instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

Visie: De uitdaging die video heet

Geschatte leestijd – 25 minuten

In dit visiestuk ‘De uitdaging die video heet’ wordt uitgelegd waarom de exploitatie van video-content in de dance-industrie om een nieuwe attitude vraagt: van hokjes-denken naar keten-denken. Dat is de boodschap voor de dance-industrie.

Voorwoord: De uitdaging die video heet

Bij de transformatie in het videodomein binnen de dance-industrie gaat het om het realiseren van een andere rolverdeling tussen content-eigenaren, rechthebbenden, producenten, distributeurs en exploitanten. Het is aan te bevelen, want wenselijk, om organisatoren van festivals, content-eigenaren, een grotere eigen rol en verantwoordelijkheid te geven. Festivalorganisatoren zijn toe aan ‘een andere manier van organiseren’, waarin de centrale waarden van de videocontentketen zich verder ontwikkelen en aanpassen aan de tijd waarin we leven. Dat betekent ook een andere inrichting van besluitvorming, regie, rolverdeling en zeggenschap.

Veel van de nu aangeboden voorzieningen in het videodomein zijn gefragmenteerd en niet of onvoldoende ingericht vanuit de wereld en de vraag van de festivalorganisator en daardoor onvoldoende effectief. Daar komt bij dat de dance-industrie steeds een fors budgettair probleem heeft. Videocontent levert niets op is de gedachte. Het huidige systeem van content-exploitatie is niet toekomstbestendig. Vernieuwing is daarmee, om meerdere redenen, noodzakelijk.

De uitdaging van nu is of de industrie, individueel en collectief, de moed kan verzamelen om voor een nieuwe opzet te kiezen. Een opzet waarbij met minder middelen voorzieningen worden geboden waarin sprake is van meer onderlinge betrokkenheid binnen de videoketen. Door de decentralisatie is het noodzakelijk om in de uitvoering van de exploitatie van videocontent in de dance-industrie samenhang aan te brengen en vernieuwing te realiseren.

VHS, DVD’s en Blu-rays van concerten en festivals waren meer dan twee decennia populair, een markt die op zijn hoogtijdagen bijna 4,5 miljard euro groot was. Dat video voor de muziekindustrie een belangrijke manier van distributie van muziek was, werd duidelijk in de jaren 90. In de documentaire-reeks Soundbreaking speelt in de aflevering Sound & Vision de muziekvideo eerst via MTV en daarna via internet een grote rol in de relatie tussen artiest en publiek.

Door digitalisering van netwerken, de opkomst van breedbandinternet en de ontwikkeling van efficiënte en slimme distributietechnieken is de capaciteit op vaste en mobiele netwerken in het afgelopen decennium astronomisch toegenomen. Organisatoren van festivals kunnen via steeds meer digitale netwerken, platforms en apparaten content verspreiden en hun fans via steeds meer kanalen bereiken.

Dankzij nieuwe technologieën en hogere verbindingssnelheden wordt voorzien in de behoefte van veel fans om videocontent on the move tot zich te nemen. De manier waarop video ervaren wordt blijft steeds evolueren. De rol van traditionele media om te informeren en te entertainen wordt in toenemende mate overgenomen door digitale platforms. Die zijn inmiddels dominant qua consumptie van videocontent. Voor de dance-industrie ligt de uitdaging die video heet.

Inleiding: Digital first

Uit een onderzoek van Stroom blijkt dat van de Nederlandse jongeren tussen de 14 en 21 jaar meer dan 60 procent dagelijks naar online video kijkt. Een derde kijkt zelfs meer dan 10 of meer korte videofragmenten per dag. Sociale media zoals YouTube, Instagram, Facebook en Snapchat spelen hierin een grote rol als distributiekanaal. Uit het onderzoek blijkt verder dat 93 procent zelf wil bepalen wanneer zij videocontent kan zien.

Meer dan 85 procent van de in het ondervraagde consumenten bezit een laptop of pc én een smartphone. Dit heeft een grote invloed op de wijze waarop media wordt geconsumeerd. Nieuwe muziek ontdekken jongeren niet meer via de radio, maar op YouTube en Spotify. Films kijken ze via Popcorn Time (25 procent) en Netflix (20 procent). Facebook is voor 23 procent van de jongeren het belangrijkste kanaal om op de hoogte blijven van het dagelijkse nieuws. Dat zijn de cijfers, een interessant gegeven.

Cisco becijfert in haar white paper dat in 2017 maar liefst 69 procent van alle internetverkeer van consumenten bestaan uit videocontent. In 2020 verwacht men dat video zelfs 75 procent van alle internetverkeer zal uitmaken. De grootste aanjager van mobiel videoverbruik is de smartphone, die routinematig meer frequent wordt gebruikt dan tablets. In het laatste kwartaal van 2015 werd video meer dan 6 keer zo vaak afgespeeld op smartphones dan op tablets.

“Video is eigenlijk altijd al een van de pijlers geweest voor marketing in de dance-industrie. Terwijl de popmuziek nog bezig was met ‘old school marketing’ waren toonaangevende bedrijven zoals ID&T en Q-dance doende met het creëren van opvallende content die liet zien hoe vet hun feesten waren. Op YouTube, social media en andere kanalen vond de doelgroep aansluiting bij deze content – en binnen no time waren flyers overbodig. Alles wat je nodig had om een event uit te verkopen was een smakelijke trailer en goede content rondom het feest (naast natuurlijk een goed feest met een goede programmering).” Dit vertelt een van de videopioniers van het eerste uur, Atilla Meijs, CEO van Corrino Media Group.

