instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

8 tips voor dj’s en producers in de relatie-economie

Geschatte leestijd – 18 minuten

Stel je voor: je hebt complete zeggenschap over hoe een artiest gemanaged wordt of zijn eigen marketing inricht. Wat zou je dan doen? In dit stuk probeer ik daar een antwoord te geven op de vraag hoe DJ’s en producers (of andere artiesten) aan de slag kunnen met een nieuw businessmodel. Dj’s en producers die zich richten op de relatie met hun fans, gaan in de huidige dance-industrie de strijd winnen van hun concurrentie. Die relatie met fans is namelijk de belangrijkste factor voor het voortbestaan en succes van artiesten.

Ik ben ervan overtuigd dat elke artiest geholpen is door het (slim) inzetten van data. En dat elke artiest via het Business Acceleration Framework zijn of haar digitale transformatie vorm kan geven. Daarom deel ik vrijblijvend acht tips hoe DJ’s en producers digitaler en efficiënter kunnen worden, hun data kunnen blijven gebruiken en de concurrentie ver achter zich kunnen laten.

Kans: digitaal vermogen

In de digitale muziekcultuur is de aandacht van en de relatie met de (toekomstige) fan namelijk het meest belangrijk geworden. Letterlijk betekent dit: welke DJ of producer heeft de beste plek en de beste relaties binnen het internetecosysteem? Het personaliseren van de relatie met de fan is daarbij de heilige graal. Fans eisen immers directe relaties met hun favoriete artiesten en het is aan de DJ (en het management) om die relatie te realiseren in welke vorm dan ook. Het niet omarmen van fans nemen zal in de toekomst resulteren in omzetverlies en gemiste kansen.

Het nieuwe businessmodel voor de dance-industrie ligt feitelijk voor het oprapen. De perceptieverandering dat data uit onder andere social media, maar ook data uit diensten als Spotify, financiële waarde heeft zal voor managers en exploitanten van rechten van DJ’s een andere kijk gaan realiseren. Overeenkomsten met partijen dienen te worden herzien of uitgebreid, waarbij de data (ook) ten goede komt aan de DJ en producers. Om succesvol waarde toe te voegen aan een DJ dient het management steeds meer expertise te ontwikkelen rondom het vergaren en analyseren van data, welke kan leiden tot nieuwe toekomstige kasstromen.

Platte data vanuit onder andere sociale kanalen heeft niet direct een waarde. Pas na zinvolle correlaties, analytics en het opzetten van additionele verdienmodellen op gevalideerde ‘fan’, ‘tweet’ en ‘like’ data kunnen directe kasstromen gegenereerd worden. Dit zal niet alleen leiden tot een verhoogde totale kasstroom, maar tevens zal de waarde van de DJ gaan toenemen in de vorm van potentiële digitaal vermogen.

Veel DJ’s hanteren een waardepropositie die in essentie neerkomt op: ‘We leveren muziek, merchandise en treden op en geven daar een beetje ondersteuning bij, in ruil voor een beetje betere marge.’ Erg veel interesse in hun fans en klanten hebben ze vaak niet.

Denis Doeland

Op naar een andere waardepropositie

Veel DJ’s hanteren een waardepropositie die in essentie neerkomt op: ‘We leveren muziek, merchandise en treden op en geven daar een beetje ondersteuning bij, in ruil voor een beetje betere marge.’ Erg veel interesse in hun fans en klanten hebben ze vaak niet. Dit ging goed, tot het internet en social media zich gingen manifesteren en de markt zijn verzadigingspunt heeft bereikt en het coronavirus zijn entree maakte. Dit vraagt om een persoonlijke transformatie van de DJ zelf en de personen rondom een DJ en zijn organisatie. Het vraagt van hen een digitale mindset.

Andere type fans en klanten zijn ontstaan, die always connected, en goed geïnformeerd willen zijn. Ze zijn beter in staat zelf onderscheid en bewuste keuzes te maken. Fans en klanten zijn nu assertiever, nemen minder snel iets voor waar aan en eisen connectie en transparantie. Voor hen staat de relatie met de artiest of het festival voorop. Daarmee is het ‘content = relatie = informatie’-principe de basis geworden van de waardepropositie van het businessmodel van de muziek- en entertainmentindustrie. De samenwerking met boekingskantoren, platenmaatschappijen en muziekuitgevers moet naadloos aansluiten bij dit principe Hetzelfde geldt voor partners in de keten, social media, samenwerkingsverbanden met ticketproviders, e-commerce partijen en shared service centra.

