instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

De rol van het internetecosysteem

Geschatte leestijd – 18 minuten

Het ontstaan van technologie, het initiële gebruik, de inmiddels brede penetratie van apparaten verbonden met het internet en het ontstaan van infrastructuur zijn de aanjagers van de digitale verandering. Echter de grenzen en de mogelijkheden binnen de digitale wereld worden elke dag nog steeds verkend. Steeds weer nieuwe apparaten, netwerken en toepassingen worden bedacht en geproduceerd. Het internetecosysteem is de verbindende factor en vertoont gelijkenis met een ecosysteem dat we kennen als koraal. Als organisatie maak je deel uit van het gehele internetecosysteem en van een eigen internetecosysteem, waarbinnen je meer kans wil maken op omarming door de toekomstige fan of klant.

Organisaties moeten zichzelf steeds aanpassen aan de apparaten die worden geproduceerd, de netwerken die daarin ontstaan en de wijze waarop zij werken. De andere aanpassingen aan het landschap, het voorzien van de juiste inhoud, het maken van connectie en het uitlezen van data horen bij de transitie die je gaat door maken. Wanneer je inziet dat de digitale keten een enorme invloed heeft op de processen en de cultuur, dien je de stap te maken dat je je aanpast aan de spelregels en wetten van het internetecosysteem. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag welke rol speelt het internetecosysteem? En hoe werkt het voor de EDM-industrie?

—– Bekijk ook —–

—– alle delen van de masterclass vind je hier —–

Digitale wereld

Als je nu nog steeds niet op internet actief bent, heb je grote kans dat je flink achterloopt. Dat biedt een onzekere toekomst. We bevinden ons in een tijd waarin technologische veranderingen elkaar in no time opvolgen. Dat heeft impact op ons dagelijkse werk en leven. Of je het nu leuk vindt of niet: het is een must om te transformeren naar een digitale onderneming. Daarbij moet je een digitale strategie hebben om de kansen van het internet zo snel en goed mogelijk te benutten.

Wat betekent digitaal nu eigenlijk? In de praktijk kunnen je er een viertal zaken onder benoemen:

 • De virtuele wereld – Hieronder verstaan we het wereldwijde web, mobiele applicaties, sociale netwerken, software en de content die in de virtuele wereld te vinden is;
 • De apparaten die we gebruiken – Denk hierbij aan computers, laptops, smartphones, tablets, radio, televisie, wearables en andere connected items;
 • De fysieke en draadloze netwerken die apparaten (en mensen) met elkaar verbinden – wifi, breedband, kabel, glasvezel, 3G/4G/5G, satelliet etcetera;
 • Ons gedrag en behoeften – De redenen waarom we apparaten en de (sociale) netwerken gebruiken en de kansen die ze bieden.

Bijna de helft van de wereldbevolking heeft op de een of andere manier een connectie met het internet. Met de komst van internet hebben we toegang tot een immense hoeveelheid informatie. Bovendien kunnen we via social media makkelijk informatie delen en communiceren. De razendsnelle digitalisering van de hedendaagse samenleving heeft ingrijpende maatschappelijke en economische consequenties. Geleidelijkaan ontstaan inmiddels nieuwe manieren van leren, ondernemen, werken en geld verdienen.

In de digitale wereld gelden andere economische regels en wetten. Het is te vergelijken met een leenstelsel. Sociale platformen, Facebook, Google en Twitter, geven onbeperkt (gratis) toegang tot hun diensten en in ruil krijgen zij inzicht in onze gegevens en ons sociale gedrag. Dat inzicht vertegenwoordigd een waarde in geld. Deze inzichten kun je zelf binnenhalen. De ‘platte data’ die je van sociale netwerken kunt binnenhalen, adressen en namen, hebben echter niet direct waarde. Je moet analyses doen en dwarsverbanden leggen. Zo kun je de fan beter raken en bereiken. Verdienmodellen zijn dan vervolgens mogelijk, omdat iemand kan worden gevalideerd als fan en al zijn of haar ‘tweets’ of ‘likes’ kunnen zo worden gebruikt om de waarde van een organisatie te duiden.