Het is vandaag de dag mogelijk professioneel ogende en betaalbare videocontent te maken. Video zou een essentieel onderdeel van de content marketing strategie van elke marketing- of communicatiemanager van een festival moeten zijn. Immers de doelgroep bestaat voor het overgrote deel uit Millennials. De meeste organisatoren van dance festivals zijn naïef als het gaat om productie en distributie. Veel verder dan een after movie voor de nabeleving komt menige organisator vandaag de dag niet. Ook als het gaat om commerciële exploitatie van videocontent ontbreekt het bij de meesten aan gedegen kennis. Inzicht in de keten, de rechten, het proces, het speelveld, de werking van digitale media en de spelers hebben organisatoren van dance festivals (vaak) niet.

Kansen: Zonder visie kansloze exercitie

Een festival dat interessante videocontent maakt en via zijn social media aanbiedt, zal positiever worden ervaren. Het verhoogt haar engagement-cijfers en conversieratio’s drastisch. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Door video op de website toe te voegen neemt de tijd dat een bezoeker op de site verblijft significant toe. Dit leidt weer tot kaartverkoop. Echter, door videocontent in het digitale ecosysteem aan elkaar te verbinden accelereert de kaartverkoop, neemt de (internationale) bekendheid van een festival toe, wat vervolgens leidt tot andere inkomstenstromen, zoals de export van het festival naar nieuwe markten of merkintegraties door middel van branded content.

Marketeers zetten nu sterk in op video, valt op de site van Adformatie te lezen. Maar dan niet in de vorm van pre-rolls; die staan onderaan de verlanglijst. Veel meer verwachten ze van interactieve video’s, instructievideo’s en social video’s. Aan de consument zal het niet liggen. Die is al om. Tweederde van de Nederlanders kijkt al regelmatig video en dan vooral via tablet en smartphone. Meerdere content-typen bieden meerdere kansen.

Volgens Gijsbregt Brouwer, co-founder van sport content en activatiebureau Týrsday, wordt 2016 het jaar van digital video. Hij schrijft op Livescope: “De muziekbranche heeft alle kaarten in handen om met deze content haar product te verbeteren en een jongere doelgroep aan te spreken. Dat betekent dat er geïnvesteerd dient te worden in kennis, mensen, strategie, concepten en technologie. De branche is niet altijd een digitale front runner geweest. De content-revolutie zal de evenementen ertoe dwingen om nu wel snel te handelen, anders doen sponsors en partners het zonder hen.”

Dit visiestuk – een document onder constructie – beoogt om de dance-industrie handvatten te geven hoe zij video integraal deel uit kunnen laten maken van hun content strategie en naast communicatiemiddel tevens kunnen inzetten als volwaardig verdienmodel. Wat zijn de valkuilen, wie zijn de spelers en hoe ga je denken van egosysteem naar ecosysteem?

Brede toegang: Sleutel tot succes

Beschikbaarheid, belevenis, gemak en service zijn de kernwaarden waaraan zou moeten worden voldaan om de anarchistische liefhebber van videocontent van dance festivals tevreden te stellen. Netflix is daar wellicht een goed voorbeeld van.

Ondanks het gegeven dat decentrale distributie van diensten als Netflix via vele apparaten plaatsvindt, dien je als eigenaar of producent van de content steeds bredere toegang tot jouw content te faciliteren. Niet iedereen die toegang heeft tot het internet is immers geabonneerd op de dienst, is de nuchtere constatering. Netflix zou er juist goed aan doen de serie breder te distribueren, al is het maar om de merknaam Netflix onder de aandacht te brengen. De eerste stappen zijn gezet met de distributie van de trailers van Netflix-series via YouTube. Ze moeten echter nog breder gaan. De dance-industrie kan hier van leren.

Sjef Pijnenburg, eigenaar van ODMedia, vertelt: “Video binnen de dance-industrie heeft de afgelopen 20 jaar voornamelijk een promotioneel en marketing doel gehad, om meer kaarten te verkopen of de naamsbekendheid te vergroten. Steeds vaker wordt video ook gezien als breder mechanisme, om geld mee te verdienen. Alle geproduceerde content voor, tijdens en na een event is ten gelde te maken via de vele honderden video-on-demand platformen wereldwijd.”

ODMedia is een bedrijf gebouwd om deze strategieën commercieel en technisch te faciliteren. ODMedia’s ecosysteem bevat alle bouwstenen om content-eigenaren hierbij te helpen. Daarmee is zij in Nederland, en in de rest van de wereld, een belangrijke speler.

In Pijnenburgs optiek zal de komende jaren gewerkt moeten worden aan Multi Platform Netwerk strategieën waarbij elk type of format video kan worden aangeboden aan de consument. “Links van het spectrum kun je denken aan modellen via YouTube, Amazon en Facebook. Helemaal rechts van het spectrum kunnen high-end producties wereldwijd tegen betaling worden aangeboden aan Netflix, iTunes en Google Play.”

