplatform is tegenwoordig niet meer zo complex en kan tegenwoordig een stuk goedkoper. Deze trend is te danken aan de opkomst van betrouwbare clouddiensten en de economische crisis. Dit doe je door voor een Platform as a Service-oplossing (PaaS) te kiezen. Bij PaaS heb je de mogelijkheid om data op te slaan en te verwerken zonder dat de onderliggende hardware beheert hoeft te worden en heb je geen zorgen om de hosting van het platform. Tegen een vast bedrag (vaak een maandelijks abonnement) kan je gebruik maken van het platform.

Een goed voorbeeld van een extern cloudplatform dat BI toevoegt is dat van Fanalists. Dit platform slaat data op en vormt data om tot bruikbare inzetbare gegevens voor marketing-, communicatie- of verkoopdoeleinden.

In de praktijk

Het gebruik van data met het oog op marketing-, communicatie- of verkoopdoeleinden kent verschillende mogelijkheden. De data die hiervoor nodig is, komt uit het ecosysteem van de dj of de organisator evenementen en festivals zelf en van daarbuiten. Het gebruik van kenmerken kan socio-demografisch, postcodegerelateerd of persoonsgebonden zijn. Geografische inzet is doorgaans niet gerelateerd aan een persoon, maar meer gericht op het bereiken van een bepaalde doelgroep. Verrijking op basis van de doelgroep heeft doorgaans als doel meer kennis van de doelgroep aan te wenden voor marketing- en verkoopactiviteiten. Hoe ga je te werk? De sleutelwoorden zijn valideren, verrijken, profileren, segmenteren, matchen, lokaliseren en beslissen.

 • Valideren – Eén van de grootste problemen bij het bereiken van fans en klanten is de kwaliteit en actualiteit van hun gegevens. Mutaties die niet worden doorgegeven of verwerkt zorgen al snel voor sterk verouderde bestanden, die vervuild zijn en daardoor onbetrouwbare informatie bevatten. Optimale kwaliteit van de eigen bestanden is daarom belangrijk. Dat is wat waarde toevoegt en de kosten in toom houdt. Bespaar kosten en werk effectiever door de data schoon, volledig, accuraat en actueel te houden. Ontdubbel gegevens en verrijk gegevens die kloppen om daarna te kunnen verrijken indien gegevens missen.
 • Verrijken – Het is mogelijk gegevens achteraf te verrijken aan de hand van referentiegegevens of gegevens die via social media beschikbaar zijn. Je kunt dan gegevens die je bij bepaalde records mist aanvullen. Als dat is gebeurd kun je beginnen met het profileren.
 • Profileren – Alle gegevens uit de verschillende databanken (klantenbestanden, nieuwsbriefbestanden, social media et cetera) worden bij elkaar gebracht en aan elkaar gekoppeld op basis van elk individu. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om met één druk op de knop alle eigenschappen van een individu boven tafel te krijgen. Het idee achter profileren is tweeledig: je wil ervoor zorgen dat alle mogelijke variabelen met elkaar vergeleken kunnen worden maar vooraf wil je niet selecteren welke databanken nuttig zijn.
 • Segmenteren – Doorsnee bestaat niet meer. Doelgroepen bestaan vaak uit meerdere clusters die behoefte hebben aan een andere benadering. Deze kunnen in kaart worden gebracht met segmentatie: fans en klanten worden weergegeven in overzichtelijke grafieken, gesegmenteerd in specifieke segmenten of gegroepeerd naar gelijkheid.
 • Matchen – In de praktijk lijken mensen maar voor een deel op het ideale profiel van een fan. Als het doelgroepprofiel bijvoorbeeld luidt: vrouw, 28 jaar, creditcard, hbo-opleiding, interesse in EDM en technologie, dan kan het zijn dat een vrouw van 27 met een mbo-opleiding eveneens interessant is. Het is verstandig om die mensen in je onderzoeksgroep te includeren die maar voor een deel aan het ideale profiel voldoen. Zo kan je een bredere doelgroep definiëren.
 • Lokaliseren – Het is mogelijk om doelgroepen te visualiseren over een gebied, om te zien waar fans en klanten wonen. Dit kan een organisatie helpen met de inzet van outdoor campagnes of het werven van fans of klanten in de buurt van een evenement of festival.
 • Beslissen – Een interessant inzicht is in hoeverre de werkelijke fanbase lijkt op het van tevoren gedefinieerde ideale fanprofiel. Je fans kunnen vooral vrouwen zijn van in de 40, iets wat je in eerste instantie niet gedacht had. Om hierachter te komen kun je beslisbomen gebruiken. Een beslisboom is in feite een verzameling vragen die een fan kan doorlopen. Iedere vervolgvraag is afhankelijk van de antwoorden tijdens de voorafgaande vragen. Door de boom toe te passen op de verzamelde data van je fans kun je je fans categoriseren. De resulterende boom laat zien welke kenmerken je fans precies hebben.

