instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

Festivalorganisatoren zijn techbedrijven

Geschatte leestijd – 15 minuten

De entertainmentindustrie wordt als een creatieve industrie aangemerkt. Heden ten dage heeft creativiteit heeft alleen effect als het op de juiste plek, op de juiste wijze aan de ontvanger gepresenteerd wordt. De drijfveer achter creativiteit moet zijn dat je oprecht begrip hebt voor fans of klanten. Door digitalisering wordt dit steeds inzichtelijker. Data brengen organisatoren en festivals vanuit dat perspectief veel goeds en in meerdere mate wordt het creatieve concept straks gecreëerd uit écht begrip in plaats van onderbuikgevoel en aannames of herhaling van het verleden. Festivals en hun organisaties worden vanzelf techbedrijven zo is mijn ervaring. Maar hoe manage je die?

8 Tips

Stel je voor: je hebt complete zeggenschap over hoe een festival gemanaged wordt en hoe de marketing ervoor wordt inricht. Wat zou je dan doen? In dit stuk probeer ik daar een antwoord te geven op de vraag hoe festivals aan de slag kunnen met een nieuw businessmodel. Festivals die zich richten op de relatie met hun fans, gaan de strijd winnen van hun concurrentie. Die relatie met fans is namelijk de belangrijkste factor voor het voortbestaan en succes van festivals.

Ik ben ervan overtuigd elk festival geholpen is door het (slim) inzetten van data. En dat elk van deze organisaties via het Business Acceleration Framework zijn digitale transformatie vorm kan geven. Daarom deel ik vrijblijvend acht tips hoe festivals digitaler en efficiënter kunnen worden, hun data kunnen blijven gebruiken en de concurrentie ver achter zich kunnen laten.

Kansen

In de digitale muziekcultuur is de aandacht van en de relatie met de (toekomstige) fan namelijk het meest belangrijk geworden. Letterlijk betekent dit: welk festival heeft de beste plek en de beste relaties binnen het internetecosysteem? Het personaliseren van de relatie met de fan is daarbij de heilige graal. Fans eisen immers directe relaties met hun favoriete festivals en het is aan de festivalorganisatie om die relatie te realiseren in welke vorm dan ook. Het niet omarmen van fans nemen zal in de toekomst resulteren in omzetverlies en gemiste kansen.

Het nieuwe businessmodel voor de festival industrie ligt feitelijk voor het oprapen. De perceptieverandering dat data uit onder andere social media, maar ook data uit diensten als Spotify, Soundcloud en YouTube, financiële waarde heeft zal voor festivals een andere kijk gaan realiseren. Overeenkomsten met partijen dienen te worden herzien of uitgebreid, waarbij de data (ook) ten goede komt aan het betreffende festival. Om succesvol waarde toe te voegen aan festivals, dienen organisaties steeds meer expertise te ontwikkelen rondom het vergaren en analyseren van data, welke kan leiden tot nieuwe toekomstige kasstromen.

Platte data vanuit onder andere sociale kanalen heeft niet direct een waarde. Pas na zinvolle correlaties, analyses en het opzetten van additionele verdienmodellen op gevalideerde ‘fan’, ‘tweet’ en ‘like’ data kunnen directe kasstromen gegenereerd worden. Dit zal niet alleen leiden tot een verhoogde totale kasstroom, maar tevens zal de waarde van de festivals gaan toenemen in de vorm van potentiële digitaal vermogen.

Op naar een andere waardepropositie

Veel festivals hanteren een waardepropositie die in essentie neerkomt op: ‘We leveren een dag(deel), gevuld met muziek en horeca.’ Erg veel interesse in hun fans en klanten hebben ze vaak niet. Dit ging goed, tot het internet en social media zich gingen manifesteren en de markt zijn verzadigingspunt heeft bereikt. Dit vraagt om een persoonlijke transformatie van de festivals zelf en de daarbij betrokken organisaties. Het vraagt van hen een digitale mindset.