De brede vorm van non-exclusieve distributie heeft ruim een decennium lang goed gewerkt in de muziekindustrie. Wie herinnert zich niet de compilatie cd’s – een verzameling van verschillende liedjes. Hiervan bestonden vele concepten naast elkaar die veelal dezelfde liedjes hadden. De brede distributie van de Champions League wedstrijden – waarover verderop meer – bewijst dat content op verschillende kanalen naast elkaar kan bestaan en dat daar draagvlak voor is. Op die wijze worden meer voetballiefhebbers dan wanneer zou worden gekozen voor uitsluiting van kanalen.

Brede toegang tot videocontent is de sleutel tot succes, (internationale) bekendheid van een dance festival, en de hoeksteen van (toekomstige) verdienmodellen voor een ieder die zich met de exploitatie van videocontent bezighoudt. Dat wil zeggen: optimaal gebruik maken van het ecosysteem, de keten. Wanneer je als eigenaar van content jouw naïviteit kwijt wil, distribueer jouw content dan decentraal en in meerdere vormen tegelijk. Je bent erbij gebaat dat zoveel mogelijk fans met jouw content, in welke vorm en langs welke weg dan ook, in aanraking komen. Aldus verdwijnt jouw naïviteit als sneeuw voor de zon.

Keten-denken: De andere succesfactor

Om een goede koers te varen dien je je te verdiepen in de waardeketen van video. Het volgen van de juiste statistieken en ontwikkelingen, apparaten en infrastructuur helpen daarbij en is een vereiste voor het opzetten van een gedegen videostrategie in de steeds verder groeiende digitale wereld die een uiterst revolutionair karakter heeft. Het identificeren van de spelers en hun rollen in de keten is van cruciaal belang.

Wanneer je deze trends niet volgt, ben je eigenlijk maar wat aan het doen en in veel gevallen water naar de zee aan het dragen. En als je zomaar wat doet, ben je letterlijk een soort Hansje Brinker, die met zijn vingers in de dijk wil voorkomen dat het land onder water komt te staan. Video is dan een kostenpost in plaats van een bron van opbrengsten.

Hoe ziet de keten er uit? De afbeelding schept inzicht. Welke 5 aspecten zijn van belang binnen de videoketen? Een overzicht:

 • Rechten
 • Registratie
 • Creatie
 • Distributie
 • Kanalen

Om een goede videostrategie te formuleren is het belangrijk dat je eerst gaat kijken welke kanalen beschikbaar zijn. Wanneer je begrijpt hoe alle kanalen in elkaar steken, kun je bepalen welke content typen daarvoor nodig zijn. Vaak zie je bij teams die zich bezig houden met videocontent bij dance festivals dat registratie en creatie van content leidend zijn, alvorens wordt gekeken naar de distributie en de kanalen die de content zullen vertonen. Live uitzenden voert de boventoon en de rest van de content wordt vergeten.

Als je niet weet welke kanalen, welke content typen nodig hebben, weet je feitelijk ook niet hoe je het registratieproces moet opzetten. Je weet dan feitelijk ook niet welke rechten je moet clearen. En al helemaal weet je niet creatief proces je moet aangaan. De uitdaging ligt in het omkeren van de keten. Redeneren vanuit de kanalen en distributie is het devies. Dat maakt het mogelijk om van content een opbrengstenbron te maken in plaats van kostenpost.

Kanalen: Bestaan naast elkaar

Steeds meer partijen gaan een rol spelen in de ontsluiting van het videoaanbod op internet en als het ware functioneren als poortwachters van het aanbod. Zoekmachines als Google beïnvloeden de vindbaarheid van videocontent. Via sociale netwerken als Facebook en Instagram verwijzen gebruikers elkaar naar online video’s en de sociale netwerken bieden tevens een platform voor YouTube en andere videodiensten.

Apple en Google hebben kastjes en een interface waarmee gebruikers op een makkelijke manier videocontent van internet op hun televisiescherm kunnen afspelen, naast en in combinatie met het traditionele televisieaanbod en video-on-demand diensten. Televisiefabrikanten bieden inmiddels dergelijke faciliteiten die zij in beeldschermen integreren.

Het aanbod van video-on-demand (VOD) via de traditionele omroepnetwerken en via internet (Over-The-Top oftewel OTT) neemt toe. Afgemeten aan de tijd die gebruikers hieraan besteden en aan de opbrengsten is de betekenis van VOD en OTT videodiensten in vergelijking tot lineaire televisie meer dan significant. Lineair televisie-kijken neemt de komende jaren onder de leeftijdsgroep 14 en 34 jaar af.

VOD en OTT videodiensten bieden de leveranciers van content kansen voor uitbreiding van publieksbereik en extra inkomsten. Het gebruik ervan zal groeien. Naar verwachting zal de strijd om het marktaandeel van VOD en OTT videodiensten gaan tussen de huidige netwerkexploitanten/pakketaanbieders enerzijds en omroepen en grote televisieproducenten anderzijds. Internationale (Amerikaanse) spelers zijn inmiddels actief op de Nederlandse markt (Apple, Google en Netflix).

De ontwikkelingen met betrekking tot VOD en OTT videoaanbieders, de positie van bedrijven die via de hardware (Samsung, Sony en LG) of via een combinatie van hardware en software (Google Chrome, Apple TV, nieuwe generaties settopboxen) een (gecontroleerde) toegangspoort tot content vormen verdienen de komende tijd de nodige aandacht.