Hieronder lees je hoe je een optimale aanpak formuleert voor het nieuwe businessmodel van de muziek- en entertainmentindustrie.

1 | Richt je marketing in op de economie 4.0

Door de komst van smartphones en social media, bouwen merken, artiesten en organisaties relaties op met fans en klanten. Je besluit bijvoorbeeld om een pagina te liken of volgen op Facebook, omdat het een artiest is die:

 • Voorziet in een bepaalde behoefte in content;
 • Snel en adequaat antwoordt op vragen (bijvoorbeeld via chat-bots);
 • Likeable, ofwel geliefd is.

Nu hoor ik je denken: mensen liken of volgen bepaalde (artiesten-)pagina’s – so what? Deze relatie met potentiële fans en klanten mag je als organisatie niet onderschatten. Het is de allerbelangrijkste voorspeller van de groei (of krimp) van het bedrijfskapitaal. Er zit namelijk digitaal vermogen opgesloten in dat virtuele, sociaal netwerk en in de verschillende interne en externe systemen. Dit vermogen ontstaat uit de context van data, waarmee marketing-, communicatie- en verkoopprocessen zijn te optimaliseren.

Omdat dit virtuele kapitaal zo belangrijk is, spreken we tegenwoordig zelfs van een relatie-economie. Of de economie 4.0. Ik zou artiesten dan ook adviseren om hun marketing in te richten op basis van de eigenschappen van deze nieuwe economie. Dat begint met het inzetten van het van het Business Acceleration Framework en het Business Acceleration Plan. Dit laatste omvat de gehele digitale transformatie van een organisatie en laat het raamwerk opstijgen. Hierna vind je de stappen die je zal gaan zetten voor je aan de gang kan gaan met dit plan dat je business laat vliegen.

2 | Stel je vijf doelen

Handige tools en bruikbare inzichten zullen geen impact maken als je er geen doelstellingen aan verbindt. Immers: waarvoor dienen de tools of inzichten? Een echte digitale visie begint dan ook met het stellen van doelen aan de digitale transformatie. Welke doelen zullen artiesten zichzelf kunnen en moeten stellen?

 • Brand Equity (merkwaarde) – Dit is de financiële waarde die in het merk opgeslagen zit. Deze waarde komt meestal overeen met de contant gemaakte toekomstige kasstromen die aan de artiest toe te wijzen zijn via relaties met fans of klanten. Dit doel laat zien waarom de relaties met fans en klanten zo belangrijk zijn;
 • Brand Reputation Performance (merkreputatie) – Dit is de aanpak van de marketing (en de belangrijkste mijlpalen), dat je als grafisch overzicht op één A4 zou moeten kunnen samenvatten. Uit dit overzicht zou moeten blijken dat er een ritme ontstaat in de communicatie van een artiest. Dit ritme (de digitale hartslag) is van gigantisch belang en heeft directe impact op de Brand Equity.
 • Marketing Efficiency – Hoe efficiënt is je marketing? En zet je je marketing nog traditioneel in (niet efficiënt) of digitaal (waar je doelgroep is)? Breng als artiest context in data, zodat je marketingbudgetten slimmer inzet;
 • Business Acceleratie – Nieuwe technologieën maken het mogelijk om bestaande businessmodellen te versnellen. Daarvoor zullen artiesten data centraliseren, teams opleiden en hun technologische infrastructuur moeten optimaliseren;
 • Business Activatie – Naast het optimaliseren van bestaande businessmodellen, wil je als artiest ook nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een volwassen eCommerce-afdeling of de digitale exploitatie van (video-)content.

Als je als artiest jouw vijf doelen hebt bepaald, kan je beginnen de negen stappen van het Business Acceleration Plan te doorlopen.

3 | Doorloop de negen stappen van het Business Acceleration Plan

Voor je aan de slag kan met het Business Acceleration Framework, zul je eerst negen stappen uit de voorgaande afbeelding doorlopen. Deze maken je klaar om de digitale transformatie vorm te geven en je bedrijfswaarde op te laten stijgen. Deze negen stappen moeten door elke artiest gezet worden, willen ze een digitale transformatie doormaken.