Andere type fans en klanten zijn ontstaan, die always connected, en goed geïnformeerd willen zijn. Ze zijn beter in staat zelf onderscheid en bewuste keuzes te maken. Fans en klanten zijn nu assertiever, nemen minder snel iets voor waar aan en eisen connectie en transparantie. Voor hen staat de relatie met het festival voorop. Daarmee is het ‘content = relatie = informatie’-principe de basis geworden van de waardepropositie van het businessmodel van de muziek- en entertainmentindustrie. De samenwerking met boekingskantoren, platenmaatschappijen en muziekuitgevers moet naadloos aansluiten bij dit principe. Hetzelfde geldt voor partners in de keten, social media, samenwerkingsverbanden met ticketproviders, e-commerce partijen en shared service centra.

Hieronder lees je hoe je een optimale aanpak formuleert voor het nieuwe businessmodel van de muziek- en entertainmentindustrie.

1 | Richt je marketing in op de economie 4.0

Door de komst van smartphones en social media, bouwen merken, festivals, artiesten en organisaties relaties op met fans en klanten. Je besluit bijvoorbeeld om een pagina te liken of volgen op Facebook, omdat het een festival is dat:

 • Voorziet in een bepaalde behoefte in content;
 • Snel en adequaat antwoordt op vragen (bijvoorbeeld via chat-bots);
 • Likeable, ofwel geliefd is.

Nu hoor ik je denken: mensen liken of volgen bepaalde pagina’s – so what? Deze relatie met potentiële fans en klanten mag je als organisatie niet onderschatten. Het is de allerbelangrijkste voorspeller van de groei (of krimp) van het bedrijfskapitaal. Er zit namelijk digitaal vermogen opgesloten in dat virtuele, sociaal netwerk en in de verschillende interne en externe systemen. Dit vermogen ontstaat uit de context van data, waarmee marketing-, communicatie- en verkoop-processen zijn te optimaliseren.

Omdat dit virtuele kapitaal zo belangrijk is, spreken we tegenwoordig zelfs van een relatie-economie. Of de economie 4.0. Ik zou festivals dan ook adviseren om hun marketing in te richten op basis van de eigenschappen van deze nieuwe economie. Dat begint met het inzetten van het van het Business Acceleration Framework en het Business Acceleration Plan. Dit laatste omvat de gehele digitale transformatie van een organisatie en laat het raamwerk opstijgen. Hierna vind je de stappen die je zal gaan zetten voor je aan de gang kan gaan met dit plan dat je business laat vliegen.

2 | Stel je vijf doelen

Handige tools en bruikbare inzichten zullen geen impact maken als je er geen doelstellingen aan verbindt. Immers: waarvoor dienen de tools of inzichten? Een echte digitale visie begint dan ook met het stellen van doelen aan de digitale transformatie. Welke doelen zullen festivals zichzelf kunnen en moeten stellen?

 • Brand Equity (merkwaarde) – Dit is de financiële waarde die in het merk opgeslagen zit. Deze waarde komt meestal overeen met de contant gemaakte toekomstige kasstromen die aan het festival toe te wijzen zijn via relaties met fans of klanten. Dit doel laat zien waarom de relaties met fans en klanten zo belangrijk zijn;
 • Brand Reputation Performance (merkreputatie) – Dit is de aanpak van de marketing (en de belangrijkste mijlpalen), dat je als grafisch overzicht op één A4 zou moeten kunnen samenvatten. Uit dit overzicht zou moeten blijken dat er een ritme ontstaat in de communicatie van een festival. Dit ritme (de digitale hartslag) is van gigantisch belang en heeft directe impact op de Brand Equity.
 • Marketing Efficiency – Hoe efficiënt is je marketing? En zet je je marketing nog traditioneel in (niet efficiënt) of digitaal (waar je doelgroep is)? Breng als festival context in data, zodat je marketingbudgetten slimmer inzet;
 • Business Acceleratie – Nieuwe technologieën maken het mogelijk om bestaande businessmodellen te versnellen. Daarvoor zullen festivals data centraliseren, teams opleiden en hun technologische infrastructuur moeten optimaliseren;
 • Business Activatie – Naast het optimaliseren van bestaande businessmodellen, wil je als festival ook nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een volwassen eCommerce-afdeling of de digitale exploitatie van (video-)content.

Als je als festival jouw vijf doelen hebt bepaald, kan je beginnen de negen stappen van het Business Acceleration Plan te doorlopen.