De opkomst van zogenoemde Multi Channel Networks (MCN’s) heeft de consumptie van video op specifieke online videokanalen de laatste jaren een extra push gegeven. Het einde van die groei is nog lang niet in zicht. Verder zijn er nog steeds andere meer traditionele kanalen als bioscopen en dvd’s, lineaire televisiekanalen en opname in programmapakketten.

Distributie: Bepaalt content en vraagt om meerdere netwerken

Door digitalisering van netwerken, de opkomst van breedbandinternet en de ontwikkeling van efficiënte en slimme distributietechnieken is de capaciteit op vaste en mobiele netwerken in de afgelopen decennia enorm toegenomen. Organisatoren van festivals kunnen via steeds meer digitale netwerken, platforms en apparaten middels videocontent hun fans via steeds meer kanalen bereiken.

Uploading, encoding, transcoding, embedding, wel of niet een eigen player, wel of geen door jou gekozen advertenties. Bij videopublicatie en -distributie komt heel wat kijken. Jouw videocontent moet jouw publiek bereiken. Altijd, en overal, in de best mogelijke kwaliteit. Hoe de fan het wenst. Dat betekent dat je je moet aanpassen aan de eisen van de kanalen die de content zullen distribueren.

In theorie kan in een tijdperk van overvloed de markt het optimale evenwicht tussen vraag en aanbod creëren. Aanbieders en eigenaren van distributienetwerken kunnen via onderhandelingen voor organisatoren van dance festivals de waarde van content en distributiecapaciteit bepalen. Voor organisatoren zijn de partijen die het distributienetwerk hebben en de techniek om de videocontent optimaal te faciliteren (zie afbeelding) feitelijk de aangewezen partijen om distributie te verzorgen.

Ook zijn dit de partijen die rechtstreeks invloed hebben hebben op het registratie- en creatief proces. Immers, de kanalen creëren de vraag naar content en niet andersom. Het vertrekpunt voor optimale exploitatie van videocontent is de distributeur en de aangesloten kanalen. Pas als de distributie op orde is, kan worden aangevangen met registratie en creatief proces.

Registratie: In dienst van de kanalen

Uit een gesprek met Jonathan Vermeulen Sales Director van NEP Worldwide wordt het volgende duidelijk. De vraag naar content wordt steeds groter. Hij geeft aan: “Je ziet dan ook dat veel producenten en content-makers zoeken naar de juiste content-snack voor de juiste consument. Er zit natuurlijk een groot verschil tussen een live voetbalwedstrijd, een dramaserie op Netflix of een muziekfestival – zeker ten opzichte van vroeger. Er is echter een gemene deler: het is allemaal content. Waarbij in de huidige tijd de actualiteitswaarde van de content bepalend is voor het kijkgedrag van de consument, bijvoorbeeld bij een live sportwedstrijd of een live programma zoals The Voice is er een direct belang om de content  live mee te kunnen kijken. In tegenstelling tot een goede serie op Netflix, die ten alle tijde op elk gewenst tijdstip te bekijken is.”

NEP is een bedrijf dat zich zo breed mogelijk profileert in deze markt. Door onder meer live events en programma’s te faciliteren, en verschillende distributieplatformen aan te bieden. Bovendien biedt men ook connectie met andere platformen aan, met producten als UpperEast, en faciliteert live streams, die weer zichtbaar zijn in apps en en/of andere distributiekanalen.

“Als je het mij vraagt, heeft de dance-industrie nu al prachtige after movies en video’s, maar is er op distributievlak nog veel meer mogelijk om dat live-gevoel op de consument over te brengen of hem juist terug te brengen naar vroeger, waar ieder zijn herkenningsmomenten kan herbeleven op bijvoorbeeld een VOD platform,” stelt Jonathan Vermeulen.

De manier van registreren is veranderd. “Wij zijn begonnen als producent voor videoclips en commercials – en met een achtergrond in speelfilm, hebben we met Corrino altijd al een cinematografische aanpak gehad in onze registraties. Zo is Corrino de eerste geweest om in 2011 een volledige 4K-registratie te maken met RED cinema cameras en filmlenzen. Een trend die kwa stijl in de post event movies al veel gebruikt werd – maar nooit in een live omgeving eerder was toegepast.” vertelt Atilla Meijs.

Een bedrijf als NOMOBO is haar activiteiten aan het uitbreiden, naast de kernactiviteit van het hoogwaardig produceren van content voor live- en on-demand casting. “Ruim vier jaar geleden werd het grootschalig live registreren en uitzenden van electronic music festivals op YouTube gecreëerd door Ultra Music Festival in de Verenigde Staten. Vlak daarna volgde Tomorrowland en ontvingen artiesten de live-registraties voor upload op eigen YouTube-kanalen in ruil voor toestemming om uitgezonden te worden tijdens de festivaldagen.”

“Nu, vier jaar later, hebben we als productiebedrijf zoveel festivals en artiesten shows vastgelegd en gedistribueerd dat we bijna 2 miljard views tellen op de door ons geproduceerde videocontent – en dat in diverse genres binnen electronic music, van hardstyle, techno tot mainstream. Dit heeft enorm bijgedragen aan de zichtbaarheid en verdere ontwikkeling van de merken wereldwijd; van artiesten, tot platenlabels en festivalorganisaties,” vertelt Constantijn van Duren mede-eigenaar van NOMOBO.

