instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

Hoe overleef je in de dance festivalmarkt?

Geschatte leestijd – 7 minuten

Al geruime tijd denkt mening organisator van festivals in de dance-industrie dat de festivalmarkt op zijn hoogtepunt moet zijn. Maar wat nu als de festivalmarkt op zijn hoogtepunt is en de omzet in de branche niet meer toeneemt? Hoe staat de dance festivalmarkt er voor? Hoe overleef je de felle concurrentiestrijd? Of hoe treed je toe als nieuwkomer? Dit visiestuk geeft inzicht.

Het uur U

Sinds een jaar of verzamelt Rankingz – dat tegenwoordig onderdeel van Fanalists is – data over festivals. Op basis van historische gegevens werkt men aan een voorspellend model. Dat doen ze op basis van data uit verschillende bronnen, die beschikbaar zijn op het internet, met elkaar te vergelijken en daar context aan toe te voegen.

Het uur U voor de dance festivalmarkt is daar. De analyse wijst erop dat de festivalmarkt onder druk staat. Daarom moeten festivalorganisatoren nu investeren in schaalvoordeel, marketing-efficiëntie, het terugbrengen van overstapkosten. Daarnaast moeten ze directe toegang tot fans (ver)krijgen en onderhouden. Als ze dat niet doen, maken nieuwkomers geen schijn van kans en krijgen bestaande festivals het bijzonder lastig.

Dance festival monitor 2017

Meer dan 95 procent van de festivalorganisatoren zet social media kanalen en andere digitale middelen in om festivals onder de aandacht te krijgen van fans en potentiële bezoekers. De informatie van deze kanalen geven een goed inzicht hoe de dance festivalmarkt er voor staat.

De dance festival monitor van 2017 telt op dit moment 264 festivals, over de eerste zes maanden. Dit zijn 215 unieke merken, die goed zijn voor 314 dagen feest achter elkaar. De verwachting voor dit jaar is dat we in totaal uitkomen boven de 400 festivals. Hieronder wordt een vergelijking gemaakt van het eerste halfjaar van 2017 met het eerste halfjaar van 2016.

Meer en kleinere festivals

Het eerste halfjaar laat 145 festivals van 120 unieke merken optekenen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar waren dat 111 festivals van 98 unieke merken. Het aantal festivals dat plaatsvindt is naar schatting met zo’n 25 tot 30 procent gegroeid. Bijna vijf procent van de festivals in het eerste halfjaar ging uiteindelijk niet door of werd geannuleerd. In 2016 was dit nog 3,6 procent. Dat is een stijging van 34 procent.

Daarnaast is er een verschuiving in de segmenten zichtbaar. Het lage segment (tot zo’n 5.000 bezoekers) groeide aanzienlijk, tot bijna 40 procent. Dat is een toename van 15 procent. Er worden dus relatief meer kleinere festivals gegeven.

Dalende ticketprijzen

Hoe zit het met de ticketprijzen? Vorig jaar in de eerste zes maanden was de gemiddelde reguliere prijs voor een ticket zo’n 30 euro. De prijs voor een regulier ticket is gedaald naar zo’n 28 euro. De early bird tickets waren afgelopen jaar nog ongeveer 22 euro, het afgelopen halfjaar daalde de prijs naar iets onder de 20 euro. Opvallend is dat er meer korting wordt gegeven: dit jaar is dat 29 procent, vorig jaar was dat gemiddeld nog 26 procent.

Voor alle festivals uit de monitor van 2017 is de voorverkoopperiode tot nu toe gemiddeld 132 dagen. In het eerste halfjaar is dat gemiddeld echter 107 dagen. Er zijn het afgelopen halfjaar daarbij minder gratis festivals geweest; dat aantal nam af met zo’n twaalf procent.

Ticketscript en Paylogic vergroten beiden hun aandeel van het aantal festivals waar zij de verkoopafhandeling voor doen. Dit eerste halfjaar zijn ze goed voor bijna 60 procent, vorig jaar was dat nog 48 procent. Opvallend is dat er een toename is van relatief kleine – bij het grote publiek onbekende – ticketproviders. Namen als Ticketflow, Tixstars en Getickt duiken op.