3 | Doorloop de negen stappen van het Business Acceleration Plan

Voor je aan de slag kan met het Business Acceleration Framework, zul je eerst negen stappen uit de voorgaande afbeelding doorlopen. Deze maken je klaar om de digitale transformatie vorm te geven en je bedrijfswaarde op te laten stijgen. Deze negen stappen moeten door elke festivalorganisatie gezet worden, willen ze een digitale transformatie doormaken.

1. Digitale mindset

Het is van groot belang om een digitale mindset leidend te maken. Je zal bijvoorbeeld ander personeel moeten aantrekken, want iedereen heeft digitale vaardigheden nodig. Er is dus niemand meer binnen het team van die zich ‘digital’ mag noemen: iedereen heeft digitale vaardigheden en zou moeten beschikken over een digitale mindset, wil je het raamwerk kunnen gebruiken.

2. Vertaal jouw Business Model Canvas

Het Business Model Canvas helpt strategisch managers en startups om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaand model in kaart te brengen. Ook voor festivals is dit canvas onmisbaar. Het maakt vier hoofdgebieden inzichtelijk: klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Het canvas dient als basis voor het Business Acceleration Framework (red. hier lees je meer over het Business Model Canvas).

3. Implementeer het Business Acceleration Framework

In het Business Acceleration Framework komt de data uit het Business Model Canvas pas echt tot z’n recht. Dit leidt het tot concrete, bruikbare inzichten die festivals verder zullen brengen. Hierdoor beschikken we over business intelligentie die nodig is voor het maken van content, het starten en optimaliseren van het verkoop-, marketing-, communicatie- en service-proces. Hierdoor wordt duidelijk welke input welke output oplevert.

4. Bepaal de Business Acceleration Maturity

Vaak stuiten veranderingen op verzet. Dat is begrijpelijk. Een deel van de collega’s is bijvoorbeeld bang dat nieuwe technologieën veel tijd en moeite kosten. Bij het Business Acceleration Framework is dat, op de lange termijn, niet het geval. Als een festivalorganisatie Business Acceleration Maturity bereikt, dan zie je wat marketing- of salesinspanningen opleveren. Daarom streef je naar Business Acceleration Maturity en bepaal je vooraf wanneer deze fase bereikt wordt. Dit maakt het voor collega’s inzichtelijk waarom de inspanningen om Business Acceleration Maturity te bereiken nodig zijn.

5. Definieer jouw lanceerplatform

Uiteindelijk wil je als festival beschikken over excellente business executie en -analyse. Die komen tot stand in het Business Acceleration Framework, waarin data geanalyseerd wordt die daar terechtkomt via Data Management Platform. In dit platform wordt data verwerkt in verschillende vormen, maar ook opgeslagen, getransformeerd en geëxtraheerd. Deze komt daar terecht via het Data Sources Assessment. Ik zou als festival willen weten waar mijn data vandaan komt. En of de data juridisch bruikbaar is volgens de nieuwe privacywetgeving. Immers: zonder kennis van je data landschap, ben je als (marketeer van een) festival in principe verdwaald.

6. Bepaal je interfaces en kanalen

Het bepalen (en inrichten) van je interfaces en kanalen is een van de eerste praktische toepassingen van het Business Acceleration Framework. Denk bijvoorbeeld aan kanalen als partnerships, het uitgeven van content via sites en apps, maar ook het inzetten van digitale advertenties. Als je deze kanalen vult, kun je als festivalorganisatie bepalen of de huidige inzet van middelen rendeert.

7. Begeleid jouw organisatie door het raamwerk

Het Business Acceleration Framework heeft een behoorlijk aantal ‘metertjes’ die je moet invullen. Denk aan het aantal terugkerende klanten (de retentie), het bereik en de interactie van het uitgeven van content, de mate waarin je op de hoogte bent van klantprofielen, etc. Deze parameters vind je hieronder terug, met meer toelichting. Laad alle gegevens in de verschillende basis doelstellingen, waarmee je de festivalorganisatie door het framework begeleidt.

8. Richt je dashboards in

Wil je weten of je inspanningen zin hebben, dan moet je het heden en het verleden met elkaar kunnen vergelijken. Dat doe je door dashboards in te richten, want daarmee krijg je grip op de manier waarop jij als artiest presteert. Hier wordt data verzameld en verwerkt, wat tot waardevolle inzichten leidt.