Van Duren vervolgt: “We merken op dit moment dat de wereld van live uitzendingen op YouTube en ook Twitch flink aan het veranderen is. Artiesten geven niet zomaar  toestemming meer om hun optredens uit te zenden of zelfs op te nemen. Er is een groot (gratis) aanbod van hoogwaardig geregistreerde optredens van deze topartiesten dat te makkelijk beschikbaar is via online videoplatforms als YouTube. Aan de andere kant willen artiesten en festivalorganisaties niet meer vanzelfsprekend marketingbudgetten inroepen om de productiekosten te betalen voor opname en distributie van de diverse shows.”

“We praten dan over live PPV, TVOD en SVOD modellen volgens een duidelijke strategie en stappenplan. Het is tijd om met alle betrokkenen in de branche samen te werken aan nieuwe houdbare en gezonde businessmodellen die zorg dragen voor funding van hoogwaardige content-productie, het behalen van marketingdoeleinden en het bereiken/bedienen van het publiek wereldwijd dat duidelijk op onze mediaproducties zit te wachten.”

Content: Rechten en samenwerken

Bij content wordt vaak aan primaire content gedacht: live. Dit zijn vaak rechten die lastig te verwerven zijn. De belangrijkste les van de huidige content-revolutie is dat het niet alleen om primaire, maar juist om secundaire content gaat. Dat is vaak content waarvoor de rechten minder strak geregeld zijn en waarin meer ruimte is voor vernieuwing.

Content is lastige materie, waarvoor veel geregeld moet worden. Verkopen mag alleen als je als dance festival de rechten op die content bezit. De primaire rechten van een optreden liggen vaak bij de dj (vertegenwoordigd door het management), of bij de partij bij wie de dj zijn rechten heeft ondergebracht. Daarnaast zijn er nog de secundaire rechten, namelijk de content van het festival. Deze moeten worden samengesmolten. Dan ontstaat er een geheel nieuwe situatie.

Dat betekent dat de onderhandelingen met het management van de dj veranderen. De contracten veranderen. De bedragen veranderen. Dj’s lijken dat op dit moment beter te snappen dan organisatoren van festivals. Als organisator van een dance festival is het verstandig om te investeren in de wereld en kennis (expertise) van content. Programmeurs en andere dealmakers kunnen dan gebruik maken van deze kennis. Waarbij ze deze weer kunnen inzetten bij het maken van contracten. Als die kennis er nog niet is, dan moet daar in worden geïnvesteerd.

Een andere partij in de videoketen is 24EDM, een samenwerkingsverband waar onder andere United en ODMedia onderdeel van zijn. Dave Klop, binnen 24EDM verantwoordelijk manager voor rechten, beaamt dat (gebruiks)rechten nog een belangrijke horde zijn om te nemen. “Belangrijk is dat al vanaf het moment dat er een artiest of dj geboekt wordt voor een festival, rekening wordt gehouden met het tijdig verkrijgen van de benodigde rechten en toestemmingen. Bij veel organisatoren zijn deze rechten vaak nog geen onderdeel van hun overeenkomst met de artiest. Wij begeleiden dergelijke partijen met het benoemen van de benodigde zaken in die overeenkomsten.”

“We wijzen organisatoren op het stilzwijgend gebruik van hun intellectuele eigendom door derden en brengen dit voor hen in kaart en stellen claims bij YouTube op,” aldus Klop. “In die content wordt gebruik gemaakt van rechten van festivalorganisatoren en deze moet daar uiteraard over zelf over kunnen beslissen dan wel verzilveren.”

“Veelal wordt video binnen de dance-industrie nog steeds hoofdzakelijk als marketing en promotionele uiting gezien,” vervolgt Klop. “Men laat de kans liggen om video te benutten als het nieuwe en aanvullende exploitatie- en verdienmodel van hun rechten.” Organisatoren van festivals moeten video als volwaardig verdienmodel gaan beschouwen. Dit verdienmodel roept meteen de volgende uitdaging op, namelijk een veelvoud aan content- en format typen. Het aan elkaar rijgen van de keten en het benutten van het digitale ecosysteem. Dj’s en festivalorganisatoren moeten samenwerken en verdeelsleutels afspreken over de opbrengsten uit video-exploitatie.

Creatie: Meer format typen

De samenwerking van ID&T en Endemol Shine moet adverteerders nieuwe mogelijkheden bieden om branded content te creëren, ID&T bereikt op dit moment al meer dan twintig procent van de Nederlandse Millennials, onder wie 750.000 Facebook-fans. Daaromheen zit een hele grote groep die nog niet naar festivals gaat, maar wel interesse heeft in videocontent. Endemol zal ID&T helpen passende formats te ontwikkelen, te produceren en in de markt te zetten. Dit blijkt uit recente verslaggeving van Adformatie.

“We hebben in samenspraak sterke formats ontwikkeld en kunnen producties van hoge kwaliteit neerzetten voor een grote groep Millennials, de groep die normaliter lastig te bereiken is. Eén van onze formats heet ‘Festival Virgins’. Hierbij volgen we de avonturen van een aantal jongens en meisjes die voor het eerst in hun leven naar een dance festival gaan,” vertelt Boris Hendriksen, commercieel directeur van ID&T in hetzelfde bericht.

Corrino heeft als producent veel techniek in huis. Het bedrijf functioneert als one-stop-shop voor partijen die niet langs meerdere loketten willen gaan. Zowel productie, creatie, inhoud, regie als editing en post-productie zijn bij Corrino in-house, waardoor strenge kwaliteitscontrole mogelijk wordt.