1. Digitale mindset

Het is van groot belang om een digitale mindset leidend te maken. Je zal bijvoorbeeld ander personeel moeten aantrekken, want iedereen heeft digitale vaardigheden nodig. Er is dus niemand meer binnen het team van de artiest die zich ‘digital’ mag noemen: iedereen heeft digitale vaardigheden en zou moeten beschikken over een digitale mindset, wil je het raamwerk kunnen gebruiken.

2. Vertaal jouw Business Model Canvas

Het Business Model Canvas helpt strategisch managers en startups om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaand model in kaart te brengen. Ook voor artiesten is dit canvas onmisbaar. Het maakt vier hoofdgebieden inzichtelijk: klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Het canvas dient als basis voor het Business Acceleration Framework (red. hier lees je meer over het Business Model Canvas).

3. Implementeer het Business Acceleration Framework

In het Business Acceleration Framework komt de data uit het Business Model Canvas pas echt tot z’n recht. Dit leidt het tot concrete, bruikbare inzichten die artiesten verder zullen brengen. Hierdoor beschikken we over business intelligentie die nodig is voor het maken van content, het starten en optimaliseren van het verkoop-, marketing-, communicatie- en service-proces. Hierdoor wordt duidelijk welke input welke output oplevert.

4. Bepaal de Business Acceleration Maturity

Vaak stuiten veranderingen op verzet. Dat is begrijpelijk. Een deel van de collega’s is bijvoorbeeld bang dat nieuwe technologieën veel tijd en moeite kosten. Bij het Business Acceleration Framework is dat, op de lange termijn, niet het geval. Als een team van een artiest Business Acceleration Maturity bereikt, dan zie je wat marketing- of salesinspanningen opleveren. Daarom streef je naar Business Acceleration Maturity en bepaal je vooraf wanneer deze fase bereikt wordt. Dit maakt het voor collega’s inzichtelijk waarom de inspanningen om Business Acceleration Maturity te bereiken nodig zijn.

5. Definieer jouw lanceerplatform

Uiteindelijk wil je als artiest beschikken over excellente business executie en -analyse. Die komen tot stand in het Business Acceleration Framework, waarin data geanalyseerd wordt die daar terechtkomt via Data Management Platform. In dit platform wordt data verwerkt in verschillende vormen, maar ook opgeslagen, getransformeerd en geëxtraheerd. Deze komt daar terecht via het Data Sources Assessment. Ik zou als artiest willen weten waar mijn data vandaan komt. En of de data juridisch bruikbaar is volgens de nieuwe privacywetgeving. Immers: zonder kennis van je data landschap, ben je als (marketeer van een) artiest in principe verdwaald.

6. Bepaal je interfaces en kanalen

Het bepalen (en inrichten) van je interfaces en kanalen is een van de eerste praktische toepassingen van het Business Acceleration Framework. Denk bijvoorbeeld aan kanalen als partnerships, het uitgeven van content via sites en apps, maar ook het inzetten van digitale advertenties. Als je deze kanalen vult, kun je als artiest bepalen of de huidige inzet van middelen rendeert.

7. Begeleid jouw artiest of jezelf door het raamwerk

Het Business Acceleration Framework heeft een behoorlijk aantal ‘metertjes’ die je moet invullen. Denk aan het aantal terugkerende klanten (de retentie), het bereik en de interactie van het uitgeven van content, de mate waarin je op de hoogte bent van klantprofielen, etc. Deze parameters vind je hieronder terug, met meer toelichting. Laad alle gegevens in de verschillende basis doelstellingen, waarmee je de artiest die je begeleidt door het framework begeleidt.

8. Richt je dashboards in

Wil je weten of je inspanningen zin hebben, dan moet je het heden en het verleden met elkaar kunnen vergelijken. Dat doe je door dashboards in te richten, want daarmee krijg je grip op de manier waarop jij als artiest presteert. Hier wordt data verzameld en verwerkt, wat tot waardevolle inzichten leidt.

De twaalf basis-analyses (hierover later meer) helpen hierbij, want ze stellen je in staat om real time te vergelijken welke inspanningen tot welke resultaten leiden en hoeveel nut bepaalde investeringen hebben. Richt de basis-analyses van jouw artiest volgens onderstaande afbeelding in. Hiermee krijg je inzicht in de vijf doelen die DJ’s zich moeten stellen die een digitale transformatie doormaken.

