instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

Raamwerk Digitale Strategie

Bij de digitale verandering gaat het vooral om de razendsnelle omarming van technologie. De prestaties en processen van organisaties veranderen ingrijpend, waarmee het businessmodel radicaal wijzigt. Het businessmodel, de content, de data, de organisatie, het internetecosysteem, de media en de verdienmodellen maken allen integraal deel uit van een digitale wereld waar de organisatie inmiddels onderdeel van is geworden. Hoe ziet een raamwerk voor een digitale strategie er uit?

Download hier: Raamwerk Digitale Strategie 2016

Strategie-document

Organisaties bouwen heden ten dage een enorme achterban op via vele digitale platforms. Ze hebben door de opkomst van geavanceerde tools voor het beheer van hun achterban, de kans om relaties op te bouwen die leiden tot interacties en transacties. In het navolgende raamwerk wordt de context – het grotere, betekenisgevende kader waarbinnen iets plaatsvindt – van de digitale wereld weergegeven.

Als organisatie heb je te maken met de context van de digitale wereld; je moet transformeren. Je zult daarin moeten investeren, een digitale strategie moeten formuleren, want de digitale trein wacht niet. Dit strategie-document geeft aan hoe de samenhang tussen content, connectie en currency functioneert, het businessmodel herijkt wordt en hoe de (potentiële) achterban daarin past.

De 4 dimensies van het raamwerk

Het raamwerk voor een digitale strategie is opgebouwd uit vier dimensies:

 • Bedrijfsmatige dimensie
 • Informatieve dimensie
 • Technische dimensie
 • Organisatorische dimensie

De inhoud van het digitale strategie raamwerk bestaat uit:

 • Feiten
 • Uitgangspunten
 • Transitie
 • Digitaal ecosysteem
 • Businessmodel digital first
 • Digitaal volwassen worden
 • Doelen
 • Aanpak
 • Netwerkorganisatie
 • Succesfactoren
 • Samenvatting
 • To Do lijst

Lees ook de hoofdstukken

 1. Noot van de auteur
 2. Voorwoord: EDM en de digitale wereld
 3. Inleiding: EDM en haar revolutionaire karakter
 4. De rol van het internet ecosysteem
 5. Het businessmodel tegen het licht
 6. Hoe richt je jouw organisatie in?
 7. De basis van een digitale strategie
 8. Een fanbase met informatie is de sleutel
 9. Bedrijfswaarde binnen de digitale wereld
 10. Transformatie naar een digitaal volwassen onderneming
 11. Epiloog: Word geen Hansje Brinker
 12. Addendum I – Zitten sommige dj’s aan hun plafond?
 13. Addendum II – Contentmakers laat je digitale naïviteit verdwijnen
 14. Bijlagen
 15. Over de auteur
 16. Bronnen
 17. Colofon

Wil je weten hoe het met de status van jouw organisatie en haar digitale volwassenheid is? Doe hier het digitale volwassenheid assessment