Wet van vraag en aanbod

De wet van vraag en aanbod werkt als volgt: als het aanbod groter is dan de vraag, dan blijven de producenten met een overaanbod zitten. Dit kunnen zij verkopen, als zij bereid zijn hiervoor een lagere prijs te vragen. Er is in dat geval sprake van een neerwaartse druk op de prijs. Hiervan lijkt ook sprake in de festivalmarkt.

De druk op de markt is namelijk goed zichtbaar. Er zijn meer festivals, de kaartprijs daalt en er zijn meer festivals die niet doorgaan in het eerste halfjaar zijn. Dat zijn de eerste tekenen dat de dance festivalmarkt onder druk staat.

Groei fans toch daling

Dat de festivalmarkt onder druk staat, komt niet door een gebrek aan geïnteresseerden. Door middel van een analyse van het gedrag op social media, wordt duidelijk hoeveel fans de dance festivalmarkt heeft. Het aantal unieke fans dat het eerste halfjaar naar een festival is geweest, bedraagt iets meer dan 571.000. Dat is een groei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar van 5,5 procent. Deze fans waren goed voor 1,9 miljoen festivalbezoeken. Het aantal bezoeken steeg met zo’n 23 procent. De ticketomzet kwam daarmee voor het eerste halfjaar op 58,5 miljoen euro. Hiermee daalt de omzet met 0,8 procent, wat toe te schrijven is aan de daling van de toegangsprijzen.

Het aantal bezoekers die gemiddeld zo’n drie tot vier festivals bezoeken, neemt iets toe. Dat komt door de entree van nieuwe leeftijdscategorieën, die naar de zogenaamde All Ages evenementen gaan. Denk aan de shows van Martin Garrix. Een ander effect is vergrijzing van de markt. Oudere doelgroepen gaan nog steeds een of twee keer per jaar naar een dance festival. Ook buitenlandse fans weten de weg naar Nederlandse festivals te vinden, met name rondom het Amsterdam Dance Event, maar ook naar festivals als Defqon.1.

→ Download hier jouw exemplaar van de Dance Festival Monitor 2017

Verwachting 2017

Voor de rest van het jaar valt het volgende te voorspellen. Het aantal festivals zal naar verwachting met zo’n 25 procent toenemen en het aantal bezoekers met zo’n dertien procent. Deze bezoeken zullen met zo’n elf procent bijna vier miljoen festivalbezoeken genereren. Het aantal bezoeken per fan neemt iets af.

De prijs van een regulier ticket zal met dertien procent dalen. De totale ticketomzet zal naar verwachting met zo’n 1,1 procent afnemen. Het hele volume van de markt, inclusief alle kleinere evenementen, zal met 2,4 procent krimpen naar 142,5 miljoen euro. Dit als gevolg van de dalende toegangsprijs.

Negatief effect

Nieuwkomers streven naar marktaandeel en zorgen voor extra capaciteit. De ticketprijzen dalen echter en de kosten (zoals de gages van dj’s, een kostenpost die zwaar drukt op de begroting van organisatoren) worden hoger. Beide effecten hebben een negatief effect op de markt. Nieuwe festivalorganisatoren die de markt betreden krijgen te maken met de onderstaande uitdagingen. Deze uitdagingen zijn ook voor bestaande organisatoren relevant, doordat de markt onder druk staat.