In de wereld van EDM is het tijd om de relatie tot de digitale wereld beter leren te begrijpen. Maar wat betekent het om dj of organisator te zijn in de digitale wereld? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn best practices? En hoe kunnen die worden vertaald in branche-brede innovaties? In deze uitgave worden inzichten beschreven die van belang zijn voor het functioneren van dj’s en organisatoren in de digitale wereld. Het gaat daarbij in beginsel om de uitdagingen voor professionals in de wereld van EDM. Aangegeven wordt hoe analyse en onderzoek kan helpen deze uitdagingen aan te gaan.

Ecosysteem

Het internet is op zichzelf een (macro) ecosysteem, bestaande uit online verbonden gemeenschappen van distributeurs, eindgebruikers, ontwikkelaars en leveranciers. Zij gebruiken elkaars sterke punten, vullen elkaar aan en verbeteren en versterken elkaar, om samen waarde te creëren voor andere klanten of fans.

Als dj of organisator, en juist als individu, maak je deel uit van het internetecosysteem. Je wil meer kans maken op omarming. Daarnaast maak je als individu deel uit van een gemeenschap binnen het ecosysteem, gecentreerd rond de content die je maakt, de functionaliteit die je oplevert en de data die je binnenhaalt. Content wordt daarbij gedistribueerd via de diverse gebruikersinterfaces van het web, de sociale kanalen, de (mobiele) apps en de open API’s.

Wanneer je een grote schare fans rond je eigen gemeenschap wil vestigen, is een fundamenteel andere houding in relatie tot de diverse partijen in het ecosysteem vereist. Niet alleen tot het eigen domein en de sociale netwerken, maar vooral ten opzichte van alle deelnemende individuen en organisaties. Waar voorheen de nadruk binnen samenwerkingsverbanden heeft gelegen op concurreren en beschermen, ligt de nadruk nu sterk op transparantie, samenwerken en snelheid. Realiseer verder dat mensen zelf online hun zaken kunnen en willen regelen. Op het moment dat het hen uitkomt, snel en zonder al teveel moeite. Luisteren, participeren en anticiperen op data die ontstaan zijn belangrijk om conversaties en interacties aan te gaan. De data die hierbij ontstaan, worden opgeslagen, geanalyseerd en gerelateerd aan de informatie, die je zelf (wellicht al) bezit.

Informatierijke goederen en diensten worden geproduceerd door en voor deelnemers van een ‘ecosysteem’. Je als organisatie zo dicht mogelijk bij het centrum van het web of ecosysteem te plaatsen is de meest effectieve strategie. Op deze manier kan geen enkele belangrijke interactie en transactie om je heen.

Van analoog naar digitaal

We bevinden ons middenin het tijdperk van digitale verandering en als dj of organisator maak je deel uit van het internetecosysteem. Of je nu wilt of niet, jouw fans, klanten, bezoekers, leveranciers en partners zijn aanwezig. Een blik op de voorgaande afbeelding verduidelijkt dit. Op internet gebruiken ze elkaars sterke punten, ze delen meningen, vullen aan en versterken elkaar. Op die manier geven ze toevoeging aan jouw content, wat weer waardevol is voor anderen. En dat doen ze met of zonder jouw actieve deelname. Samen kunnen ze diensten en producten maken of kraken. Door de technologische ontwikkelingen is een groot deel van de EDM-industrie de grip op haar ambassadeurs, fans en klanten stukje bij beetje kwijt geraakt. Marketing is een eilandengroep geworden van offline en online activiteiten die in de meeste gevallen niet op elkaar aansluiten.

Dj’s en hun managers en festivalorganisatoren vragen zich nog te weinig af op welke manier het internet en social media hun echt verder kunnen helpen. Men staart zich blind op het aloude push-principe. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde checklistmentaliteit om boodschappen te zenden. Het silo-denken zit van oudsher in het bloed. Maar het complete internetlandschap is veranderd en de spelregels veranderen mee. Mensen luisteren vandaag de dag liever naar elkaar dan naar reclame en zijn mondiger en machtiger dan ooit. Het is absolute noodzaak om de emotionele binding (terug) te vinden. Op weg naar een likable status. Connectie, dialoog en interactie zijn hierbij de toverwoorden.