9. Monitor de resultaten

Het monitoren van resultaten van de basisanalyses is van het allergrootste belang. Je loopt het risico dat je als DJ of producer al een tijd in iets investeert wat niet tot concrete resultaten leidt. Daarom is het belangrijk om de resultaten van experimenten te meten. Meten is weten, en met een monitor meet je en weet je meer. Misschien zijn de posters voor evenementen die je ophangt de moeite helemaal niet waard en daar kom je liever vandaag dan morgen achter.

4 | Analyseer op twaalf punten

Voor je de snelheid van de digitale wereld kunt bijhouden en kunt versnellen ten opzichte van de concurrentie, zul je eerst onderstaande twaalf analyses moeten maken. De eerste vier analyses vinden plaats in de eerste twee tot vier weken, waarna de overige analyses plaatsvinden tussen week vier en twaalf. Het spreekt voor zich dat het sneller kan wanneer je er meer tijd in steekt. Dit is echter een realistische planning. De twaalf analyses zijn:

1. Brand Equity

Dit is het digitaal vermogen van een artiest. Je berekent deze waarde door de profielen waar je over beschikt in kaart te brengen en te scannen of zij juridisch bruikbaar zijn. Profielen zijn meer waard als je beschikt over de verschillende karakteristieken en kenmerken, zoals de voornaam, achternaam, e-mailadressen, adressen, interesses, etc. DJ’s en producers streven naar complete (geïdentificeerde) profielen: die zorgen immers voor grotere kasstromen en dus een hogere Brand Equity.

2. Ontwikkel een Digitale Hartslag

Je streeft ernaar om een ritme te vinden in de mate waarin je post op social media. Dit ritme is je digitale hartslag. Sterker nog: zonder digitale hartslag, hoef je je ook nog niet druk te maken over de inhoud van de berichten. Dan ben je in principe digitaal dood. Hebben we een digitale hartslag ontwikkeld? Dan zou ik met het content impact model me richten op de inhoud van de content.

3. Doe een marketing scan

Voor we een bepaald evenement van een artiest gaan promoten, staan we eerst stil bij ons post-ritme (de digitale hartslag). We stellen ons altijd de vragen: past deze campagne wel in ons ritme? En: lukt het om ons om de sales-funnel te vullen op basis van ons plan? Als we dat niet doen, dan kun je de doelstellingen niet meten en stel je lukraak targets. Daardoor worden de marketingcampagnes nooit efficiënt of kansrijk. Daarom doen we een eerst een Marketingplan Scan.

4. Verkoopcurve

Elke verkoopcurve is een stijgende lijn van ‘sales’. Denk bijvoorbeeld aan de kaartverkoop voor een concert. Door historische data te vergelijken, ontdek je hoe zo’n verkoopcurve er meestal uitziet en hoever van tevoren men tickets koopt voor een concert. Door die curve te ontdekken, zetten we geen marketing in als er nog niemand een ticket wil kopen. Door marketing aan te sluiten op de curve, wordt ze efficiënter.

5. AARRR Funnel

Het AARRR-model stelt artiesten in staat om hun volgers te converteren in fysieke bezoekers of klanten. Aan de hand van het AARRR model van Dave Mcclure krijg je grip op jouw digitale ecosysteem. De vijf lagen/metrics worden opgebouwd uit de verschillende databronnen van de verschillende kanalen. Dat zijn: acquisitie, activatie, retentie, revenue (inkomsten) en referral (doorverwijzing). Ik zou deze vijf lagen in kaart brengen bij mijzelf of de artiest die ik manage, zodat we inzien hoeveel marketinginspanningen opleveren, waar het in deze funnel spaak loopt en optimalisatie nodig is.

6. IPM

IPM staat voor interaction per thousand fans. Hierdoor kan je pagina’s of kanalen met elkaar vergelijken. De IPM-formule is: ((Aantal comments + likes) / aantal posts)) / #fans) = IPM. Ik zou berekenen hoe ik me als artiest verhoud tot de rest van het ecosysteem, door een digitale hartslag te ontwikkelen en te ontdekken hoe ik interacteer met anderen in het digitale ecosysteem. Hieruit volgt de zogenoemde verbinding-ratio, die uitdrukt hoeveel likes, comments, shares, etc. mijn berichten krijgen.

7. Benchmark

De Benchmark focust dus op de hoeveelheid volgers en de online interactie van de betreffende artiest en zet dit af tegen de mate waarin dit aanwezig is bij de concurrentie. Elke DJ of producer strijdt immers om de hoogste positie in Facebook en Google. Daarom vergelijken we de digitale performance van artiesten met dat van concurrenten.