 • Schaalvoordelen: schaalvoordelen zorgen voor een uitdaging. Nieuwkomers worden gedwongen tot entree op de markt op grote schaal of op kleine schaal, met hoge kosten als gevolg.
 • Differentiatie: wanneer gevestigde festivals merkbekendheid en loyaliteit van fans genieten, moeten nieuwkomers veel investeren om hier tegenop te boksen. Huidige organisatoren moeten blijven investeren om hun positie te behouden of te groeien.
 • De hoeveelheid benodigd kapitaal: er is enorm veel kapitaal nodig voordat een festival kan worden georganiseerd. Dit levert een grote uitdaging op voor nieuwkomers. Maar dit heeft ook effect op de portemonnaie van de huidige organisatoren.
 • Overstapkosten: overstapkosten zijn de eenmalige kosten die organisatoren maken als ze fans willen laten overgaan naar een ander festival. Als deze kosten heel hoog zijn, wordt het moeilijker om fans te verleiden om over te stappen naar een nieuw festival.
 • Toegang tot fans: wanneer de logische kanalen (lees: het internet) om fans te bereiken allemaal zijn verzadigd door de huidige organisatoren, dan zal het nieuwkomers veel geld en moeite kosten om hun festivals via deze kanalen aan de man te krijgen.
 • Het beleid van de overheid: gemeenten kunnen toetreding tot de markt beperken of de markt geheel afsluiten, door maatregelen zoals vergunningen.

Grote risico’s

De concurrentie tussen de huidige organisatoren in de festivalmarkt is hoog. Er zijn grote strategische risico’s, er staat immers veel op het spel. Op dit moment signaleren we weinig differentiatie: line-ups en decor lijken tegenwoordig namelijk veel op elkaar. Om fans naar nieuwe festivals te trekken, heeft een organisator hoge overstapkosten en zal hij moeten investeren.

Ook hebben organisatoren last van een groei van de hoge vaste lasten en het ontbreken gelijkwaardige concurrenten. De marges staan de komende tijd dan ook zwaar onder druk. De strijd om marktaandeel zal fel en agressief worden, zo valt te verwachten.

Conclusie en aanbeveling

De dance festivalmarkt staat definitief onder druk. Festivalorganisatoren moeten op korte termijn investeren in schaalvoordeel, marketing-efficiëntie en het terugbrengen van overstapkosten. Als ze dat niet doen, maken ze geen schijn van kans en krijgen ze het bijzonder lastig. Verder zullen ze moeten investeren in creativiteit, innovatie en duurzaamheid. Deze aspecten zullen op lange termijn het verschil maken.

Het is essentieel om directe toegang tot fans te (ver)krijgen, onderhouden en de relatie met hen te verbeteren. Om de felle concurrentiestrijd te overleven, moeten organisatoren investeren in een database met fans. Die maakt het mogelijk om de communicatie met fans te automatiseren en de relatie met hen te optimaliseren. Tevens moeten ze aan de slag gaan met hun businessmodel door gebruik van het Business Acceleration Framework. Dit is de manier om je als festival te harnassen tegen de felle strijd die los barst in de festivalmarkt. Zo overleef je de concurrentiestrijd die zich komende tijd gaat afspelen in de festivalmarkt.

Voetnoot
De Dance Festival Monitor is een initiatief van DDMCA, Jibe Company en Fanalists. De monitor is tot stand gekomen op basis van data uit verschillende bronnen. Uiteraard kan het zijn dat een festival ontbreekt in de monitor. Gezien het een steekproef betreft, geeft de monitor een goed beeld van de markt. De definitie van een festival is een indoor en/of outdoor evenement. Dank aan Rosa van de Hoven van Fanalists voor de verwerking van de data. Wil je checken of jouw festival in de dance festival monitor voorkomt of wil je data aanleveren voor de monitor? Neem dan contact op.

Wil je de diepte in? Wil je weten de dance-industrie anno nu werkt? Check dan onderstaande hoofdstukken.

 1. Noot van de auteur
 2. Voorwoord: EDM en de digitale wereld
 3. Inleiding: EDM en haar revolutionaire karakter
 4. De rol van het internet ecosysteem
 5. Het businessmodel tegen het licht
 6. Hoe richt je jouw organisatie in?
 7. De basis van een digitale strategie
 8. Een fanbase met informatie is de sleutel
 9. Bedrijfswaarde binnen de digitale wereld
 10. Transformatie naar een digitaal volwassen onderneming
 11. Epiloog: Word geen Hansje Brinker
 12. Addendum I – Zitten sommige dj’s aan hun plafond?
 13. Addendum II – Contentmakers laat je digitale naïviteit verdwijnen
 14. Bijlagen
 15. Over de auteur
 16. Bronnen
 17. Colofon