Van marketing naar communicatie

Waar vroeger de nadruk lag op concurrentie en het beschermen van kennis en informatie, ligt tegenwoordig de nadruk op openheid, transparantie en samenwerken. Dat vereist een andere manier van denken en handelen. Het gaat om kijken, luisteren en actief en slim participeren en anticiperen op de enorme hoeveelheid data die ontstaat vanuit conversaties en interacties.

Het marketingvak is in sneltreinvaart veranderd. Dit stelt nieuwe eisen aan marketeers en aan de inrichting van het marketingproces. In deze uitgave beschrijven we in een later hoofdstuk deze nieuwe eisen en de vernieuwingen in het marketingproces en gaan we dieper in op de belangrijkste uitdagingen waar een organisatie vandaag de dag tegenaan loopt.

Nog niet zo gek lang geleden oogstte je als marketeer waardering als je vertelde dat je bezig was met het ontwikkelen van een e-mail-, outdoor-, print- of rtv-campagne. Dat was in de tijd dat marketeers zich konden verschuilen achter de regel: de helft van het marketingbudget is weggegooid geld, we weten alleen niet welke helft. Het was de tijd waarin het aantal communicatiekanalen met je vingers te tellen was, waarin nog gesproken werd in termen als above en below the line. Waarin segmentatie van klanten altijd simpel was: geslacht, inkomen, leeftijd, woonplaats. Dan wist je al aardig wat. Klanten zijn ondertussen wel gewend aan deze grove segmentatie. De bijbehorende one size fits all-aanpak is tegenwoordig toe aan een andere benadering.

Nieuw paradigma

Paradigma’s worden gebruikt in de logica en staan voor de basis vooronderstellingen waar al je redenaties op terug te voeren zijn. Ze vormen het fundament van je denkkader en zijn bepalend voor de dynamiek in een filosofisch of wetenschappelijk model. Verander je de paradigma’s, dan verander je de dynamiek.

Binnen het model dat ze beschrijven zijn paradigma’s onveranderlijk, maar in de ‘echte’ wereld veranderen de uitgangspunten wel degelijk. De wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn heeft een model ontwikkeld voor de ontwikkeling van paradigma’s voor het vergaren van kennis in de wetenschap.

Modellen verklaren altijd maar een deel van de waarheid. Bij het toepassen van ieder wetenschappelijk model zijn wel uitzonderingen te vinden, afwijkingen waar een model geen raad mee weet. Door het model enigszins aan te passen is het mogelijk om die afwijking in te passen. Veel onverklaarbare verschijnselen zetten een model echter onder druk: het model kent zoveel uitzonderingen of bijzondere situaties, dat de parameters die het kaderen niet wezenlijk verklarend lijken te zijn. Op zulke momenten kan een nieuwe set theorieën ontstaan, met nieuwe paradigma’s, die op dat moment op een betere manier waarnemingen kan verklaren. Een degelijke situatie speelt zich al een decennium lang af in de EDM-industrie. Nieuwe waarnemingen moeten inmiddels snel worden ingepast.

De muziekindustrie is sterk veranderd als gevolg van de introductie van digitale middelen. Het gevolg daarvan is dat een nieuwe dynamiek is ontstaan, nieuwe paradigma’s bepalen of iemand succesvol wordt. Eén daarvan richt zich op het toepassen van directe digitale kanalen. De disruptie op het gebied van communicatie, innovatie, marketing en verkoop voltrekt zich in de EDM-industrie in een razend tempo. De always connected realiteit geeft meer dan ooit mogelijkheden om een directe relatie met de (potentiële) achterban te onderhouden. Digitale kanalen vormen nu de meest effectieve, flexibele en schaalbare manier om deze relaties te ontwikkelen.

