instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

Disclaimer

Update huidige versie: 1 Mei 2018

Als je de voorwaarden hebt geaccepteerd op een website of app van DDMCA, dan geldt deze toestemming ook voor meerdere DDMCA domeinen. De websites en de apps waarvoor een toestemming geldt zijn:

Bij het bezoek en gebruik van de websites en apps van DDMCA stem je in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de websites en apps van DDMCA;

 • DDMCA draagt zorg voor de inhoud van de websites en apps en deze regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is DDMCA niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 • DDMCA staat niet garant of geeft waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 • DDMCA is niet aansprakelijkheid voor schade:
  • Toegebracht door de websites of apps
  • Voortvloeiend uit het gebruik van de website of apps
  • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de websites of apps
  • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de websites of apps te kunnen raadplegen
 • DDMCA is gevrijwaard voor aanspraken in geval van dreigende schade;
 • DDMCA behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de websites en apps van DDMCA;
 • DDMCA behoudt zich het recht de websites en apps zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is DDMCA niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de websites en apps;
 • DDMCA is niet verantwoordelijk voor de werking van websites, apps en bestanden gekoppeld aan externe links;
 • DDMCA behoudt zich het recht om zonder kennisgeving jou de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • Tijdens jouw bezoek aan de websites en apps van DDMCA worden algemene gegevens conform de voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid opgeslagen;
 • De bezoeker en gebruiker van de websites en apps van DDMCA vrijwaart DDMCA, de werknemers of auteurs van DDMCA, vertegenwoordigers, handelspartners en licentiehouders van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de websites en apps van DDMCA of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.