instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

Voorwaarden

Update huidige versie: 1 Mei 2018

Door de de websites en apps van DDMCA te gebruiken stem je in met onze voorwaarden. Deze voorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd. Wij raden alle bezoekers en gebruikers van onze websites en apps aan om onderstaande voorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid regelmatig te lezen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van de websites en apps van DDMCA die aan deze site gelinkt zijn (samen de websites en apps genoemd). Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op alle informatie, producten en/of diensten die via de websites en apps van DDMCA aangeboden worden (hierna: de informatie genoemd).

Als je de voorwaarden hebt geaccepteerd op een website of app van DDMCA, dan geldt deze toestemming ook voor meerdere DDMCA domeinen. De websites en de apps waarvoor een toestemming geldt zijn:

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is zorgvuldig tot stand gebracht en wordt regelmatig gewijzigd. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat de informatie op de websites en apps van DDMCA op ieder moment volledig en juist is. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het geen toegang kunnen krijgen tot de website of het geen gebruik kunnen maken van de websites en apps van DDMCA, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DDMCA.

Ook sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door computervirussen of het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

Links

Deze website bevat links naar websites en apps van derden die geen eigendom zijn van DDMCA of directe relatie met DDMCA hebben. Voor de inhoud en het gebruik van deze andere websites en apps kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid met betrekking tot privacy en het gebruik van cookies is op deze andere websites en apps van derden niet van toepassing.

Berichten van derden

Onrechtmatig gebruik van de inhoud van de websites en apps van DDMCA is strikt verboden. Berichten van derden op de websites en apps weerspiegelen de visie van deze derden en niet de mening van de eigenaar en/of beheerder van de websites en apps van DDMCA.

Door een bericht te plaatsen stem je ermee in dat de inhoud van het bericht niet haatdragend, beledigend of aanstootgevend is. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden berichten van de websites en apps van DDMCA te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het resultaat is van het plaatsen of verwijderen van berichten. Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens van bezoekers vrij te geven aan personen die stellen door berichtgeving van jou te zijn benadeeld. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze verstrekking is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van DDMCA.

Wanneer je ideeën en/of materiaal in welke vorm ook aan DDMCA verstrekt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mogen wij deze ideeën en/of dit materiaal gebruiken en openbaar maken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Bij het gebruik van de website verbindt je je er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de websites en apps van DDMCA niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je geen toegang hebt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over de geldigheid van deze voorwaarden, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Geef een reactie
Jouw email wordt niet weergegeven. * = verplicht.

*

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.