De twaalf basis-analyses (hierover later meer) helpen hierbij, want ze stellen je in staat om real time te vergelijken welke inspanningen tot welke resultaten leiden en hoeveel nut bepaalde investeringen hebben. Richt de basis-analyses van jouw festival volgens onderstaande afbeelding in. Hiermee krijg je inzicht in de vijf doelen die festivalorganisaties zich moeten stellen die een digitale transformatie doormaken.

9. Monitor de resultaten

Het monitoren van resultaten van de basisanalyses is van het allergrootste belang. Je loopt het risico dat je als festival al een tijd in iets investeert wat niet tot concrete resultaten leidt. Daarom is het belangrijk om de resultaten van experimenten te meten. Meten is weten, en met een monitor meet je en weet je meer. Misschien zijn de posters die je ophangt de moeite helemaal niet waard en daar kom je liever vandaag dan morgen achter.

4 | Analyseer op twaalf punten

Voor je de snelheid van de digitale wereld kunt bijhouden en kunt versnellen ten opzichte van de concurrentie, zul je eerst onderstaande twaalf analyses moeten maken. De eerste vier analyses vinden plaats in de eerste twee tot vier weken, waarna de overige analyses plaatsvinden tussen week vier en twaalf. Het spreekt voor zich dat het sneller kan wanneer je er meer tijd in steekt. Dit is echter een realistische planning. De twaalf analyses zijn:

1. Brand Equity

Dit is het digitaal vermogen van een festival. Je berekent deze waarde door de profielen waar je over beschikt in kaart te brengen en te scannen of zij juridisch bruikbaar zijn. Profielen zijn meer waard als je beschikt over de verschillende karakteristieken en kenmerken, zoals de voornaam, achternaam, e-mailadressen, adressen, interesses, etc. Festivals streven naar complete (geïdentificeerde) profielen: die zorgen immers voor grotere kasstromen en dus een hogere Brand Equity.

2. Ontwikkel een Digitale Hartslag

Je streeft ernaar om een ritme te vinden in de mate waarin je post op social media. Dit ritme is je digitale hartslag. Sterker nog: zonder digitale hartslag, hoef je je ook nog niet druk te maken over de inhoud van de berichten. Dan ben je in principe digitaal dood. Hebben we een digitale hartslag ontwikkeld? Dan zou ik met het content impact model me richten op de inhoud van de content.

3. Doe een marketing scan

Voor we een bepaald evenement of festival gaan promoten, staan we eerst stil bij ons post-ritme (de digitale hartslag). We stellen ons altijd de vragen: past deze campagne wel in ons ritme? En: lukt het om ons om de sales-funnel te vullen op basis van ons plan? Als we dat niet doen, dan kun je de doelstellingen niet meten en stel je lukraak targets. Daardoor worden de marketingcampagnes nooit efficiënt of kansrijk. Daarom doen we een eerst een Marketingplan Scan.

4. Verkoopcurve

Elke verkoopcurve is een stijgende lijn van ‘sales’. Denk bijvoorbeeld aan de kaartverkoop voor een festival. Door historische data te vergelijken, ontdek je hoe zo’n verkoopcurve er meestal uitziet en hoever van tevoren men tickets koopt voor een festival. Door die curve te ontdekken, zetten we geen marketing in als er nog niemand een ticket wil kopen. Door marketing aan te sluiten op de curve, wordt ze efficiënter.

5. AARRR Funnel

Het AARRR-model stelt festivals in staat om hun volgers te converteren in fysieke bezoekers of klanten. Aan de hand van het AARRR model van Dave Mcclure krijg je grip op jouw digitale ecosysteem. De vijf lagen/metrics worden opgebouwd uit de verschillende databronnen van de verschillende kanalen. Dat zijn: acquisitie, activatie, retentie, revenue (inkomsten) en referral (doorverwijzing). Ik zou deze vijf lagen in kaart brengen bij mijn festival, zodat we inzien hoeveel marketinginspanningen opleveren, waar het in deze funnel spaak loopt en optimalisatie nodig is.