8. Uitgaven over tijd

Bij de verkoopcurve (de periodieke sales-pieken) horen meestal marketinguitgaven die deze sales hebben aangejaagd. Door de investeringen in marketing van de betreffende artiest af te zetten tegenover de resultaten, kom je tot een Uitgaven over tijd Scan. Hierdoor ontdekken we welke middelen en welke timing tot welk resultaat leidt.

9. ARPU

De ARPU is de gemiddelde opbrengst per klant (ook wel: de average revenue per user). Deze parameter heeft direct invloed op de Brand Equity. Daarom brengen we in kaart hoe de verkoopcurve de afgelopen tijd liep en zoeken we vervolgens naar de retentie. Daarmee zorgen we dat klanten of bezoekers terugkomen, zodat de omzet stijgt. Daarnaast willen we de levenscyclus van onze fans verlengen (de CLV), zodat we op drie manieren de brand equity verbeteren. Deze scan laat ons ook de AARRR beter benutten en is daardoor in feite onmisbaar voor elke artiest.

10. Doelgroep

Het is voor elke artiest belangrijk om de demografie (doelgroep) in kaart te brengen, zodat duidelijk is met welke doelgroep je welk gesprek wil voeren. Dit draagt ook bij aan een optimale ARPU van een DJ of producer. Deze gegevens haal je uit jouw klantendatabase, website analytics en social media analytics.

11. Retentie

Deze scan draait om de vraag: komen mijn fans wel terug? Een mooi praktijkvoorbeeld: als je elke week een bepaald feest organiseert en er elke week meer mensen komen, gaat het dan goed met dat feest? Dat lijkt wel zo. Maar als bezoekers niet terugkomen, dan is er geen basis voor groei. Daarom is de Retentie Scan een van de eerste analyses die je als artiest wilt maken en een belangrijke groei-matrix.

12. Customer Lifetime Value

De Customer Lifetime Value (afgekort CLV) is een berekening van de netto-opbrengst die een klant genereert wanneer deze klant is: de omzet van de eerste tot zijn laatste aankoop. Hoeveel waarde je klant heeft, bepaal je door te berekenen hoeveel hij of zij uitgeeft, hoe vaak hij terugkomt en hoe lang hij klant blijft. Door de CLV te optimaliseren, stijgt de Brand Equity van een artiest. Dit is dan ook voor elke DJ of producer onmisbaar.

5 | Pas de analyses van de database praktisch toe

Als je bovenstaande analyses hebt gedaan, kan je aan de slag met praktische toepassingen van de data die je hebt vergaard. Denk bijvoorbeeld aan een analyse van de profielen van je klanten. Als je doorhebt welke soorten muziek jouw bezoekers het liefst horen, dan kan je daar jouw programma op aanpassen. Dat kunnen natuurlijk ook muziekstromingen zijn die je nog niet eerder hebt laten horen. Of je komt erachter dat er in de Achterhoek een heleboel fans van je wonen – dus besluit je om daar eens een concert te organiseren. Daarmee maak je jouw data concreet toepasbaar voor je commerciële doelstellingen. Zo draagt het Business Acceleration Framework bij aan de Brand Equity.

6 | Inspirerende case: Armin van Buuren

Als we het over het bereik van artiesten hebben, dan moeten we het ook over Armin van Buuren en de Johan Cruijff Arena hebben. Deze DJ bewijst dat digitale fans weldegelijk een stadion vullen. Door eerst zijn digitale fanbase in beweging te brengen, wist hij zo’n 70.000 bezoekers naar de Arena te krijgen. Daarom zou elke artiest er goed aan doen om zijn of haar online presence te onderzoeken en die van invloed te laten zijn op de onderhandeling met clubs. Zolang jouw volgers geen bots zijn, geven ze namelijk een goede indruk van het aantal mogelijke bezoekers.  

7 | Andere toepassingen: merchandise en sponsoring

Een andere manier waarop je als DJ of producer data kan gebruiken om je omzet of resultaat te vergroten, is door andere businessmodellen te ontwikkelen. Dat doe je door (co-)profielen van bezoekers te koppelen aan hun besteding. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat je T-shirts, DJ-lessen of meet en greet’s moet gaan verkopen, want je fans hebben daar behoefte aan.