“Ik denk dat Corrino onderscheidend is ten opzichte van haar concurrenten door het story telling aspect van onze producties. Met alles wat wij doen stellen wij de inhoud centraal. We denken na over de doelgroep, de stijl en het eindresultaat. Corrino is geen technische leverancier, maar een producent van de content. We staan altijd in nauw contact met onze opdrachtgevers en bieden het hoogst haalbare resultaat binnen het beschikbare budget,” aldus Atilla Meijs.

Naast de dj-sets die via YouTube en andere kanalen verschijnen wordt steeds meer en andersoortige content gemaakt. De content typen en formats lijken te evolueren. “De klassieke eye-candy-only after movie heeft zijn beste tijd gehad,” stelt Wilco Jung van We Are The Night. “Registraties zouden moeten bestaan uit inhoudelijk goede content. Het unieke aspect van een festival zit in de drive en karakter van de promotor en in het enthousiasme van de liefhebbers die voor een derde keer een flink bedrag voor een ticket neerleggen. Dat is de kern waaruit je de registratie-mix kunt opbouwen en logische relaties met sponsors kunt leggen. Dat vertaalt zich in meer, kortere en gerichtere content.”

Dennis Barbie, general manager van 24EDM, vertelt: “De manier waarop we naar content creatie kijken is veranderd. We anticiperen op het veranderende kijkgedrag van fans, bovendien is de ketendistributie versnipperd. Dat maakt dat content creatie voor ons een belangrijke pijler is geworden binnen onze manier van werken. Vooral binnen het editing proces zien wij uitdagingen. Waar vroeger, in de tijd van lineaire televisie, een premium edit en trailer volstonden, dient men nu meer vanuit doelgroep en distributieplatform te werken. Zo kunnen vanuit een premium stuk content van 60 minuten, bestemd voor iTunes, Google Play en bijvoorbeeld VOD, nog eens meerdere edits gemaakt worden voor YouTube, televisie et cetera.”

Barbie vervolgt: “Vanuit 24EDM hebben wij inzake content creatie een brede samenwerking met United. We vragen jonge filmmakers, afkomstig van de United Academy, om doelgroepgerichte content te maken voor de verschillende distributieplatformen. Op die manier kunnen we niet alleen een optimaal distributiemodel voor dance content aanbieden, maar zorgen er tevens voor dat er een optimaal verdienmodel uit voortvloeit.”

Binnen het systeem van verschillende platformen moet meer content aan elkaar worden geregen om zo het maximale rendement te halen uit registratie en creatie, anders gezegd: de investering. Dat is een interessant gegeven nu duidelijk is dat je meerdere partijen nodig hebt binnen de keten. Samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten is de volgende uitdaging. Immers, heeft elke partij zijn specialiteit en kernactiviteiten.

Decentrale distributie: Van ego naar eco

Waar vroeger de nadruk lag op concurrentie en het beschermen van de content en de exclusiviteit van het kanaal, ligt tegenwoordig de nadruk op openheid, transparantie en samenwerking. Dat vraagt om een andere manier van denken en handelen – een andere attitude. Het gaat om kijken, luisteren, actief en slim participeren, en anticiperen op de mogelijkheden en kansen die zich aandienen om content zo breed mogelijk te distribueren daar waar de fan dit wenst.

De doelgroepen worden kleiner en specifieker. Versnippering van het aanbod en convergentie zijn enerzijds een bedreiging, maar leveren anderzijds nieuwe mogelijkheden op om de doelgroep te versterken en te binden. Eigenaren moeten juist nu hun content (laten) aanbieden over alle beschikbare platforms. Het verdienmodel dat hierbij ontstaat komt uit meerdere inkomstenbronnen van verschillende kanalen die naast elkaar kunnen bestaan en elkaar moeten aanvullen in plaats van uitsluiten.

NOMOBO is naast het hoogwaardig produceren van content (live- en on-demand) haar activiteiten aan het uitbreiden. Sinds begin dit jaar is NOMOBO Content gestart in een partnership met een ervaren partij in mediadistributie. In samenwerking met festivalorganisaties, labels, managers, merken, sponsoren en artiesten ontwikkelt men mediaproducties die worden aangeboden aan NOMOBO’s wereldwijde netwerk van broadcasters en online videoplatformen.

De impressie is snel gewekt dat sommige partijen de hele keten kunnen bedienen, maar er ligt een gevaar op de loer. In de praktijk blijkt dat festivalorganisaties en dj’s veel kunnen leren van bijvoorbeeld voetbalorganisatie UEFA, dat als ‘starre’ Europese overkoepelende voetbalorganisatie een opmerkelijk beleid voert.

TEAM Marketing – de aan de UEFA gelieerde rechtenexploitant – sluit overeenkomsten betreffende de exploitatie van de commerciële rechten op de Champions League. Voor, tijdens en na Champions League-wedstrijden wordt content gecreëerd die decentraal wordt gedistribueerd. In Nederland is het SBS die de nieuwe gelukkige licentienemer is van de Champions League-wedstrijden en deze distribueert. De live-uitzending op tv door SBS6 is ook online te volgen bij NU.nl, SBS6.nl en het SBS VOD-platform, KIJK.nl. Naast deze livestreams verschijnen van alle wedstrijden op NU.nl ook samenvattingen, clips en een liveblog op. Zij rijgen de keten aan elkaar en werken met verschillende partijen tegelijk die de registratie verzorgen.