6. IPM

IPM staat voor interaction per thousand fans. Hierdoor kan je pagina’s of kanalen met elkaar vergelijken. De IPM-formule is: ((Aantal comments + likes) / aantal posts)) / #fans) = IPM. Ik zou berekenen hoe ik me als festival verhoud tot de rest van het ecosysteem, door een digitale hartslag te ontwikkelen en te ontdekken hoe ik interacteer met anderen in het digitale ecosysteem. Hieruit volgt de zogenoemde verbinding-ratio, die uitdrukt hoeveel likes, comments, shares, etc. mijn berichten krijgen.

7. Benchmark

De Benchmark focust dus op de hoeveelheid volgers en de online interactie van het betreffende festival en zet dit af tegen de mate waarin dit aanwezig is bij de concurrentie. Elk festival strijdt immers om de hoogste positie in Facebook en Google. Daarom vergelijken we de digitale performance van festivals met dat van concurrenten.

8. Uitgaven over tijd

Bij de verkoopcurve (de periodieke sales-pieken) horen meestal marketinguitgaven die deze sales hebben aangejaagd. Door de investeringen in marketing van de betreffende festivals af te zetten tegenover de resultaten, kom je tot een Uitgaven over tijd Scan. Hierdoor ontdekken we welke middelen en welke timing tot welk resultaat leidt.

9. ARPU

De ARPU is de gemiddelde opbrengst per klant (ook wel: de average revenue per user). Deze parameter heeft direct invloed op de Brand Equity. Daarom brengen we in kaart hoe de verkoopcurve de afgelopen tijd liep en zoeken we vervolgens naar de retentie. Daarmee zorgen we dat klanten of bezoekers terugkomen, zodat de omzet stijgt. Daarnaast willen we de levenscyclus van onze fans verlengen (de CLV), zodat we op drie manieren de brand equity verbeteren. Deze scan laat ons ook de AARRR beter benutten en is daardoor in feite onmisbaar voor elk festival.

10. Doelgroep

Het is voor elk festival belangrijk om de demografie (doelgroep) in kaart te brengen, zodat duidelijk is met welke doelgroep je welk gesprek wil voeren. Dit draagt ook bij aan een optimale ARPU van een festival. Deze gegevens haal je uit jouw klantendatabase, website analytics en social media analytics.

11. Retentie

Deze scan draait om de vraag: komen mijn fans wel terug? Een mooi praktijkvoorbeeld: als je elke week een bepaald feest organiseert en er elke week meer mensen komen, gaat het dan goed met dat feest? Dat lijkt wel zo. Maar als bezoekers niet terugkomen, dan is er geen basis voor groei. Daarom is de Retentie Scan een van de eerste analyses die je als organisatie wilt maken en een belangrijke groei-matrix.

12. Customer Lifetime Value

De Customer Lifetime Value (afgekort CLV) is een berekening van de netto-opbrengst die een klant genereert wanneer deze klant is: de omzet van de eerste tot zijn laatste aankoop. Hoeveel waarde je klant heeft, bepaal je door te berekenen hoeveel hij of zij uitgeeft, hoe vaak hij terugkomt en hoe lang hij klant blijft. Door de CLV te optimaliseren, stijgt de Brand Equity van een festivalorganisatie. Dit is dan ook voor elk festival onmisbaar.

5 | Pas de analyses van de database praktisch toe

Als je bovenstaande analyses hebt gedaan, kan je aan de slag met praktische toepassingen van de data die je hebt vergaard. Denk bijvoorbeeld aan een analyse van de profielen van je klanten. Als je doorhebt welke soorten muziek jouw bezoekers het liefst horen, dan kan je daar jouw programmering op aanpassen. Dat kunnen natuurlijk ook muziekstromingen zijn die je nog niet eerder hebt laten horen. Of je komt erachter dat er in de Achterhoek een heleboel fans van je wonen – dus besluit je om daar eens een festival te organiseren. Daarmee maak je jouw data concreet toepasbaar voor je commerciële doelstellingen. Zo draagt het Business Acceleration Framework bij aan de Brand Equity.

6 | Inspirerende case: Armin van Buuren

Als we het over het bereik van festivals hebben, dan moeten we het ook over Armin van Buuren en de Johan Cruijff Arena hebben. Deze DJ bewijst dat digitale fans weldegelijk een stadion vullen. Door eerst zijn digitale fanbase in beweging te brengen, wist hij zo’n 70.000 bezoekers naar de Arena te krijgen. Daarom zou elk festival er goed aan doen om de online presence van de artiesten te onderzoeken en die van invloed te laten zijn op de onderhandeling. Verlang dat een artiest zijn of haar volgers inzet om meer tickets te verkopen. Zolang die volgers geen bots zijn, geven ze namelijk een goede indruk van het aantal mogelijke bezoekers. Van belang is dat die wel geactiveerd worden.  