Om dit te doen, moet de industrie wel dit nieuwe paradigma omarmen. In het contact ‘oude stijl’ richten de meeste organisaties uit de industrie zich slechts steeds op een paar sleutelkanalen, waarin ze selectief aanwezig zijn. Het nieuwe paradigma vraagt om een continue aanwezigheid in alle relevante kanalen. De achterban – fans en klanten – bepaalt immers zelf wanneer, in welke mate en op welke manier ze contact zoekt.

—– Bekijk ook —–

—– alle delen van de masterclass vind je hier —–

Veranderingen duidelijk zichtbaar

Uit de EDM-monitor van Rankingz blijkt tussen de score op Facebook en de positie van een dj in de DJ Mag Top 100 een verband aanwezig. Dj’s geboren na 1987 presteren beter dan hun oudere collega’s. Dj’s die in absolute aantallen meer fans hebben op de verschillende sociale netwerken zijn niet per definitie in staat meer fans te bereiken. De netwerken van Hardwell en Nicky Romero zijn significant actiever en worden beter bediend. De ‘jongere’ dj’s, Martin Garrix en Oliver Heldens, gaan makkelijker en authentieker om met social media dan dj’s van de oudere, gevestigde generatie. Zij weten de relaties op social media beter vast te houden. Het zijn de eerste dj’s die door hebben dat je op een andere manier met fans om moet gaan.

Wanneer je de Facebook-prestaties uit de EDM-monitor direct afzet tegen de DJ Mag Top 100 zie je dat dezelfde ‘jongere’ dj’s significant beter scoren en een hoge positie halen op beide lijsten. Het lijkt erop dat social media voorspellend worden voor de prestaties van dj’s in de Top 100 en zicht geven op de product life cycle. In ieder geval kun je met de gegevens uit de EDM-monitor een poging wagen om de uitslag van de DJ Mag Top 100 te voorspellen.

In de analyse van de EDM-monitor is een relatie zichtbaar tussen de leeftijd van een evenement of festival en de groei van het aantal volgers op Twitter over het jaar gemeten. De leeftijd is gerelateerd aan het eerste jaar waarin het evenement of festival voor het eerst gehouden is. Twitter is bij uitstek een platform om dialoog aan te gaan over zaken als het thema, de dj’s en de organisatie van de dag zelf. De fans mee laten denken en met fans praten, daar ligt de kracht. Met name de oudere organisaties gebruiken social media vanuit de traditionele marketing gedachte; ze zenden informatie en hebben geen interactie. Digitale word of mouth is op die accounts vaak ver te zoeken.

Het blijkt in dezelfde monitor ook dat oudere evenementen en festivals met meer fans, Paaspop (sinds 1985), I Love Techno (sinds 1995) en Emporium (sinds 2005) niet per definitie in staat zijn om hun community beter te bereiken en te betrekken bij de merken. Jongere organisaties gaan van nature makkelijker en vooral authentieker om met social media platforms. Zo is Ultra Music Festival de jongste en tevens snelst groeiende speler op Twitter in 2013. Dit kan onder andere worden verklaard door het feit dat dit festival is opgezet en gemanaged wordt door digital natives. De jongere generatie organisaties wordt gedomineerd door technologie en zij gaan daar van nature veel makkelijker mee om dan hun oudere vakgenoten.

Business ecosysteem

Al eerder heb je kunnen lezen dat een internetecosysteem aanwezig is en dat je als dj of organisator een eigen ecosysteem binnen het internetecosysteem op moet zetten om succesvol te zijn. Feitelijk is het internetecosysteem een business ecosysteem, zoals ooit eens in de jaren 90 door James F. Moore is gedefinieerd. Moore ontdekte dat succesvolle ondernemingen overlevingsstrategieën hanteren die in natuurlijke ecosystemen voorkomen.