Sport1 – tegenwoordig in Nederland Ziggo Sport – heeft ook de rechten voor het live en in samenvatting uitzenden van alle Champions League-duels op televisie en internet. Ook de wedstrijden die via één van de kanalen van SBS worden uitgezonden. Het lijkt erop dat je als voetballiefhebber op alle momenten en op veel plaatsen de grote clubs en hun spelers kunt volgen en de grote wedstrijden kunt beleven. De eerste vormen van decentrale distributie worden zichtbaar. Voetballiefhebbers hebben in Nederland een brede keuze via welk kanaal of platform zij de wedstrijden willen volgen.

Het decentrale distributie-denken komt bij 24EDM het beste tot uiting. Dennis Barbie, vertelt: “De manier hoe we content tot ons nemen is de afgelopen jaren razendsnel aan het veranderen en dit heeft directe invloed op bereik en de daaraan gelieerde verdienmodellen. Dit vergt een totaal andere aanpak en kijk op registratie en distributie van content. Het lineaire hokjes-denken dient plaats te maken voor keten-denken. Het maakt voor de consument niet meer uit waar, wanneer of op welk type scherm hij/zij de content tot zich neemt. Hier zal de markt zich eens te meer bewust van moeten worden. Partijen die een schakel in deze keten zijn, zullen zich meer en meer moeten gaan specialiseren en strategische samenwerkingen moeten opzoeken teneinde exploitatie voor content-eigenaren in de toekomst succesvol te maken.”

Keten: De zwakste schakel de organisator zelf

Elke schakel in de waardeketen is potentieel zwak: elke positie in de keten kan zich ontwikkelen tot een knelpunt. Echter, oplossingen die geen rekening houden met de dynamiek van de waardeketen bestrijden slechts de symptomen maar niet de ziekte. Een waardeketen-benadering is onvermijdelijk.

Eerlijk is eerlijk, een samenwerking tussen leveranciers en leveranciers lijkt ver weg. Maar dat is wel waar het spel dat video heet om draait. Echter de meerderheid van leveranciers staat vijandig tegenover elkaar. Hakken in het zand, de verschillende spelers in de keten zitten vast in een koker, een keurslijf. Iedereen is bang om business te verliezen. En waarom? Wellicht heeft hun model hen geketend. Of zitten ze gebonden aan hun target. Of hebben ze last van hun ego. 

Toch moeten de verschillende leveranciers uit de koker, uit het keurslijf. Noem het een liaison d’amour: Als de ene leverancier deze dienst levert, dan levert de andere partij de andere dienst – zo lang de keten maar optimaal functioneert. Een fenomeen dat in ICT al een eind op weg is. Dat is samenwerken. Dat is verbinden. Van egosystemen naar nieuwe ecosystemen. Van korte termijn naar lange termijn. Van wantrouwen naar vertrouwen. Daar is passie en lef voor nodig, maar dat is de enige manier waarop videocontent succesvol zal worden als verdienproduct.

Het bestaande ecosysteem biedt plaats aan meerdere spelers en tezamen vormen zij de grote keten. Dat is het devies voor content-eigenaren. Het is hun eigen verantwoordelijkheid de keten te optimaliseren, niet de verantwoordelijkheid van de leveranciers! De uitdaging is om de verschillende leveranciers op dezelfde lijn te brengen en dezelfde taal laten spreken. Die samenwerking moet worden geborgd binnen de organisatie van de content-eigenaar.

Data: Zonder context doe je maar wat

Video maakt integraal deel uit van het internetecosysteem, zo blijkt uit alle cijfers. Wanneer je je eenmaal in het ecosysteem nestelt, dan is een fundamenteel andere houding in relatie tot de diverse partijen in het ecosysteem vereist. Niet alleen tot het eigen domein (lees: eigen website) en de sociale netwerken, maar ook tot alle deelnemende individuen en organisaties. Waar voorheen de nadruk binnen samenwerkingsverbanden heeft gelegen op concurrentie en bescherming, ligt de nadruk nu sterk op transparantie, samenwerking en snelheid.

Realiseer dat fans videocontent kunnen en willen consumeren. En wel op het moment dat het hen uitkomt, snel en zonder al teveel moeite. Luisteren, participeren en anticiperen op data die ontstaan zijn in zogenaamde ‘conversaties’ en ‘interacties’ is het waar het om gaat. De data die aldus worden gegenereerd, worden opgeslagen, geanalyseerd en gerelateerd aan de data (lees: informatie), die je zelf wellicht reeds bezit.

In dit verband zijn data (alle beschikbare gegevens) over het gebruik en gebruikers van videocontent een belangrijk strategisch bezit. Veel commerciële videodiensten worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd door advertentie-inkomsten en adverteerders hebben baat bij zoveel mogelijk gegevens over frequentie en aard van gebruik van media en over aantallen en type gebruikers. Zij kunnen daar hun aanbod en advertentiecampagnes op af kunnen stemmen. Deze gegevens zijn uiterst relevant voor jou als organisatie om beter te kunnen faciliteren in het marketing en communicatieproces. Immers zonder de juiste context in data doe je maar wat, blijkt in EDM en de Digitale Wereld.