Door hun (online) profielen en bestedingen aan elkaar te koppelen, wordt duidelijk waar de commerciële kansen voor je liggen. Goede voorbeelden van een DJ die dit vernuftig doet is Hardwell. Hij gebruikt zijn database voor het aan de man brengen van zijn merchandise en sponsoring.

8 | Herstructureren van processen en systemen

Als we bovenstaande inzichten concreter maken, dan zal jij of de artiest keuzes moeten maken. Dat zijn keuzes die soms pijn doen en niet gemakkelijk hoeven te zijn voor de betrokkenen. De processen en systemen zullen namelijk hervormd en geherstructureerd worden. In de praktijk betekent dat het volgende:

 • Er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt met de clubs en ticket-providers. Hierdoor wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de profielen van degenen die tickets kopen, zodat daar een duidelijke communicatie- en marketingstrategie voor geformuleerd kan worden;
 • Er zal een data-ecosysteem komen dat aansluit op het lanceerplatform, het Business Acceleration Framework. Hierin gaat de data echt leven voor artiesten;
 • Er zullen reviews plaatsvinden, waarin de samenwerkingsovereenkomsten met softwareleveranciers worden besproken en waar nodig herzien;

Al deze aspecten zullen gaan bijdragen aan een digitaal gedreven organisatie. In deze nieuwe versie van de marketing van een artiest loopt, als het goed is, al het contact via digitale kanalen. Dat komt enerzijds omdat de artiest (na al deze stappen) zijn draai vindt in het business ecosysteem dat digitaal is.

Dit zorgt er ook voor dat inspanningen meetbaar worden en slimmer omgegaan wordt met marketing euro’s, bestaande businessmodellen geoptimaliseerd kunnen worden en nieuwe verdienmodellen ontstaan. Hiermee neem je definitief een voorsprong op andere artiesten.

Conclusie: behoefte aan andere skills

Een nieuw tijdperk van communicatie en marketing is aangebroken. De scheidslijnen tussen analyses, coderen en marketing zijn verdwenen. Grote marketingcampagnes hebben plaatsgemaakt voor kleine experimenten en het continu testen van lopende campagnes.

Dj’s en hun teams hebben veel meer andere technische en analytische skills, naast hun draaivaardigheden, nodig om hun carrière te laten groeien. Door gebruik van de juiste context uit de data die voorhanden is neemt de kans tot bereik, interactie, relevantie en transactie significant toe. Contextuele inzichten, dat is het waar het uiteindelijk allemaal over gaat. Alleen zo kan je de intelligentie van een DJ en zijn organisatie vergroten en tot betere relaties en samenwerkingen komen met fans en klanten.

Hervorming

Heeft een organisatie rondom een DJ nog niet geïnvesteerd in data-vergaring en het aanbrengen van context? Dan is de kans groot dat je data nooit optimaal kan inzetten. Overigens kan geen enkele vorm van communicatie met fans plaatsvinden zonder dat je gebruik maakt van data. Bijna een kansloze exercitie. In 2018 kan geen enkele organisatie meer zonder context uit data. Zonder de juiste context in data maakt automatische communicatie geen schijn van kans.

In het digitale spel moeten organisaties in de dance-industrie de volgende koers inzetten. De inzet van bots, blockchain-technologie, voice assistant-applicaties en augmented/virtual reality zijn het logische vervolg in de steeds verdergaande digitalisering. Verdere hervorming van de dance-industrie en opleidingen binnen de dance-industrie is noodzakelijk en een onvermijdelijk gevolg.

Nawoord

Het gebruik van informatie zal steeds vaker in de dagelijkse bedrijfsvoering geïntegreerd worden om zo betere beslissingen te kunnen nemen en op zoek te kunnen gaan naar nieuwe verdienmodellen. Dit is alleen mogelijk wanneer analyses eenvoudig en op een natuurlijke manier worden uitgevoerd en daarbij niet beperkt worden door techniek.

Infrastructuur

Techniek is niet het vertrekpunt voor het gebruik van data. Dat zijn de mensen die de data gebruiken en de bedrijfsdoelstellingen die door middel van een raamwerk (lees: Business Acceleration Framework) gesteld zijn. Je zal op zoek moeten gaan naar een methode om data te collecteren die goed binnen de omgeving van jouw team of organisatie past. Meerdere opties om ruwe data direct van jouw website en social media kanalen, maar ook externe databronnen, op te slaan zijn bekend. De beste methode verschilt per team of organisatie. Vaak zijn externe platforms geschikt, maar soms voldoet een eigen gecreëerde oplossing.