In de meest brede zin wordt een internetecosysteem veelal omschreven als het totale systeem van interactie tussen industrie, merken, mensen en producten. Het omvat alle belanghebbenden. De technische infrastructuur en de functies die het netwerk vervult, maken deel uit van het internetecosysteem. Door het systeem als een business ecosysteem te zien, zie je nieuwe waardemodellen in de relaties van alle belanghebbenden binnen het internetecosysteem ontstaan.

Tot nu toe was de grootste waarde die je als dj en organisator in huis hebt waarschijnlijk je merk. Je merk staat vaak (nog) niet op jouw balans, maar vertegenwoordigt wel een verborgen waarde, vaak goodwill genoemd. Goodwill betekent letterlijk ‘welwillendheid’ en wordt in de financiële wereld gebruikt om dat gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. Het is een niet erg vastomlijnd financieel gegeven dat in de meeste gevallen slechts bij een overname wordt gebruikt om de meerwaarde van een onderneming boven het netto vermogen weer te geven.

In deze zienswijze vertegenwoordigt goodwill toekomstige inkomsten van organisaties die nog niet gewaardeerd zijn op de balans, maar die al wel bestaan in de vorm van kennis, klanten, merken, personeel en dergelijke. Deze toekomstige inkomsten vind je nu in contextuele data die ontstaat binnen het internetecosysteem. Het eigen ecosysteem, jouw website, app, webshop, social media of andere dienst waar je gebruik van maakt.

“Social media gaat niet over de exploitatie van technologie, maar over het bedienen van je achterban.

Personalisatie en informatie

De grote belofte van digitale en interactieve kanalen is personalisatie. Je kan op het juiste moment relevante aanbiedingen en ervaringen leveren, waar mensen op dat moment aanwezig zijn. Veel dj’s en organisatoren ontbeert echter kennis, leiderschap en organisatiestructuur om in te spelen op deze belangrijke ontwikkeling. Zonder het beschikbaar hebben van de juiste data op het juiste moment is personalisatie via digitale kanalen niet mogelijk. Het gaat om contextuele data over de achtergrond, als interesses, locatie en relevante communities, die hun in staat stellen de persoonlijke ervaring realtime bij te stellen.

Organisaties moeten data verzamelen en integreren in de dagelijkse gang van zaken. Vervolgens kunnen ze de verkregen kennis gebruiken om de relatie te ondersteunen en deze een persoonlijke relatie te bieden. Wat dat betreft is het doel heel eenvoudig: degene met directe toegang tot de meest relevante data wint de slag om de fan en klant. Zo simpel is het. Het uitvoeren van grondige periodieke analyses is daarom niet genoeg. Medewerkers moeten dagelijks directe toegang hebben tot relevante data. Deze informatie mag niet verstopt zijn in verschillende silo’s binnen de organisatie of bij externe dienstverleners.

Deze ontwikkelingen vragen om een geïntegreerde aanpak. Echter het silo-denken zit diep in onze genen. Daarom benaderen veel dj’s en organisatoren hun online sociale kanalen nog apart zonder enige vorm van integratie tussen communicatie, marketing, service en verkoop. Ze blijven reclame maken op kanalen waar de klanten en fans juist op zoek zijn naar connectiviteit. Van push naar pull is de manier om met behulp van het internet de organisatie en haar netwerk beter te structureren en efficiënter te maken. Connectie via je digitale platform speelt hierbij een grote rol. Doelstellingen als ‘omzet’ en ‘bereik’ worden naar de achtergrond gedrukt. Alleen door buiten de gebaande paden te treden kan de waarde van jouw organisatie groeien.

Analyse en onderzoek

Om te weten te komen hoe je je eigen website moet inzetten en welke sociale netwerken je moet gebruiken, dien je inzicht te hebben in de functie, de relaties, de omvang en de opbouw van de mensen in jouw ecosysteem. Dankzij rapporten van Business Insider, eMarketer, GlobalWebIndex, KPCB, Nielsen en Statista kan dat al best goed in kaart worden gebracht.