7 | Een andere toepassing: merchandise

Een andere manier waarop je als festival data kan gebruiken om je omzet of resultaat te vergroten, is door andere businessmodellen te ontwikkelen. Dat doe je door (co-)profielen van bezoekers te koppelen aan hun besteding. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat je T-shirts, DJ-lessen, goji-bessen, busreizen of meet en greet’s met artiesten moet gaan verkopen, want je fans hebben daar behoefte aan. Door hun (online) profielen en bestedingen aan elkaar te koppelen, wordt duidelijk waar de commerciële kansen voor je liggen.

8 | Herstructurering van processen en systemen

Als we bovenstaande inzichten concreter maken, dan zal je als festivalorganisatie keuzes moeten maken. Dat zijn keuzes die soms pijn doen en niet gemakkelijk hoeven te zijn voor de betrokkenen. De processen en systemen zullen namelijk hervormd en geherstructureerd worden. In de praktijk betekent dat het volgende:

 • Er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt met ticket-providers. Hierdoor wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de profielen van degenen die tickets kopen, zodat daar een duidelijke communicatie- en marketingstrategie voor geformuleerd kan worden;
 • Er zal een data-ecosysteem komen dat aansluit op het lanceerplatform, het Business Acceleration Framework. Hierin gaat de data echt leven voor festivalorganisaties;
 • Er zullen reviews plaatsvinden, waarin de samenwerkingsovereenkomsten met softwareleveranciers worden besproken en waar nodig herzien;

Al deze aspecten zullen gaan bijdragen aan een digitaal gedreven organisatie. In deze nieuwe versie van de marketing van een festival loopt, als het goed is, al het contact via digitale kanalen. Dat komt enerzijds omdat het festival (na al deze stappen) zijn draai vindt in het business ecosysteem dat digitaal is.

Dit zorgt er ook voor dat inspanningen meetbaar worden en slimmer omgegaan wordt met marketing euro’s, bestaande businessmodellen geoptimaliseerd kunnen worden en nieuwe verdienmodellen ontstaan. Hiermee neem je definitief een voorsprong op andere artiesten.

Conclusie: behoefte aan andere skills

Een nieuw tijdperk van communicatie en marketing is aangebroken. De scheidslijnen tussen analyses, coderen en marketing zijn verdwenen. Grote marketingcampagnes hebben plaatsgemaakt voor kleine experimenten en het continu testen van lopende campagnes.

Festivals hebben veel meer andere technische en analytische skills, naast hun neus voor goede muziek, nodig om een toekomst veilig te stellen. Door gebruik van de juiste context uit de data die voorhanden is neemt de kans tot bereik, interactie, relevantie en transactie significant toe. Contextuele inzichten, dat is het waar het uiteindelijk allemaal over gaat. Alleen zo kan je de intelligentie van een festivalorganisatie vergroten en tot betere relaties en samenwerkingen komen met fans en klanten.

Hervorming

Heeft een organisatie rondom een festival nog niet geïnvesteerd in data-vergaring en het aanbrengen van context? Dan is de kans groot dat je data nooit optimaal kan inzetten. Overigens kan geen enkele vorm van communicatie met fans plaatsvinden zonder dat je gebruik maakt van data. Bijna een kansloze exercitie. In 2018 kan geen enkele organisatie meer zonder context uit data. Zonder de juiste context in data maakt automatische communicatie geen schijn van kans.

In het digitale spel moeten festivalorganisaties in de festival industrie de volgende koers inzetten. De inzet van bots, blockchain-technologie, voice assistant-applicaties en augmented/virtual reality zijn het logische vervolg in de steeds verdergaande digitalisering. Verdere hervorming van de festival industrie en opleidingen binnen de festival industrie is noodzakelijk en een onvermijdelijk gevolg.

Check ook


ebook download edm en de digitale wereld.001

Wil je liever een papieren exemplaar? Bestel het hier …