Houd bij je zoektocht echter één ding in gedachten: de match met de bestaande infrastructuur is de zwaarst wegende factor. Vaak beschikt een infrastructuur over een bepaalde kracht om data te verwerken en op te slaan. In zo’n geval kun je je infrastructuur relatief gemakkelijk uitbreiden. Daarnaast rijst de vraag of je met jouw infrastructuur data host, of dat je juist verbinding maakt in de cloud. Het laatste geniet de voorkeur, je wil immers altijd (en overal ter wereld) bij de informatie kunnen.

Verstandigste route

Gebruik aan data en analyse tools wat je al in huis hebt en voeg, stap voor stap, toe wat mist aan het raamwerk. Door van een bestaande omgeving gebruik te maken, zal de adoptie hoger zijn. Het bouwen van een geheel nieuwe infrastructuur is vaak niet nodig. Investeren in een simpel data warehouse, de plek waar alle data wordt opgeslagen, in de cloud en data mining, het omvormen tot bruikbare gegevens voor rapporten, dashboards en publishing tools die aansluiten bij het raamwerk is de enige juiste en meest verstandigste route.

Het gebruik van data met het oog op marketing-, communicatie- en/of verkoopdoeleinden kent verschillende mogelijkheden. De data die hiervoor nodig is, komt uit het ecosysteem van de artiest en daarbuiten. Bij gebruik van kenmerken van fans of klanten om aan te wenden voor marketing-, communicatie-, en/of verkoopactiviteiten dien je het volgende te doen met de data: valideren, verrijken, profileren, segmenteren, matchen, lokaliseren en beslissen. Hierdoor ontstaat de juiste context en neemt de kans tot relevantie, bereik, interactie en transactie significant toe.

Als je een beeld hebt van het profiel van je fans en klanten, kun je betekenisvolle interacties en verbindingen aangaan en (weer) relevant worden. De uitdaging zit hem in het met geautomatiseerde analyses achterhalen van de juiste context uit het raamwerk. Als dit goed wordt uitgevoerd wordt irritatie bij fans en klanten voorkomen. Irritaties kunnen immers de waarde van een interactie teniet doen en de relevante waarde tekort doen.

Kans op verdamping

Veel organisaties maken zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving. De zogenoemde General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht organisaties om vanaf mei 2018 met meer precisie om te gaan met de data die ze opslaan van burgers (zoals sollicitanten, klanten en volgers). Wat betekent de AVG voor DJ’s en producers die data gebruiken om tijdig bij te sturen of nieuwe businessmodellen te ontwikkelen? Wat betekent de wet voor het digitaal vermogen van een organisatie?

De GDPR onderstreept het belang van een goede, duurzame relatie met volgers, fans en klanten. Zij kunnen zich vanaf mei 2018 nog sneller uit de systemen van organisaties laten verdwijnen, wat organisaties nog meer uitdaagt om relevant te zijn in hun levens. Als je niet inzet op deze relatie, dan zal de GDPR drastische gevolgen hebben voor je business. Een organisatie kan in een klap het hele digitale vermogen waar het in haar bestaan in geïnvesteerd heeft kwijtraken. Letterlijk kan het verdampen. Als organisatie moet je dus voldoen aan de GDPR om op lange termijn jouw businessmodel en het digitale vermogen veilig te stellen. Laat een scan maken van jouw voorwaarden.

De database van een artiest is niet een statisch gegeven, maar juist een dynamische omgeving. Het is een omgeving die onderhoud nodig heeft en die steeds verder geoptimaliseerd kan worden. Het werken met data vereist wel een omslag van de organisatie naar een analytisch bedrijf, waarbij data als een asset beschouwd wordt en analyse als een onderscheidende competentie. Het inrichten van de processen aan de hand van het raamwerk en het kiezen voor de juiste mensen binnen de organisatie om deze competentie continu te verbeteren, is daarbij de sleutel tot succes.

Vragen

Heb je vragen over data en privacy? Wil je je datalandschap in kaart brengen of wil je weten of je aan de nieuwe privacy regels voldoet? Wil je de digitale strategie van jouw team of artiest toetsen? Voel je vrij om vrijblijvend contact op te nemen via denis.doeland@ddmca.com, dan probeer ik je te helpen.

Ga hier naar alle hoofdstukken


ebook download edm en de digitale wereld.001

Wil je liever een papieren exemplaar? Bestel het hier …