“You can have data without information, but you cannot have information without data.” – Daniel Keys Moran, programmeur en science fiction-schrijver

Uit de diverse rapporten blijkt al snel dat een sociaal medium een lokaal fenomeen kan zijn. Een vrij groot gat in het wereldheerschappij van Facebook is China. Facebook is officieel in China verboden en lokale Chinese sociale netwerken zwaaien de scepter in de Chinese markt. Volgens de laatste cijfers staat QZone bovenaan in China, terwijl Weibo, SinaWeibo en Renren aanzienlijke marktaandelen hebben. In Rusland zijn vKontakte en Odnoklassniki de dominante social media. Dit zijn netwerken die zich snel uitbreiden naar andere Oost-Europese landen.

Je dient altijd een analyse (een ‘macro ecosyteem analyse’) van de digitale wereld te doen. Dit zou de eerste van een aantal stappen moeten zijn voor het onderzoeken van de digitale omgeving waarin je opereert.

De analyse is onder te verdelen in een aantal stappen:

 • Ontwikkeling van de digitale wereld
 • Grootte van de digitale wereld
 • Segmentering van de digitale wereld
 • Groei van de digitale wereld

Conversatie prisma

Een goed hulpmiddel bij het in kaart brengen van de digitale omgeving van een dj is het conversatie prisma. Het prisma zag in 2008 voor het eerst het levenslicht en werd gemaakt door Brian Solis in samenwerking met ontwerpbureau JESS3. Het is een afbeelding die het internet onderverdeelt in verschillende sociale segmenten, de afbeelding verduidelijkt het landschap.

Op het eerste gezicht kan de afbeelding een beetje verwarrend overkomen. In het midden van het prisma sta jij als dj of organisator en jouw website. De omliggende kleurencirkel vertegenwoordigt een schil met social media, gerangschikt naar de wijze waarop ze met hun omgeving interacteren. Het prisma geeft je de mogelijkheid om te kijken naar de social media die je wil gebruiken, gelet op de wijze waarop je met je met je fans in contact wil treden. Bovendien geeft het je een idee welke media je dient te monitoren.

De laatste versie van het prisma is online te vinden. De belangrijkste segmenten die je zou moeten gebruiken zijn:

 • Comments: Invoegapplicaties die reactiemogelijkheden of reputatie-elementen faciliteren, waarvan Disqus de bekendste is.
 • Social Networks: De netwerken waar de meeste communicatie plaatsvindt. Behalve het toevoegen van vrienden en met elkaar communiceren, gaat het hier om het profileren van jezelf, het delen van content, discussiëren, social gaming, marktplaats functies en nog vele andere functionaliteiten. Bekende voorbeelden zijn Google+, Facebook en MySpace.
 • Business: Sociale Netwerken die na de consumentennetwerken, als Facebook, ontstaan zijn en bedoelt zijn om de behoefte naar zakelijk contact te vervullen. Het bekendste voorbeeld hieromtrent is LinkedIn.
 • Location: Op locatie gebaseerde diensten. Gebruikers van deze sociale netwerken kunnen inloggen aan de hand van de fysieke plaats waar zij zich bevinden. Ze bevatten spelelementen en kortingen gebaseerd op de locatie van de gebruiker. Het bekendste voorbeeld is Foursquare.
 • Video: Hieronder verstaan we social kanalen waar video’s geüpload, gedeeld en becommentarieerd kunnen worden. Dergelijke netwerken zijn onder andere sociaal doordat je andere gebruikers kunt volgen en vrienden kunt worden. Reacties en ratings zijn vaak ingebouwd. Bekendste voorbeelden zijn YouTube en Netflix.
 • Events: Websites die het mogelijk maken om events, feesten, meetings of vergaderingen te plannen. Bekendste voorbeelden zijn Meet.up en in Nederland Datumprikker.nl.
 • Music: Het delen van muzieksmaken, nieuwe muziek, playlists, bands en dj’s. Bekendste voorbeelden zijn SoundCloud, Shazam, en Last.fm.
 • Livecasting: Ook wel livestreaming genoemd. Op deze sociale websites wordt door gebruikers zelf gemaakte of opgenomen video’s en uitzendingen live gestreamd (uitgezonden). Andere gebruikers kunnen inloggen op kanalen om de streams te volgen. De bekendste voorbeelden zijn Ustream, Periscope, Meerkat, en Justin.tv
 • Pictures: Sociale websites die het mogelijk maken om foto’s en andere afbeeldingen te uploaden, zodat anderen hier op kunnen reageren, deze kunnen beoordelen en hier reacties op kunnen geven. Integratiemogelijkheden met andere (social) websites zijn aanwezig. Bekendste voorbeelden zijn Flickr, Instagram en Picasa.
 • Blog/Microblogs: Eén van de eerste conversatiemogelijkheden van het web die we als ‘sociaal’ kunnen kenschetsen is webloggen, afgekort ‘bloggen’. Door implementatie van een blogapplicatie op je eigen website, is kennis van HTML-code overbodig geworden. Deze blogplatformen faciliteren hun eigen subdomeinen die je gratis kunt gebruiken. Bekende voorbeelden in deze zijn WordPress, Blogger, Posterous en TypePad.
 • Social Curation: Curation is het terugbrengen van informatie tot de kern, of een overzichtelijk geheel presenteren van veel informatie. Dit kan voor allerlei content, van tekstuele informatie tot video’s. Applicatie als Flipboard. Paper.li en Scoop.it zijn hier voorbeelden van.
 • Social Streams: Het verzamelen van informatie en content en dit op een overzichtelijke manier publiceren. Microblogging valt onder deze categorie met Twitter als voornaamste voorbeeld.

