instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

Voorwoord – EDM en de Digitale Wereld

Geschatte leestijd – 3 minuten

Halverwege de jaren 90 breekt internet door als breed maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel. Het is het begin van de digitale revolutie, de digitale wereld. Of eigenlijk: het is het begin van een kettingreactie die niet lijkt te stuiten. Hoe we betalen, sparen en winkelen. Maar ook hoe we leren, werken en ontspannen. Zelfs hoe we relaties aangaan en onderhouden, een afspraakje maken voor een date is ingrijpend veranderd.

Oudere generaties proberen zich halsstarrig aan te passen aan de nieuw ontstane realiteit. René Boender en Jos Ahlers stellen in hun boek ‘Generatie Z’ dat jongeren die opgroeien in de nieuwe realiteit geen andere wereld kennen dan die waarin het wereldwijde web een prominente, vormende rol speelt en snel voortschrijdende technologie aan de orde van de dag is. Die generatie kan zich, volgens Boender en Ahlers, geen wereld herinneren – en voorstellen – zonder online-communicatie. Daarin is ze de eerste in de geschiedenis van de mensheid; het zijn de digital natives. Deze generatie wordt ook wel generatie Z genoemd; geboren vanaf 1992. Oudere generaties van voor 1992 worden in de Amerikaanse literatuur vaak aangeduid als digital immigrants. Deze generaties zijn – vaak gedwongen – verhuisd naar de gedigitaliseerde wereld. Ze hebben soms moeite met inburgeren. Digital immigrants hebben behoefte aan een handleiding, digital natives niet, schrijft Ahlers op het blog Omni-online.

Digital natives experimenteren online met hun identiteit. Die identiteit ontstaat misschien zelfs wel voor een groot gedeelte in het publieke digitale domein.”

Denis Doeland

Niet lang geleden wordt duidelijk dat internet tot een van de eerste levensbehoeften is gaan behoren. Internet is inmiddels een commodity, een gemeengoed, in de meeste delen van de wereld. Zeker voor digital natives, die tevens de grootste groep is die opgegroeid is met EDM. Het is juist deze groep die van nature onderdeel uitmaakt van het internetecosysteem, de digitale wereld. Heden ten dage is EDM integraal onderdeel van een digitale wereld die zo’n twintig jaar geleden beschikbaar kwam voor het grote publiek. Het lijkt daarom voor de hand liggend om te stellen dat EDM en de digitale wereld hand in hand gaan met elkaar.

Ecosysteem

De digitale wereld is een ecosysteem van duizenden sub-ecosystemen van gemeenschappen die online verbonden zijn. Gevormd door distributeurs, eindgebruikers (klanten en fans), leveranciers en ontwikkelaars. Zij gebruiken elkaars sterke punten, vullen elkaar aan en versterken elkaar om samen waarde te creëren voor andere eindgebruikers. Dit is de basis van de digitale economie, waar de hedendaagse creatieve industrie – en daarmee de entertainmentindustrie – integraal onderdeel van uitmaakt.

In de meest brede zin wordt een internetecosysteem veelal omschreven als het totale systeem van interactie tussen data, industrie, mensen, merk en product. Het omvat alle belanghebbenden: analisten, bloggers, commentatoren, concurrenten, individuen, journalisten, klanten, leveranciers, partners en prospects. De technische infrastructuur en de functies die het netwerk vervult, maken deel uit van het internetecosysteem. Door het internetecosysteem als een business ecosysteem te zien, zie je feitelijk nieuwe waardemodellen in de relaties van alle belanghebbenden binnen het ecosysteem ontstaan.

Het systeem bestaat uit een micro-ecosysteem dat van jezelf is, en dat vervolgens deel uitmaakt van een macro-ecosysteem. Dit wordt gestuurd door besturingssystemen en zoekmachines. Het loopt door alle lagen heen en vormt een vloeibaar geheel dat een organisatie in zijn geheel beslaat. Bijna elke discipline wordt geraakt. Met deze wetenschap moet een dj of organisator van een evenement of festival, als organisatie, zich aanpassen.

Context

De verschillende apparaten en platforms waar we connectie mee maken, de digitale landschappen waarin we ons begeven en de onderlinge relaties tussen individuen en organisaties is waar het om draait. Het internet en haar (sociale) ecosysteem is inmiddels voor iedereen een 24/7/365 aangelegenheid. Je moet inspelen op die nieuwe realiteit. De transformatie van egosysteem- naar ecosysteem-denken. Daar moet je mensen, middelen (kennis, gereedschap en geld) en tijd voor beschikbaar voor te maken. Verder zal je een adequaat beleid moeten ontwikkelen en een gedegen plan dat is gebaseerd op de juiste inzichten, de juiste context en relevante content. Het realiseren en onderhouden van connecties, die jouw doelen en doelstellingen helder maken, vormen de hoofdmoot. De gebruiker –  fan of klant van een dj, evenement of festival – van het ecosysteem staat in dit beleid centraal.

Bij de digitale verandering gaat het vooral om de razendsnelle omarming van technologie. De prestaties en processen van organisaties veranderen ingrijpend, waarmee het businessmodel radicaal wijzigt. Het businessmodel, de content, de data, de dj, het evenement, de fan, het festival, het internetecosysteem, de media en de verdienmodellen maken allen integraal deel uit van een digitale wereld waar EDM inmiddels onderdeel van is geworden.

Dj’s en organisatoren bouwen heden ten dage een enorme achterban op via sociale platforms. Ze hebben door de opkomst van geavanceerde tools voor het beheer van hun achterban, de kans om relaties op te bouwen die leiden tot interacties en transacties. In deze uitgave wordt de context – het grotere, betekenisgevende kader waarbinnen iets plaatsvindt – van EDM en de digitale wereld weergegeven. Als dj of organisator van dance-evenementen heb je te maken met de context van de digitale wereld; je moet transformeren. Je zult daarin moeten investeren, een digitale strategie moeten formuleren, want de digitale trein wacht niet. Leer in deze uitgave hoe de samenhang tussen content, connectie en currency functioneert, het businessmodel herijkt wordt en hoe de (potentiële) achterban daarin past.

Naar volgend hoofdstuk

ebook download edm en de digitale wereld.001

Wil je liever een papieren exemplaar? Bestel het hier …

0 comment on “Voorwoord – EDM en de Digitale Wereld

  • Achtergrond: EDM en de Digitale Wereld gaan hand in hand | #D2W
    |

    […] Voorwoord – EDM en de Digitale Wereld […]

Geef een reactie
Jouw email wordt niet weergegeven. * = verplicht.

*

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.