Kabelexploitanten en telecombedrijven hebben via het abonneebestand en de maandelijkse facturen al diverse sociaal demografische en geografische gegevens over eindgebruikers en kunnen daarnaast – als hun klanten digitale televisie afnemen – gebruiksgegevens registreren. De vraag doet zich voor wie de eigenaar van deze gegevens is en wie er onder welke voorwaarden toegang kan krijgen tot dergelijke gegevens; zijn dit de netwerkbeheerders, de producenten van de eindapparatuur of de aanbieders van de programma’s en andere content?

Het is zaak dat je als content-eigenaar bewust bent van het feit dat je niet alleen content maakt, maar ook data vergaart. En dat die data op termijn de levensvatbaarheid van jouw content bepalen. Maar je dient je boven alles te beseffen voordat data de drijver zijn van het marketing- en communicatieproces rondom video. Daaruit moet je context creëren die deze processen aansturen.

Wanneer je als content-eigenaar het creatieve proces en registratieproces, als ook de distributie uitbesteed, dan is het zaak dat je goede afspraken maakt over het aanleveren van data, het gebruik van deze data en het eigendom van deze data. Het is naïef om te denken dat andere partijen in de keten dit zullen regelen. In de praktijk blijkt dat zij hier (nog) niet bewust mee bezig zijn en het niet van belang achten.

Bevindingen: Zaken om op te pakken

Zoals in de inleiding is aangegeven, is dit visiestuk een document ‘onder constructie’. Wat op het ene moment nog nieuw is, kan op het volgende moment al weer achterhaald zijn. Sommige inzichten zijn op de ene plek nog maar net opgedaan, op een andere plek is men er al volop mee aan de slag. De onderstaande bevindingen zijn zaken voor de dance-industrie om op te pakken om de exploitatie van video en de keten voor content-eigenaren te optimaliseren.

 • Als het gaat om commerciële exploitatie van videocontent ontbreekt het aan gedegen kennis bij de meesten. Inzicht in de keten, de rechten, het proces, het speelveld en de spelers hebben organisatoren van dance festivals (vaak) niet.
 • Festivalorganisatoren moeten video integraal deel kunnen laten uitmaken van hun content-strategie en naast communicatiemiddel meteen inzetten als volwaardig verdienmodel.
 • Wanneer je als eigenaar van content jouw naïviteit kwijt wilt, distribueer jouw content dan decentraal en in meerdere vormen tegelijk. Je bent erbij gebaat dat zoveel mogelijk fans met jouw content, in welke vorm dan ook, in aanraking komen.
 • Als je niet weet welke kanalen welke content typen nodig hebben, weet je feitelijk ook niet hoe je het registratieproces moet opzetten. Je weet dan feitelijk ook niet welke rechten je moet clearen. En al helemaal weet je niet welk creatief proces je moet aangaan. De uitdaging ligt in het omkeren van de keten.
 • Steeds meer partijen gaan een rol spelen in de ontsluiting van het videoaanbod op internet en functioneren als het ware poortwachters tot het aanbod. Zoekmachines als Google beïnvloeden de vindbaarheid van videocontent. Via sociale netwerken als Facebook en Instagram verwijzen gebruikers elkaar naar online video’s; de sociale netwerken bieden tevens een platform voor YouTube en andere videodiensten.
 • De kanalen creëren de vraag naar content en niet andersom. Het vertrekpunt voor optimale exploitatie van videocontent is de distributeur en de aangesloten kanalen. Pas als de distributie op orde is, kan worden aangevangen met registratie- en creatief proces.
 • Als organisator van een dance festival is het verstandig om te investeren in de wereld en kennis van content. Programmeurs en andere dealmakers kunnen dan gebruik maken van deze kennis. Waarbij ze deze weer kunnen inzetten bij het maken van contracten. Als die kennis er nog niet is, dan moet daar in worden geïnvesteerd.
 • Content moet aan elkaar geregen worden binnen het ecosysteem van verschillende platformen om zo het maximale rendement te halen uit de registratie en creatie, anders gezegd: de investering.
 • Waar vroeger de nadruk lag op concurrentie en het beschermen van content en de exclusiviteit van het kanaal, ligt tegenwoordig de nadruk op openheid, transparantie en samenwerking. Dat vraagt om een andere manier van denken en handelen, een nieuwe attitude.
 • Het bestaande ecosysteem biedt plaats aan meerdere spelers en tezamen vormen zij de grote keten. Dat is het devies voor content-eigenaren. Het is hun eigen verantwoordelijkheid om de keten te optimaliseren, niet de verantwoordelijkheid van de leveranciers en andere spelers in de keten!
 • Wanneer je als content-eigenaar het creatieve en het registratieproces, als ook de distributie uitbesteed, dan is het zaak dat je goede afspraken maakt over het aanleveren, het eigendom en het gebruik van data.

Download

Dit visiestuk kwam tot stand met medewerking van:

 • Sjef Pijnenburg – OD Media
 • Atilla Meijs – Corrino Media Group
 • Wilco Jung – We Are The Night
 • Constantijn van Duren – NOMOBO
 • Jonathan Vermeulen – NEP Worldwide
 • Dennis Barbie – 24EDM
 • Dave Klop – 24EDM

(advertentie)

ebook download edm en de digitale wereld.001


Deze uitgave wordt ondersteund door

DDMCA, Fanalists, Jibe Company

Geef een reactie
Jouw email wordt niet weergegeven. * = verplicht.

*

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.