360-graden benadering

Een liefhebber of bezoeker bepaalt zelf met welk netwerk hij verbinding met een dj of evenement of festival maakt. Daarnaast maakt hij gebruik van allerlei diensten. Ticketleveranciers, verkoopkanalen en muziek- en/of video-diensten. Dat vraagt om een zogenaamde cross-channel, oftewel een 360-graden benadering.

Analyses van gegevens van klanten en fans spelen een centrale rol in de huidige en toekomstige digitale cross-channel-marketingcampagnes. Maar hoe kun je een 360-graden beeld krijgen? Welke gegevens zijn het meest waardevol voor het personaliseren van berichten? Hoe kunnen ze echt centraal worden gezet? Data, vaak ‘big data’ genoemd, helpt dit mogelijk te maken. Simpel gesteld betekent big data gewoon ‘meer data’ en geeft het een grotere variëteit aan gegevens dan met een conventionele database kan worden behandeld.

“Kies niet klakkeloos voor het gebruik van alle kanalen, maar kijk welke kanalen bij jou en je doelgroep past. Data helpen je hier een handje bij.”

Om een goed 360-graden beeld te krijgen, moet je inzicht krijgen in de gewoonten, voorkeuren en het realtime gedrag. Een voorbeeld: mensen die elke dag een bezoek aan Starbucks brengen, kun je identificeren op basis van hun check-ins. Zelfs op basis van wat ze bestellen. Op basis van de ‘Facebook Open Graph’ gegevens kun je daarnaast zien wat hun gebruiken zijn. Is hij of zij een actieve hardloper? Is het iemand die alleen sciencefiction boeken leest? En naar welke dj’s luistert de persoon op Spotify? Door al dit soort vragen te beantwoorden is het mogelijk individuen 360-graden te profileren. In het hoofdstuk ‘Starbucks gaat van analoog naar digitaal’ zie je de eerste tekenen van een dergelijke profilering ontstaan.