Samenvattend

Business Intelligence moet in de dagelijkse bedrijfsvoering geïntegreerd worden om zo betere beslissingen te kunnen nemen en op zoek te kunnen gaan naar nieuwe verdienmodellen. Dit is alleen mogelijk wanneer analyses eenvoudig en op een natuurlijke manier worden uitgevoerd en daarbij niet beperkt worden door techniek.

Techniek is niet het vertrekpunt voor het gebruik van data. Dat zijn de mensen die de data gebruiken en de bedrijfsdoelstellingen die gesteld zijn. Je moet op zoek gaan naar een methode om data te collecteren die goed binnen de omgeving van jouw organisatie past. Meerdere opties om ruwe data direct van jouw website en social media kanalen op te slaan zijn bekend. De beste methode verschilt per organisatie. Vaak zijn externe platforms geschikt, maar soms voldoet een eigen gecreëerde oplossing.

Houd bij je zoektocht echter één ding in gedachten: de match met de bestaande infrastructuur is de zwaarstwegende factor. Vaak beschikt een infrastructuur over een bepaalde kracht om data te verwerken en op te slaan. In zo’n geval kun je je infrastructuur relatief gemakkelijk uitbreiden. Daarnaast rijst de vraag of je met jouw infrastructuur data host, of dat je juist verbinding maakt in de cloud. Het laatste geniet de voorkeur, je wil immers altijd bij de informatie kunnen overal ter wereld.

Gebruik aan data en analyse tools wat je al in huis hebt en voeg, stap voor stap, toe wat mist. Door van een bestaande omgeving gebruik te maken, zal de adoptie hoger zijn. Het bouwen van een geheel nieuwe infrastructuur is vaak niet nodig en overbodig. Investeren in een data warehouse, de plek waar alle data wordt opgeslagen, in de cloud en data mining, het omvormen tot bruikbare gegevens voor rapporten, dashboards en publishing tools, is de enige juiste en meest verstandigste route.

Het gebruik van data met het oog op marketing-, communicatie- en/of verkoopdoeleinden kent verschillende mogelijkheden. De data die hiervoor nodig is, komt uit het ecosysteem van de dj of organisator van evenementen en festivals en daarbuiten. Bij gebruik van kenmerken van fans of klanten om aan te wenden voor marketing-, communicatie-, en/of verkoopactiviteiten dien je het volgende te doen met de data: valideren, verrijken, profileren, segmenteren, matchen, lokaliseren en beslissen. Hierdoor ontstaat de juiste context en neemt de kans tot relevantie, bereik, interactie en transactie significant toe.

Als je een beeld hebt van het profiel van je fans en klanten, kun je betekenisvolle interacties en verbindingen aangaan en (weer) relevant worden. De uitdaging zit hem in het met geautomatiseerde analyses achterhalen van de juiste context. Als dit goed wordt uitgevoerd wordt irritatie bij fans en klanten voorkomen, irritaties kunnen immers de waarde van een interactie teniet doen en de relevante waarde te kort doen.

De database van een dj of organisator van een evenement of festival is niet een statisch gegeven, maar juist een dynamische omgeving. Het is een omgeving die onderhoud nodig heeft en die steeds verder geoptimaliseerd kan worden. Het werken met data vereist wel een omslag van de organisatie naar een analytisch bedrijf, waarbij data als een asset beschouwd wordt en analyse als een onderscheidende competentie. Het inrichten van de processen en het kiezen voor de juiste mensen binnen de organisatie om deze competentie continu te verbeteren, is daarbij de sleutel tot succes.

Naar volgend hoofdstuk


ebook download edm en de digitale wereld.001

Wil je liever een papieren exemplaar? Bestel het hier …

3 comment on “Een fanbase met informatie is de sleutel

 • Achtergrond: Een fanbase met informatie is de sleutel | #D2W
  |

  […] Lees hier ‘Een fanbase met informatie is de sleutel’ […]

 • Koen
  |

  Ha Denis,

  Toffe en interessante artikelen! Ik wil ze graag allemaal downloaden als PDF alleen bij hoofdstuk 5 (De basis van een digitale strategie) krijg ik een foutmelding. Zou je die opnieuw kunnen uploaden/sturen?

  Thanks!
  Koen

  • Denis Doeland
   |

   Dank je voor jouw bericht en de lovende woorden. Ik mail jou zo het hoofdstuk …

 • Denis Doeland
  |

  @Koen: Je kan het hele boek nu trouwens hier downloaden //gumroad.com/l/edmendedigitalewereld

Geef een reactie
Jouw email wordt niet weergegeven. * = verplicht.

*

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.