We hebben het steeds over een continue stroom aan gegevens die almaar lijkt toe te nemen. Hoe kan je die data inzetten? Met alle beschikbare data heb je feitelijk goud in handen, maar hoe ga je nu slim om met de data en welk voordeel kun je precies behalen? Tot nu was data een abstract verhaal, daarom een aantal voorbeelden uit de praktijk:

 • Producenten van goederen zijn bezig met het monitoren van social media om inzicht te krijgen in het gedrag, de voorkeuren en de beleving.
 • Fabrikanten zijn bezig met het monitoren van sociale netwerken, maar met een ander doel dan marketeers. Ze gebruiken het om support vraagstukken op te sporen.
 • Financiële dienstverleners gebruiken de gegevens die worden gewonnen uit interactie met hun klanten om hun gebruikers te positioneren in beter afgestemde segmenten. Dit maakt dat financiële instellingen een steeds relevanter en verfijnder aanbod creëren.
 • Reclame- en marketingbureaus zijn bezig met het bijhouden van conversaties op social media om de response beter te begrijpen van campagnes en promotie acties.
 • Verzekeringsmaatschappijen zijn met analyses bezig om te zien welke aanvragen voor een opstalverzekering direct verwerkt kunnen worden die een validatie dienen te krijgen.
 • Ziekenhuizen zijn bezig met het analyseren van medische gegevens en patiëntendossiers. Een ziekenhuis kan dan werken aan zorgpreventie en zo een langer, duurder verblijf in het ziekenhuis voorkomen.
 • Bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van informatieproducten die gegevens verzamelen en combineren om aantrekkelijker aanbevelingen en succesvollere ‘coupon’-programma’s aan te kunnen bieden.
 • De overheid is bezig met het openbaar maken van gegevens op zowel nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau om nieuwe toepassingen voor gebruikers te kunnen (laten) ontwikkelen.
 • Sportclubs en evenementenorganisaties gebruiken de gegevens voor het bijhouden van de kaartverkoop en zelfs voor het bijhouden van strategieën.

Strategie

Het is tijd om een strategie te bepalen. De strategie dient te worden afgestemd op het vergaren van data uit alle mogelijke bronnen. Maak keuzes welke groepen je wilt bedienen, hoe en met wie je wilt samenwerken. Selecteer de micro-ecosystemen waar je in aanwezig wil zijn. Ontwikkel nieuwe passende diensten, producten en verleidingstactieken. Dit vraagt om de nodige creativiteit. Pas je businessmodel aan (hierover meer in het volgende hoofdstuk) met de nodige verdienmodellen. Je neemt dan niet alleen de leiding ten opzichte van concurrenten of andere marktpartijen, maar je stimuleert dat je organisatie innoveert en (nieuwe) fans of klanten weet te bereiken en te behouden. Ga daadwerkelijk relaties met hen aan en zet hen centraal. Dat is het devies.

Je dient je verder te beseffen dat je content je bestaan definieert, dat je functionaliteit aanbiedt en dat je de data bent die je online beschikbaar maakt. Bij het opzetten van een gedegen strategie moet je rekening houden met het ‘ALICI’-principe:

 • Apparaten
 • Landschap
 • Inhoud
 • Connectie
 • Informatie

Diegene die een goede strategie ontwikkelen zullen een groot voordeel hebben. Deze strategie is gebaseerd op de juiste gebruikerservaring op het juiste moment, op het verkrijgen van een significante plek binnen het ecosysteem, op processen die naadloos op elkaar aansluiten en data onttrekken uit verschillende bronnen. De partijen die zorgen voor een optimale beleving die bij elk afzonderlijk apparaat of kanaal hoort en gegevens op een relevante manier weten te analyseren en correleren, zullen daar uiteindelijk optimaal van profiteren. In de komende hoofdstukken helpen praktische inzichten je op weg en geven deze voorbeelden een beeld hoe je het netwerk semantisch inricht en transformeert naar een micro-ecosysteem binnen het macro-internetecosysteem.

Naar volgend hoofdstuk


ebook download edm en de digitale wereld.001

Wil je liever een papieren exemplaar? Bestel het hier …

0 comment on “De rol van het internetecosysteem

 • Data: Spinnin Records opnieuw gewaardeerd | #D2W
  |

  […] Spinnin Records in staat is zijn data te vergaren uit de verschillende netwerken en te opereren als een ecosysteem waarin zij haar data vermarkt. Wat is de huidige potentiële waarde van de data van Spinnin […]

Geef een reactie
Jouw email wordt niet weergegeven. * = verplicht.

*

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.